ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΑΛΗΘΟΥΣ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΝΟΗΜΟΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΥ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑΣ ΩΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΧΙΑ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΚΡΟΝΟΥ ΔΙΑΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΗ._

Friday, 7 August 2009

Οι Εβραίοι δεν παίζουν. Διεκδικούν την Κρήτη με ακριβώς τα ίδια επιχειρήματα που διεκδίκησαν και κατέκτησαν την Παλαιστίνη,

δηλαδή με βάση τα εμετικά Ιερά τους κείμενα και μάλιστα δια στόματος της Αυτού Μεγαλειότητας ΓΙΑΧΒΕ! Καλοχώνευτα:

α’. Και εξολοθρεύσω Κρήτας και απολώ τους καταλοίπους τους κατοικούντας την παραλίαν και ποιήσω εν αυτοίς εκδικήσεις μεγάλας και επιγνώσονται, διότι εγώ Κύριος εν τω δούναι την εκδίκησίν μου επ’ αυτούς. (Ιεζεκιήλ, κε’ 16-17).
β’. Ουαί οι κατοικούντες το σχοίνισμα πάροικοι Κρητών. Λόγος Κυρίου εφ’ υμάς, Χαννάν γη αλλοφύλων, και απολώ υμάς εκ κατοικίας και έσται Κρήτη νομή ποιμνίων και μάνδρα προβάτων... (Σοφονίας β’ 5-6).
γ’. Τάδε λέγει Κύριος... και εξαποστελώ πυρ επί τα τείχη Γάζης και καταφλέγεται θεμέλια αυτής και εξολοθρεύσω κατοικούντας εξ Αζώτου και εξαρθήσεται φυλή εξ Ασκαλώνος και επάξω την χείρα μου επί Ακκαρών και απολούνται οι κατάλοιποι των αλλοφύλων, λέγει Κύριος (Αμώς α’ 6-8).
δ’. Πέρσαι και Κρήτες και Λυδοί και Λίβυες και πάντες οι επίκτητοι και των υιών της διαθήκης μου μαχαίρα πεσούνται εν αυτή (Ιεζεκιήλ λ’ 5).


1 comment:

Anonymous said...

Οι εβραιομογγόλοι του Χαβρα-Χαν ή Αβρααμ ή αρχηγού της Χάβρας από το Ουρ της Χαλδαίας (ονομασία προς τιμην της μητροπολιτικής Ουργκ Μογγολία) είναι ο εκλεκτός λαός του Σιν-Σιων-Γιαχβεχ της Σελήνης διότι χρησιμοποιήθηκε ως δούρειος ίππος δυεισδησης στα λευκά πελασγικά έθνη της Δύσεως και στην μητροπολιτική Ελλάδα με απώτερο σκοπό την διάλυση τους μέσω εμφυλίων πολέμων, ιδεολογικής συγχήσεως και αποκλήσεως από τα αρχέγονα προσελήνια πελασγικά ιδεώδη (πνευματικοί λίθοι σφενδόνης εις το μέτωπο του Γολιάθ από τον Δαβίδ) και φυλετικής διεθνιστικής αδιακρισίας.

26-09-2009

visit counter for blogspot

Δημοφιλείς αναρτήσεις