ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΛΛΗΝ και ΧΑΟΣ 2 (ΤΟ ΟΠΟΙΟ Η ΓΚΟΥΓΚΛ ΕΧΕΙ ΦΙΜΩΣΕΙ!!!!!!)


ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΑΛΗΘΟΥΣ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΝΟΗΜΟΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΥ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑΣ ΩΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΧΙΑ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΚΡΟΝΟΥ ΔΙΑΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΗ._

ΛΟΓΟ  ΦΙΜΩΣΕΩΣ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΓΚΟΥΓΚΛ  ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ  ΕΔΩ: https://ellhnkaichaos2.wordpress.com/


Wednesday 18 November 2009

ΑΠΑΤΕΣ ΕΒΡΑΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΑΠΑΤΗ ΕΞΩΚΟΣΜΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

Όλως περιέργως η αποδοχή του εξωκοσμικού λόγου στον Θρησκευτικό τομέα, οδηγεί σε ψευδή δόγματα του Επιστημονικού Τομέα.
Αυτά τα Δόγματα είναι τα Τρία Θερμοδυναμικά Αξιώματα της εβραιοθιβετιανής … φυσικής, που αποκλείουν την Γένεση της «Ύλης από το Μηδέν και την Εκμηδένιση της Ύλης στο Μηδέν», διότι δογματίζουν την «Διατήρηση Ύλης και Ενέργειας, Απολύτως».
Το ανωτέρω Επιστημονικό Δόγμα προϋποθέτει Εξωκοσμικό Λόγο – Θεό που …κατασκευάζει «Ύλη και Ενέργεια», στην συνέχεια δε πλάθει με αυτές τις «πρώτες ύλες» το Σύμπαν και τους … ανθρώπους.
Για να υποστηριχθεί αυτή η Απάτη της Ψευδωνύμου Επιστήμης επιστρατεύτηκαν λοβοτομημένοι εγκέφαλοι τύπου εβραίου Αινστάϊν οι οποίoι με διαταγές Ραββίνων διοχέτευσαν στην «επιστημονική πιάτσα» την Θεωρία της Γενικής Σχετικότητος, υποστηρίζουσας ότι η οριακή ταχύτης στο Σύμπαν είναι το C Φωτός (ορατού).
Με τον τρόπο αυτό επιδιώχθηκε φίμωση των Επιστημόνων οι οποίοι κατέγραψαν ταχύτητες ακτινοβολιών μεγαλύτερες του C.
Διότι αν πράγματι διαρρεύσει ότι το C πολλαπλασιάζετε στο Σύμπαν με «εκθετική δύναμη» το 10^6 (εις την έκτην), τότε υπάρχει … κίνδυνος να εντοπισθεί η Οριακή Ταχύτητα C * 10^6ν, η οποία με τη σειρά της θα αποδείξει την ύπαρξη «ν+μ*» διαστάσεων, μέχρι την Τερματική Διάσταση Δωδεκαεδρικών Ακινητονίων ΜΗ ΥΛΗΣ και ΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ήτοι ΜΗ ΟΝΤΩΝ, οπότε και θα αποδειχθεί η ΑΠΑΤΗ ΤΟΥ «ΕΞΩΚΟΣΜΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ» - Ο.Ε.Α.
(* όπου «μ» Διαστάσεις πυκνώτερες παρούσης «1» )

ΑΠΑΤΕΣ ΕΒΡΑΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Α) ΜΑΖΑ:Ελληνική λέξη σημαίνουσα «Άθροισμα Σωματιδίων» εκ του «Ομάζω – Ομάς – Μάζα»
Αυτός ο όρος εφευρεθείς από Έλληνες αρχαίους φυσικούς δεν έχει ουδεμία σχέση με τον σημερινό ορισμό της «μάζης».
Παρά τοις αρχαίους εσήμαινε:
«Πυκνότητα, ήτοι αριθμό ταλαντούμενων δεδεκαεδρικών κινητονίων [εξ αρχικής μεταπτώσεως Δωδεκαεδρικών ακινητονίων του λεπτότατου «Αιθήρος» εις Δωδεκαεδρική – Εξαεδρική – Τετραεδρική σύμπτυξη εξ αλματικών – φραγματικών πυκνώσεων] ανά αυθαίρετη μονάδα όγκου, στις αυτές συνθήκες:
Θερμοκρασίας – Πιέσεως – Εκθέσεως σε φως ή «κοσμική ακτινοβολία – εκθέσεως σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία – γεωγραφικού τόπου – και ταχύτητος».
Παρ’ εβραίων … υποστημόνων σημαίνει «Ποσότητα ύλης» με μονάδα μετρήσεως το τεμάχιον … ιριδιούχου λευκόχρυσου με όγκον .. ενός λίτρου ύδατος απεσταγμένου, εις θερμοκρασίαν 4*C , ή μονάδα μετρήσεως τη μάζα (βάρος!!!) του ατόμου υδρογόνου.
Και επειδή τα πράγματα περιεπλάκησαν έτσι σε τραγέλαφο αδυναμίας ορισμού της μάζης, έγινε απαραίτητη η κατά περίπτωση εύρεση του «αληθούς βάρους» και «αληθούς επιταχύνσεως βαρύτητος» με τους τύπους:
F = B αλ – m ω^2 R και
gφ = 983,2 – 5,2 συν^2 φ cm sec^-2

