ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΛΛΗΝ και ΧΑΟΣ 2 (ΤΟ ΟΠΟΙΟ Η ΓΚΟΥΓΚΛ ΕΧΕΙ ΦΙΜΩΣΕΙ!!!!!!)


ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΑΛΗΘΟΥΣ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΝΟΗΜΟΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΥ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑΣ ΩΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΧΙΑ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΚΡΟΝΟΥ ΔΙΑΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΗ._

ΛΟΓΟ  ΦΙΜΩΣΕΩΣ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΓΚΟΥΓΚΛ  ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ  ΕΔΩ: https://ellhnkaichaos2.wordpress.com/


Tuesday, 23 June 2009

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ: ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΒΟΛΗ

"Ορθοδοξία" (Χαριστική ... Βολή) η αλλιώς Σοφοδοξία ή Δοκησισοφία

Λέξις ανύπαρκτη εις το Αρχαίο Ελληνικό Λεξιλόγιο. Πράγματι το πλέον ενημερωμένο Λεξικόν Αρχαίας Ελληνικής του ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ θεωρεί ανύπαρκτη την λέξι "Ορθοδοξία", και από την λέξη "ορθοδίκης" περνά αμέσως στην λέξι "ορθοδρομέω", διότι η λέξις "ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ" είναι ανύπαρκτη στα κείμενα των Αρχαίων Πατέρων ΚΑΙ ΩΣ ΕΝΝΟΙΑ. Υπάρχει σοβαρός λόγος γι'αυτό.
Πράγματι στην δεύτερη μεταφορική της έννοια η λέξις "ορθός" σημαίνει "σωστός, αληθής, ακριβής" με εφαρμογές αρχαίων ιδιωματισμών: το "ορθ'ακούω" ήτοι "ορθώς αποκαλούμαι", το "οθρώ λόγω" ήτοι "κατ'αλήθειαν" ή "κατά ακριβολογίαν", και το "ορθώς λέγω" ήτοι ομιλώ εν πάσει αποδεδειγμένη αληθεια.

Το δεύτερο συνθετικό της λέξεως ήτοι το "δοξία" ή "δόξα" είναι το ουσιαστικό του ρήματος "δοκέω" ή "δοξάζω" με πρώτη κυριολεκτική ερμηνεία τα:
"σκέπτομαι, υποθέτω, νομίζω, φαντάζομαι".
Με την ανωτέρω ανάλυση ετυμολογίας η λέξις "ορθοδοξία" αντιστοιχεί ακριβώς στις συνώνυμες λέξεις-συνθετικά "ορθοσκέψις", "ορθοϋπόθεσις", "ορθονομιζόμενον", και "ορθοφαντασία", ήτοι αντιστοιχεί σε "σχήματα οξύμωρα" κατ'αρχαία γλώσσα ή σε "σχήματα μωρίας οξείας μορφής" κατά μετάφρασι.

Διότι η "πρωσοπική σκέψις" του καθενός η διαφέρουσα κατά κανόνα από την προσωπική σκέψι των άλλων, δεν είναι κατ'ανάγκη η ορθή.

ότι το "προσωπικό υποθέτειν" του καθενός το διαφέρον κατά κανόνα από το προσωπικό υποθέτειν των άλλων, δεν αντιστοιχεί κατ'ανάγκην με το ορθόν.

Διότι το "προσωπικό νομιζόμενον" του καθενός το διαφέρον κατά κανόνα από το προσωπικό νομιζόμενο των άλλων, δεν είναι κατ'ανάγκην η αλήθεια.

Διότι η "προσωπική φαντασία του καθενός" η διαφέρουσα ΠΑΝΤΟΤΕ από την προσωπική φαντασία των άλλων, δεν είναι ΠΟΤΕ ακριβώς η αλήθεια.

Διότι αν ισχύσουν αυτά τα οξύμωρα σχήματα τότε οι Αρχαίοι Πατέρες τοποθετούν την λέξι που συνέθεσαν για να αρμόζει στην περίπτωση, δηλαδή "δοκησίσοφος" που σημαίνει ακριβώς "ο θεωρών την δόκησιν-δόκημα-δοκήν-δοκούν ως σοφίαν", ήτοι "ο θεωρών την προσωπική του φαντασία ως σοφία δηλαδή ως αποδεδειγμένη γνώση".

