ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΛΛΗΝ και ΧΑΟΣ 2 (ΤΟ ΟΠΟΙΟ Η ΓΚΟΥΓΚΛ ΕΧΕΙ ΦΙΜΩΣΕΙ!!!!!!)


ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΑΛΗΘΟΥΣ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΝΟΗΜΟΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΥ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑΣ ΩΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΧΙΑ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΚΡΟΝΟΥ ΔΙΑΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΗ._

ΛΟΓΟ  ΦΙΜΩΣΕΩΣ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΓΚΟΥΓΚΛ  ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ  ΕΔΩ: https://ellhnkaichaos2.wordpress.com/


Friday 30 March 2012

ULTRA URGENT TELEGRAM FROM THE HEADQUARTERS OF THE PARAMILITARY CORPS OF G.H.REES. REGARDING THE NATIONAL AND THE PLANETARY SECURITY.

Το κειμενο ειναι ΚΑΙ στα ρωσικα μεταφρασμενο στο τελος της παρουσης!!
Κοινοποιηστε ολοι οι αφυπνισμενοι νοημονες προσωπανθρωποι σε ολα τα
ρωσικα ΜΜΕ καθως και στις ενοπλες δυναμεις της ρωσιας και σε ολα τα

στελεχη της ρωσικης κυβερνησεως !!!! (ευχαριστουμε θερμα τον κ.
Δημητρη Γιαννοπουλο για την μεταφραση στα ρωσικα)


http://hellenandchaos.blogspot.de/2012/03/normal-0-false-false-false_29.html

*UPDATED*
The document is translated AND in the Russian language at the end of the post!!
Notify all the awakened intelligent person-humans to all the Russian Mass Media
and to the armed forces of Russia and to all the staff of the Russian Government !!!
(Warmly thanks goes to Dimitris Giannopoulos for the Russian Translation)


--------------------------------------------------------------

ULTRA URGENT TELEGRAM FROM THE HEADQUARTERS OF THE PARAMILITARY CORPS OF G.H.REES. REGARDING THE NATIONAL AND THE PLANETARY SECURITY.


The text below is an extract from the mega-important signal of G.H.REES.
Scientific and national and planetary security signal of G.H.REES.
War alert in May-June 2012.
(The whole signal, in Greek: http://ellhnkaichaos.blogspot.de/2012/03/2012.html )

Ultra urgent telegram from the headquarters of the paramilitary corps G.H.REES/GROUP OF HELLENIC REESTABLISHMENT to the Russian government, the KGB-FSB, the Russian armed forces, the Russian mass media and the Russian police force._
Athens, 25-3-2012._

TELEGRAM

TEXT:

‘Sirs, on 17 February 2010, our spokesperson delivered to the Russian Embassy in Athens, Greece, with the members of the Russian government as addressees, a report with evidence proving the intentions of the Chinese planetary tectonic hyper-lodge ‘Hong’ and of the Chinese governments which are appointed by ‘Hong’. Their objective is the disbanding and the destruction by China of all the nations – countries financially – politically – militarily, in order to establish the Chinese ‘Kingdom of Sin – Zion – Sina (China) – Jentai – Jedi – Sentai – Senti – Jed – Jeid – Jude’ as a planetary Chinese dictatorship, after the complete genocide of all the Whites – Blacks – White-Yellows (Hebrews – Saxons – other White Mongolians, that is, including the Hebrews of Russia too) – and Black-Yellow Mongolians (of Indonesia – Indochina - etc), at the Chinese Armageddon after the 2011._STOP._