Εάν σήμερα θέλουμε να αποκαταστήσουμε την έννοια του όρου «μάζα» θα πρέπει να υπολογίσουμε τον αριθμό σωματιδίων (έστω ατόμων, αν όχι αρχικών «δωδεκαεδρικών» κινητονίων «αιθήρος») ανά μονάδα όγκου.
Αυτό ευρίσκεται διαιρώντας τον αριθμό «AVOGADRO» (γνωστό στους αρχαίους έλληνες) δια του γραμμοατομικού ή γραμμομοριακού όγκου (εφ’όσον πρόκειται για χημική ένωση ατόμων).
Ήτοι

ΜΑΖΑ = 6,02472 x 10^23 / V γραμμοατόμου

Το εξαγόμενο είναι ο αριθμός των σωματιδίων – ατόμων που περιέχεται ανά μονάδα όγκου καθαρού χημικού στοιχείου ή καθαρής χημικής ενώσεως.
Ο ανωτέρω όμως μαθηματικός τύπος θεωρείται «Άκρως Επικίνδυνος» για τους Ιουδαίους … υποστήμονες, διότι αν επιλυθεί για τα 104 γνωστά χημικά στοιχεία (και των ισοτόπων τους) , θα εξαχθούν 104 επιλύσεις που θα αποδεικνύουν ότι για τον σχηματισμό κάθε επόμενου στοιχείου, πρέπει να προστεθεί στο προηγούμενο στοιχείο ένα διπυρηνικό άτομο υδρογόνου μέσω συγχωνεύσεως δυο διπυρηνικών ατόμων.
Εάν αυτό διαπιστωθεί θα ακυρωθούν ΟΛΑ τα ισχύοντα για τον τρόπο γενέσεως των στοιχείων, και το «χειρότερο» θα αναζητηθεί δι’όμοιας οδού και ο τρόπος γενέσεως των 108 υποατομικών σωματιδίων , και των υπο-υπο-ατομικών σωματιδίων, με αποτέλεσμα να φθάσουν οι ερευνητές φυσικής στην αναγκαιότητα παραδοχής αρχικών Δωδεκαεδρικών ακινητονίων.
ΟΠΟΤΕ ΕΞΩΚΟΣΜΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΕΛΟΣ.

Β) ΕΛΞΗ ΣΩΜΑΤΩΝ
Παρ’αρχαίων Ελλήνων η πτώση αντικειμένων – σωμάτων προς την επιφάνεια του πλανήτου αλλά και οι μετατοπίσεις των ουράνιων σωμάτων, αποδίδονταν στην πίεση ακτινοβολίας (κοσμική ακτινοβολία) ΕΠΙ των σωμάτων, και ΠΡΟΣ την κατεύθυνση πτώσεως ή κινήσεως.
Η εξήγηση την οποία έδιδαν στο ανωτέρω φαινόμενο ήταν η ακόλουθη.
«Όταν δυο σώματα γειτνιάζουν, η πανταχόθεν προσβάλουσα κοσμική ακτινοβολία αφήνει μεταξύ των «σκιά» ήτοι υποπίεση ακτινοβολίας. Η διαφορά έξωθεν πιέσεως με την μεταξύ των υποπίεση, δημιουργεί προσέγγιση με όρια οριζόμενα από την κυκλική φυγόκεντρο μεταξύ των κίνηση.»
Αυτή την «πίεση ακτινοβολίας» επί των σωμάτων, ονόμαζαν οι Έλληνες «ΒΑΡΥΤΗΤΑ».
Οι εβραίοι … υποστήμονες και διαστροφείς πάσης αλήθειας αντί της ορθής απόψεως που κατήργησαν, εφεύραν την ανύπαρκτη «έλξη των σωμάτων», ήτοι εφεύραν … συρματόσχοινα και γάτζους τους οποίους ρίχνουν μεταξύ τους οι πλανήτες και οι γαλαξίες ώστε να αλληλοέλκονται δια της … έλξεως.
Ο χειρισμός αυτός της απάτης, τους είναι απαραίτητος για να χτίσουν το πραμυθολόγημα του «Θεού Εξωκοσμικού Λόγου».
Διότι αν γίνει αποδεκτό ότι τα ουράνια σώματα διατηρούνται στις μεταξύ των τροχιές από πανταχόθεν προσβάλουσα κοσμική ακτινοβολία τότε θα συμβούν τα εξής για τους ιουδαίους καταστροφικά:
α) Θα αποδειχθεί ότι δεν τα κρατά στη θέση τους ο «Εξωκοσμικός Θεός» ούτε η «Έλξη» που αυτός δημιούργησε.
β) Θα αποδειχθεί ότι η κοσμική ακτινοβολία όχι μόνον κινεί τα ουράνια σώματα, αλλά ότι αυτή η ίδια τα έκτισε μέσω πυκνώσεως των σωματιδίων της, επομένως δεν υπάρχει «δημιουργός Θεός»
γ) Εφ’όσον δεν υπάρχει «Δημιουργός Θεός» με εκλεκτό λαό Ισραήλ, άρα θα αποδειχθεί ότι, όλα τα θρησκεύματα και οι πολιτικές ιδεολογίες και οι οικονομικές θεωρίες και οι γεωπολιτικές θεωρίες περι «γης επαγγελίας» και τα λοιπά επιβαλόμενα σε τέκτονες ανοητους ως «προϊόντα ελέω και εντολή Θεού» πρέπει να τιναχθούν στον αέρα.
Διότι όλη η εβραική διανοητική κόπρος του αυγείου έχει επιβληθεί στους λαούς «ελέω Θεού» ανύπαρκτου και «αρχιτέκτονος του Σύμπαντος» ανύπαρκτου, ήτοι Εξωκοσμικού Λόγου ανύπαρκτου.