Άρα με τους ανωτέρω ετυμολογικούς αναλυτικούς ορισμούς η Ορθοδοξία είναι δοκησίσοφος ή δοκησίορθος ή ορθοδόκησις ... ορθοδοκούσα, απαξιούσα ορθολογικές αποδείξεις προς υποστήριξη των Δογμάτων της.

Πολύ φυσικά, ...εφ'όσον και η λέξις Δόγμα σημαίνει κατ'αρχαίοις "το δοκούν", "το φανταζόμενον", "το νομιζόμενον", "το υποτιθέμενον" κλπ.

Ώστε, θα απορήσει έντρομος ο πιστός χριστιανός ορθόδοξος, "ώστε η θρησκεία που πιστεύω είναι άθροισμα νομιζομένων - υποτιθεμένων - φαντασιών ήτοι πραγμάτων "δοξίας" και "δοκήσεως", συνιστόν "άθροισμα δοκησισοφίας";

Ναι αναγνώστη διότι μη τολμούσα η θρησκεία σου να δεχθεί λογικό έλεγχο των υποθέσεων της και των φαντασιών της, αυτο-προσδιορίσθηκε με την ονομασία "ορθοδοξία" ήτοι "ορθοφαντασία" ήτοι "ορθοδοκούσα" ήτοι "σοφοδοκούσα" ήτοι "δοκησίσοφος".

Ναί αναγνώστη διότι έπρεπε δια της "δοκήσεως" να πεθάνει ο "Ορθός Λόγος" των Αρχαίων Πατέρων σου, Γιγάντων του Πνεύματος, οι οποίοι κατά την Ορθοδοξίαν ... "οι σοφοί των Αθηνών εμωράνθησαν".

Πως "εμωράνθησαν" εφ'όσον εκ ταυτότητος η Ορθοδοξία αποφεύγει την διαλεκτική αναμέτρηση με τον Ορθό Λόγο ή Ορθολογισμό;

Πως "εμωράνθησαν" από ισχυρισμούς φαντασίας και "δοξίας" της Ορθοδοξίας ανίκανους να αντιπαλέψουν την Αποδεικτική Λογική του Ορθολογισμού των Αρχαίων Ελλήνων;
Πως η "δοξία" εμώρανε τον Ορθό Λόγο, εφ'όσον είναι εκ ταυτότητος και κατ'ορισμόν "δοκησίσοφος";
Από ποιούς "εμωράνθησαν οι σοφοί των Αθηνών", από δοκησίσοφους της "δοξίας"; Ποιος θα επισημάνει ότι "ελληνοχριστιανικόν" πνεύμα σημαίνει την οξυμωρία: "πνεύμα αποτελούμενον από σοφία και δοκησισοφία;"
Ποιος θα καθαρίσει την δοκησισοφία του χριστιανισμού από την Σοφία των Αρχαίων Πατέρων, ήτοι την κόπρο από τον χρυσό;
Δεν θα το κάνουν αυτό οπωσδήποτε οι αποτελούντες την "Ένωση Χριστιανών Ελλήνων Επιστημόνων" οι εκ προοιμίου δεχθέντες ότι η Αποδεδειγμένη Επιστήμη μέσω Πειραμάτων, μπορεί να συμβιβασθεί με την Αναπόδεικτη "Δοξία" και τα αυθαίρετα Δόγματα-Δοκήματα-Φαντασιώσεις του Χριστιανισμού.
Διότι αν Επιστήμων σημαίνει ο Επιστάμενος - Επιστάμενος Αποδειγμένης Σοφίας μέσω Ορθού Λόγου-, και αν Χριστιανός Οθρόδοξος σημαίνει ο Υποθέτων Δοκησισοφίας και Φαντασίας, τότε η ανωτέρω "ένωση" αυτοχαρτηρίστηκε με το οξύμωρο σχήμα "Ένωση Δοκησισόφων Ελλήνων Σοφών"...

Δεν θα το κάνουν αυτό οι "Χριστιανοί Πολυτελείας" Τέκτονες, οι Τυφλώς και Αναποδείκτως πιστεύοντες εις τον Εξωκοσμικόν Λόγον του "Αρχιτέκτονος του Σύμπαντος" ή του "Πολιτικού Μηχανικού του Σύμπαντος" ή του "Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου του Σύμπαντος"...