The Russian government of the Russian-Hebrew President, Mr Medvedev, and of the Russian-Hebrew Prime Minister and real head of the KGB-FSB, Mr Putin, as well as the other Russian-Hebrew Ministers, neglected these warnings of ours and they continued in a suiciding manner letting Russia and CIS or Commonwealth of Independent States of the former USSR-USSD to remain members of the Shanghai Pact, as an opponent of the collusionary NATO(North Atlantic Treaty Organisation) and they continued in a suiciding manner supplying China with top-secret Russian military high technology, such as the aircrafts Sukhoi 27 until 35, aircraft carriers, subsonic supercavitating torpedoes (Phenomenon of Supercavitation / Hyper-speleosis), missile technology, space technology, gas, oil, etc, with which China plans to genocide both the white and the white-yellow Mongolians-Hebrews of Russia, with the consent and with the collusion between the ‘Planetary Kings of the Hebrews’ chief-rabbis Barouch of the USA on the one hand and the ‘Hong’ and the Chinese governments on the other._STOP._

Obviously, the members of the Russian government, as Russian-Hebrew presidents, prime ministers and ministers that they are and as prearranged to be genocided by China, being ‘racially non-pure White-Yellow Mongolian-Hebrews’, that is, being an intermarriage of Chinese and the ‘non-pure Whites’, they considered the evidence of our aforementioned report either as fidgets of our imagination or as a Greek deceit against the Chinese-Hebrew ‘Kingdom of the Jehovah’._STOP._

In order to prove that in our aforementioned report in 17-2-2010 to the Russian-Hebrew government there was neither any insanity nor any deceit against the Russian-Hebrews or generally against the Hebrews, we refer you to the book of the Hebrew Zionist organisation of the chief-rabbis Barouch of the ‘USA’, ‘Jehovah’s Witnesses’, titled ‘Your Will Be Done’, Chapter IA’ (11), subtitled ‘The Latest Time’, numbered paragraphs 68-71. Barouch, your Kings, write there the following (pp 323-325 of the Greek edition): ‘‘… So what makes the King of the North (Russia) to make the final step towards his own destruction? The angel of Jehovah (demon of Jehovah – Sin Sion – Sentai – Tzentai, who speaks through the evil medium ‘prophet’ Daniel) sheds light on this with the following prophecy: ‘‘But news from the East and from the North will shake him (the ‘King of the North’ = Russia). For this reason, he will launch a furious attack to exterminate many… But there will come the end of him (of ‘King of the North’ = Russia) and there will be nobody to help him (the ‘King of the North’ = Russia) (Old Testament, Daniel, Chapter IA’ (11), verses 4-45)._ ‘‘… (71)… The scriptures see the place of the Jehovah God approximately in the North (‘‘Psalms, OE’ (75), verses 6-7’’ and ‘‘Psalms, MH’ (48), verse 2’’). This king of eternity and his reigning king, Jesus Christ, are symbolically characterised as ‘Kings from where the Sun rises’ or ‘Kings from the East’ (against the ‘King of the North’, Russia) (‘‘New Testament, Revelation of John, ΙΣ’ (16), verse 12’’). Jehovah talks about the calling upon of his reigning king (China 888) from the East or from where the Sun rises (‘‘Old Testament, Isaiah, MS’ (46), verses 10-11’’). So that not only the news but also the forces of destruction will come from these directions (from China) upon the ‘King of the North’ (Russia)…’’._STOP._

‘‘See 200,000,000 (2 x 10,000 x 10,000) of Chinese army against Russia and against the rest of the nations of the planet (See ‘‘New Testament, Revelation, Chapter Θ’ (9), verses 13-18’’), regarding the genocide of 1/3 of the population of the planet (7.5 billion x 1/3 = 2.5 billion people of all the nations apart from the Chinese and the Koreans). See ‘‘Revelation, ΣΤ’ (6), verses 1-8’’, ‘‘4 horses of God’’ of China – Sin – Sion – Sina – Jehovah – Tzentai – Sentai, who genocide 1/4 of the population of the planet (7.5 billion x 1/4 = 1,875 billion people). See ‘‘Revelation, ΙΘ’ (19), verses 11-21’ regarding the ‘‘genocide of the rest of the people’’ and of all the underage and adult Russians up to 5 billion of people, that is, up to 2/3 of the population, that is, 625,000,000 people up to the completion of the 5 billion of people. See Hebrew ‘Bible – Talmud’ and ‘Comments by the chief-rabbi Abravanel or Abravanael on Talmud’ (in the book ‘The worst enemies of the people’ of Jean Boyer) regarding the ‘‘killing of 2/3 of the people’’ (apart from… Hebrews… and Chinese) at the latest great war, that is, at the upcoming 3rd World War in 2012 – commencing with the attack of the Hebrew-Saxonic ‘NATO’ against Syria and Iran._STOP._