31 Μαϊου 1988 - Ο.Ε.Α. - ΤΜΗΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ


Για περισσότερα μελετήστε και το κάτωθι άρθρο:
"Είναι το Σύμπαν μας ένα Δωδεκάεδρο;"
http://andromedios.blogspot.com/2008/12/blog-post.html

Επιπλέον παρακολουθήστε τον διάσημο αστρονόμο Δρ.Σάγκαν να περιγράφει τα 5 Κανονικά Στερεά της Θεμελιώδους Γεωμετρίας (“Ουδείς Αγεωμέτρητος Εισητω») και τον "Αιθέρα" ή "5ο Στοιχείο" ή "Δωδεκάεδρο"των αρχαίων Ελλήνων πρωτο-επιστημόνων όπως ο Δημόκριτος, ο Ηράκλειτος και οι Προ-Σωκρατικοί κοσμολόγοι - Σοφοί, άνθρωποι γίγαντες της διανόησης που διατήρησαν αρχέτυπη συμπαντική προ-σελήνια γνώση εκατομμυρίων ετών για τη δομή και τη φύση του Σύμ-ΠΑΝ-τος (το "Παν" των Ορφικών) ή "Κόσμος" ή Ταυτο-χρονικός-Ταυτο-χωρικός-Ταυτο-κοσμικός Λόγος
(Ήτοι: Το Σύμπαν και το ύψιστο Ον Θεός-Λόγος είναι το ένα και το αυτό (ΕΝ ΤΟ ΠΑΝ) και όλοι είμαστε τμήματα και μικρο-οργανισμοί, μικρο-σύμπαντα ενός ευρύτερου κολοσσιαίου Συμπαντικού Οργανισμού)http://www.greektube.org/content/view/32214/2/

http://www.greektube.org/content/view/32463/2/

http://www.greektube.org/content/view/32465/2/

Βλέπε Επίσης:
ΜΟΝΟΜΑΧΙΕΣ: ΣΥΝΤΡΙΒΗ ΤΗΣ ΤΡΕΛΛΑΣ ΤΟΥ ΕΞΩΚΟΣΜΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ
http://ellhnkaichaos.blogspot.com/2009/06/blog-post_172.html

1 comment:

Unknown said...

Ευγε αδερφια. Τσακιζετε κοκκαλα. Οσο προχωρω στην μελετη των κειμενων, τοσο κατανοω, την "αγαπη" που τρεφουν για σας οι Παπαραβινοι.Ειπαμε, να τους αποστομωσετε. Να τους βαλετε στην θεση τους. Εσεις, τους βαλατε σε ναυλον περιτυλιγμα, και τους αφησατε στο τραπεζι, να τους μαζεψει η Καθαριστρια ΕΛΕΟΣ. Τα παιδια μεχρι χθες, ειχαν ξεσκισει τον κοσμο. Ποιοι εισαστε δηλαδη εσεις, που ηρθατε, και τους αποσυρατε;; Ουτε ληγμενα γαλατα να ηταν.

26-09-2009

visit counter for blogspot

Δημοφιλείς αναρτήσεις