Δεν θα το κάνουν οι Δοκησίσοφοι της Ακαδημίας Αθηνών του έτους 2009, οι ουδέποτε καταστάντες ικανοί να λύσουν τα υποδήματα των Μαθητών της Ακαδημίας του Πλάτωνος, των οποίων οι Καθηγητές εσφάγισαν από τους πνευματικούς προγόνους Δοκησισόφους εκείνων των Δοκησισόφων που διόρισαν και εξέλεξαν τους "ακαδημαϊκούς" του 2009...

Δεν θα το κάνει η αυτοαποκαλούμενη "πνευματική ηγεσία της χώρας" η αποτελούμενη από εγκάθετους ορκισμένους σε Κυβερνήσεις Πολιτικής Δοκησισοφίας, ορκιζόμενες με την σειρά τους ενώπιον Δοκησισόφων Τράγων Αρχιεπισκόπων της Ορθοδοξίας.

Διότι όλοι οι ανωτέρω Σύγχρονοι Δοκησίσοφοι ΕΜΩΡΑΝΘΗΣΑΝ και ΕΤΥΦΛΩΘΗΣΑΝ από το πνεύμα το .. άγιον της Τυφλής Αποδοχής Θρησκευτικών-Πολιτικών και Οικονομικών Δοκησισοφιών εβραιοτουρανικής προελεύσεως.

Είναι ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ το Έλκος και το Καρκίνωμα της "Δοξίας" και της "Δοκησισοφίας". Αν το αφήσει κανείς να καταλάβει τα Θρησκευτικά Ζητήματα, αυτό επεκτείνεται και στα Πολιτικά και στα Οικονομικά Ζητήματα.

Με τον τρόπο αυτό διαφθείρεται Ένα Ολόκληρο Έθνος δεχόμενο κατ'ΕΠΕΚΤΑΣΙ, λόγω κεκτημένης ταχύτητος φθοράς του Λογικού, την Πολιτική "Δοξία" ανεφάρμοστων Πολιτικών Θεωριών Πολιτικής Φαντασίας, και την Οικονομική "Δοξία" ανεφάρμοστων Οικονομικών θεωριών της Οικονομικής Φαντασίας.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ οι ανωτέρω τρεις "Δοξίες" Θρησκεία - Πολιτικής - Οικονομίας, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ η αφελής φαντασίωση κάποιου "τρελλού επιστήμονα", ΕΙΝΑΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ "Δοξίες" δηλαδή Ψευδοδοξίες και στην πραγματικότητα Απάτες προς εξαπάτησι αφελών οπαδών. Διότι μόνον με προκαθορισμένη χειραγώγιση είναι δυνατόν να συμπέσουν ακριβώς οι "Δοξίες" και τα Φανταζόμενα πολλών Φαντασμένων "ηγετών" ταυτοχρόνως.

Στο σημείο αυτό, η Ορθοδοξία εδηλητηρίασε τον Ελληνισμό με το Πνεύμα της Ολοκληρωτικής Ψευδοδοξίας Θρησκείας - Πολιτικής - Οικονομίας, διότι επιβάλοντας τον μόνον στον Τομέα των Ύψίστων Ζητημάτων της Θρησκείας, επροκάλεσε την εύκολη επέκταση του δηλητηρίου στα Κατώτερα Ζητήματα Πολιτικής και Οικονομίας, προκαλώντας την γένεση των Τεράτων της Πολιτικής θρησκείας και της Οικονομικής Θρησκείας.

Θρησκευτική Δοκησισοφία, Πολιτική Δοκησισοφία και Οικονομική Δοκησισοφία, αυτά είναι τα Εκτρώματα τα χαρακτηρίζοντα τον "σύγχρονο" "ελληνοχριστιανικό πολιτισμό".

...Δια να δύνανται σήμερα οι ανοητώτεροι των ανοήτων "συμβιβαστές διανοούμενοι" να διατείνωνται ότι ο Ελληνισμός υπήρξε Υποφήτης - Πρόδρομος που προετοίμαστε την οδό στον Χριστιανισμό της "Δοξίας".