See ‘‘Old Testament, Book of prophet Jekyll, Chapter ΛΗ’ (38), verses 1-23’’, and ‘‘Chapter ΛΘ’ (39), verses 1-29’’, in which the God of China, Sin – Sion – Jehovah – Tzentai – Sentai – Jude – Judas, explicitly mentions that he has programmed the ‘‘complete genocide of the Russians and of the people of Moscow or ‘Ros’ and ‘Meshech’ of Moscow’’, and that the ‘‘Chinese will drink the blood until they get drunk on blood, and that they will eat the flesh of the Russians until they get full’’ (‘‘Jekyll, ΛΘ’ (39), verses 17-20’’)._ See similar programme against the Greeks and the Greek-originated Phoenicians and Palestinians, which is explicitly mentioned by the God of the Chinese, Sion – Sin – Jehuva – Sentai – Tzentai, and by Jesus Christ (or chief-rabbi ‘Jehosavah’ = ‘Jehovah saves’), the ‘sitting on a donkey’s colt’ one (in the ‘‘New Testament, book of prophet Zachariah, Chapter Θ’ (9)’’)._STOP._

We know that ‘KGB’ has tried to analyse this chapter of the ‘Your Will Be Done’ book of the Barouch of the USA, but the analysts of the ‘KGB’ failed to break the code of the rabbinic terminology – cryptogramme: ‘‘ Kings from the East – from where the Sun rises’ = Chinese’’, because they were tricked by the indefinite theological identity: ‘Kings from where the Sun rises = Jehovah and Jesus Christ’ of the Barouch book ‘Your Will Be Done’, and they mistakenly considered that ‘‘this capitalistic book is against the communistic atheism of the Soviet Union’’, first published in English in 1958, that is, way before the collapse of the ‘USSD’ in 1990._STOP._

Where the Hebrew analysts of ‘KGB’ failed, resulting in the launch of the religious pogrom of the ‘USSR’ against the stupid and naïve ‘Jehovah witnesses’ of Russia, who were silly enough to believe that the ‘Kings from the East’ of the ‘Revelation’ is… Jehovah and… Jesus Christ against the atheist ‘USSR’, so, where the Hebrew analysts of the ‘KGB’ failed, the geostrategics analysts of the G.H.REES. succeeded and they warn you: ‘‘If you do not want to get genocided by the Chinese army, break the ‘Shanghai Pact’ and discontinue any commercial and defence collaboration with China now._STOP._

Of course, the terms ‘King of the North’ and ‘King of the South’ of the book ‘Daniel’ in the ‘Old Testament’ do not correspond to ‘USA’ and ‘Russia’ respectively. They correspond to Syria in the North of Israel in the ‘Book of the Greek Selefkids’ and with Egypt in the South of Israel in the ‘Book of Ptolemean Greeks’. Their correspondence to ‘USA’ and ‘Russia’ are fabrications of the scum-bags chief-rabbi Hebrew Barouch of the ‘USA’, and with their lying correspondences they lead the Hebrews and the non-Hebrews of the ‘USA’ and Russia to a genocide by the 200,000,000 of the Chinese army, ‘coming from the East’, in order to genocide the White race, the Black race, the White-Yellow race of the Hebrews – of the Saxons – and of the rest of the Mongolians, and the Black-Yellow race of Indonesia – Indochina – and Melanesia._STOP._