Στην έσχατη έντρομη προσπάθεια χαλιναγωγήσεως του Γίγαντα Ελληνισμού, θέλουν δηλαδή να τον πείσουν ότι ο Ενδοκοσμικός Λόγος που επρέσβευε προετοίμασε το δρόμο του ανύπαρκτου Εξωκοσμικού Λόγου της "Ορθοδοξίας"...

Θέλουν αν τον πείσουν ότι ο Ορθολογισμός που επρέσβευε προετοίμασε τον δρόμο στην Δοκησισοφία της "Ορθοδοξίας".
Υπάρχουν όμως οι Ελεξίνοες που δεν πείθονται και απαντούν στο άνομο αισχρό αυτό πάντρεμα Ελληνισμού και Χριστιανισμού:
ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΟΣ Ο ΓΑΜΟΣ ΑΧΡΕΙΟΙ, ΔΙΟΤΙ ΟΙ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΔΕΝ ΠΑΝΤΡΕΥΟΝΤΑΙ ΛΕΠΡΟΥΣ ΝΑΝΟΥΣ !!!

2 comments:

ΑΡΧΑΙΟΣ said...

Φίλε μου οφείλω να πώ ότι όλα τα κείμενα φέρνουν προβληματισμό και δείχνουν ότι ισως κατι κρυβεται πίσω από πράγματα που θεωρούμε δεδομένα.

Η αναρτηση όμως αυτή ομολογώ ότι με βρίσκει παντελώς διαφωνούντα. Δεν θέλω να σταθώ σε επιχειρηματολογιά που ακυρώνει εύκολα όλες τις υποθετικές αυτες θέσεις, αλλα θα πώ μονο 2 πράγματα. Πρώτον είναι πασίγνωστο (το ομολογούν οι ιδιοι οι Τουρκοι) ότι το Γενος μας επιβίωσε χάριν των Σεϊτάν παπαδων του και της πίστης του. Ολοι οι Ελληνες οπλαρχηγοί και μπορώ να σου απαριθμήσω πολλές άγιες πλεον για μας μορφές που πολεμησαν για πίστη και πατρίδα, μίλησαν για την αντοχή των Ελληνων στον τουρκικό ζυγό λόγο της πίστης τους. Ολοι έφτιαξαν αυτοσχέδιες σημαίες με σταυρό στη μέση. Δευτερον όλοι ξέρουν ότι ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου. Επειδή βλέπω ότι υποστηρίζεις την πίστη των αρχαίων προγόνων μας, πράγμα που μειώνει την επί χιλιάδων χρόνων συνεχή αναζήτηση των Ελλήνων για την παγκόσμια αλήθεια θα ήθελα να δηλώσω ότι οι μισητοί έχθροί του Γένους μας Μασώνοι έχουν πρωταρχικό στόχο την εξάλειψη του Χριστιανισμού και ιδιαιτέρως της πολύ ενοχλητικής γι αυτούς Ορθοδοξίας. Ξέρουν πολυ καλα ότι ένα τέτοιο χτύπημα θα επιφέρει αυτόματα μέγιστο πλήγμα κατα του Ελληνισμού τον οποίο θεωρούν επίσης μέγιστο εχθρό. Οπότε οι διχαστικες απόψεις για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία που μέσα από συγκρούσεις άλλα και διάλογο συνταιριαξαν οι πρόγονοί μας, ώστε το σχεδόν εξαφανισμένο από τους Ρωμαίους Γένος μας να επιζήσει και να μεγαλουργήσει μονο όφελος φέρνουν στους εχθρούς της πατρίδας μας.

Πολλες φορές συζητώντας με οπαδούς της πατρώας θρησκείας όπως αυτοαποκαλούνται οι νεοειδωλολάτρες συμπολίτες μας (ξερω ότι για το "νεοειδωλολάτρες" μπορεί να έχεις ενστάσεις αλλα ας το αφήσουμε προς στιγμήν για να μην βγούμε εκτός θέματος) τους καλώ να μου εξηγήσουν τι εννοουν όταν λένε ότι θεωρούν τον Χριστιανισμό ως μια εβραϊκή αίρεση που είναι εχθρική προς τον Ελληνισμό, την στιγμή που ο Χριστιανισμός δεν έχει οποιαδήποτε σχέση με τους Εβραίους, την στιγμή που οι Εβραίοι θεωρούν ως εχθρό τους καθε Χριστιανό (κι αυτο το έχω ζήσει στους Αγίους Τοπους) και ειδικά Ελληνα;

Ας προσέξουμε λίγο τις θέσεις αυτές κι ας βρούμε τρόπους και θέσεις συνύπαρξης γιατι θα είναι πολυ λυπηρό όταν βρεθούμε όλοι εμεις που αγαπάμε την Ελλάδα στις επάλξεις του αγώνα κατα των ανθελλήνων προδοτών ή εξωτερικών εχθρών να αλληλοκοιταζόμαστε με καχυποψία.....

Δεν με ενδιαφέρει τι πιστεύει ο καθένας απο εμάς φτάνει για μενα ενα πράγμα η αγαπη προς την Ελλάδα.
Αν ένας κομμουνιστής πολιτικός σηκώσει το αναστημά του και υπερασπιστεί ας πουμε την Ελλάδα και τα δίκαιά της κατά των Σκοπιανών θα τον στηρίξω. Αν ένας νεοειδωλολάτρης πολιτικός ξεκινήσει πόλεμο διπλωματικό ή στρατιωτικό κατα του Τούρκου θα είμαι στο πλευρό του. Μπορώ με όλους αυτους τους Ελληνες να συνυπάρξω, χωρίς να βρίζω τα πιστεύω τους, αλλά απλά να τα συζητώ σε κόσμιο και πολιτισμένο τόνο. Ποτέ όμως με το σκεπτικό ότι είναι εχθροί μου. Για μένα ο εχθρός έχει πρόσωπο εκτός από ελάχιστες ιδεολογίες που είναι ασυμβίβαστες με την έννοια ΕΛΛΗΝ.

ΕΛΛΗΝ VS ΧΑΟΣ said...

ΦΙΛΕ ΔΕΝ ΈΧΕΙΣ AΔΙΚΟ ΣΕ ΑΥΤA ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΣ ΚΑΙ ΣΎΜΦΩΝΟ ΣΤΑ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ! ΔΕΝ ΤΟ ΑΝAΡΤΗΣΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΧAΣΩ ΑΛΛΑ ΌΠΩΣ ΈΓΡΑΨΕΣ ΚΑΙ ΕΣΎ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΌ ΚΑΙ ΜΟΝΟ! ΚΙ ΕΓΏ ΑΠΌ ΤΗΝ ΜΕΡΙA ΜΟΥ ΘΑ ΥΠΟΣΤΗΡΊΞΩ ΓΙΑ ΛΌΓΟΥΣ ΤΑΚΤΙΚΉΣ ΤΟΥΣ ΠAΝΤΕΣ ΠΟΥ ΑΓΑΠΟΎΝ ΤΗΝ ΕΛΛAΔΑ, ΕΚΤΟΣ ΒΕΒΑΙΑ ΑΠΌ ΑΥΤΟΎΣ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΟΎΝ ΤΗΝ ΝΈΑ ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΘΡΗΣΚΕΊΑ ΜΈΣΟ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΊΟΥ!!

ΑΝ ΘΈΛΕΙΣ ΚΑΝΕ ΤΟΝ ΚΌΠΟ ΚΑΙ ΔΙAΒΑΣΕ ΑΠΌ ΤΗΝ ΔΕΎΤΕΡΗ ΣΕΛΊΔΑ ΚΑΙ ΜΕΤA ΤΙ ΓΡΑΦΕΙ Η Ο.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΌΔΟΥΛΟ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΤΙ ΕΝΝΟΏ ΌΤΑΝ ΓΡΑΦΩ "ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΤΑΚΤΙΚΉΣ"
http://ellhnkaichaos.blogspot.com/2009/04/blog-post_15.html

ΥΓ.

ΔΕΊΞΕ ΜΟΥ ΈΝΑΝ ΦΤΩΧΟΠΑΠΠΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821 ΠΟΥ ΤΟΝ "ΑΓΙΟΠΟΊΗΣΑΝ" ΑΝΤΊΘΕΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΦΑΓΕΊΣ ΤΩΝ ΕΛΛΉΝΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟ ΚΤΛ.

26-09-2009

visit counter for blogspot

Δημοφιλείς αναρτήσεις