Henceforth, discontinue any contact with the chief-rabbis Barouch of the ‘USA’ and with the Chinese government, and survive, because if you do not discontinue these contacts, not only you in Russia will be genocided but also your same-nationed Hebrews of the ‘USA’ and of Europe and of the rest of the world will be genocided by the Chinese army at the 3rd World War or Chinese-Korean ‘Armageddon’._STOP._

G.H.REES. Headquarters, Athens, Greece,
Through the G.H.REES. Spokesperson,
Karageorgiou Ch. Ch. Giannis,
G.H.REES. Geostrategics analyst,
Elpidos 12, N. Ionia, Volos, Greece.

STOP._


------------------------------------------------------------------------Актуальность Телеграмма БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИИНАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ТЕЛА GHREES военизированн
ых HQ


Актуальность Телеграмма БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИИ НАЦИОНАЛЬНОЙБЕЗОПАСНОСТИ И ТЕЛА GHREES военизированн
ых HQ ГреческаяРЕАБИЛИТАЦИИ команды, ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ В
«КГБ-ФСБ» ВРУССКИХ вооруженных сил, РОССИЯ "малого и среднего более и
продать, а к телу РОССИЯ ПОЛИЦИИ

АФИНЫ 25/3/2012.

Телеграмма

тЕКСТ:

"Сэр, 17 февраля 2010 года представитель нашей представилаПОСОЛЬСТВА
РОССИИ В АФИНАХ с членами НАПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ, путем ссылки
на ДОКАЗАТЕЛЬСТВАКИТАЙСКИЙ НАМЕРЕНИЯ ТЕКТОНИЧЕСКИХ YPERSTO
AS«ГОНГ »и на ее лицо, назначенное правительством Китая, ПОРоспуск и
уничтожение всех НАЦИЙ - ЧЛЕНОВ ИЗ КИТАЯ И, для создания китайского
«Шинн BASEL - Сион - SINA(Китай) - JENTAI - JEDI - Сендай - Санкт - JED -
JEID - Джуд », как китайский, после полного геноцида ВСЕХ белый - черный -
желтый (на иврите - Саксония - ДРУГИЕ , а именноРоссия и евреи) - и
Монголия (Индонезия - ETC), китайский"
Армагеддон »(Armageddon) ПОСЛЕ 2011._ STOP._

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ Медведев ипремьер-министр . Путин
и голова ОСНОВНЫХ «КГБ-ФСБ», и другие министры игнорировать эти
предупреждения и наши продолжали покидать России и «СНГ» или
«СОДРУЖЕСТВО Независимой государств» бывший «СССР - СССР ",
чтобы остаться членов" Шанхайской пакт »(Шанхай ПАКТ),
" противники"сговора" НАТО »(Организация Североатлантического договора), и
продолжает ПИТАНИЯ Китай РОССИЯ SECRET FORCEВЫСОКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ КАК / репутации «СУХОЙ 27 до 35" авианосец, торпеды
(«Гипер»),ракетных технологий, космической техники, природный газ, нефть и
т.д., с которой Китай планирует И И евреев-РОССИЯ, с согласия
и сговора "королейПЛАНЕТАРНЫХ евреев" Главный раввин Барух "США"
с «ГОНГ»._ STOP._

члены ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ, как евреирусско-президентов, премьер-
министры и предназначены для армян Китая как "неприятность
желтый Монголия-евреев", то есть китайский и "белый СТОЧНЫХ" изложенную
выше информацию НАША СПРАВКА или Безумные фантазии как или как
мошенничество по отношению к грекам китайско- "Базель Иеговы». _ STOP._
С доказать, что S ВЫШЕ нашего обращения к 17IS/2/2010 русско-ивритский
правительства, не было ИЛИ ПРОТИВ русско-евреев в целом по отношению к
евреям ВАШ ссылается на книгу ОРГАНИЗАЦИИ главный раввин Барух "США":
"Свидетели Иеговы" (Свидетелей Иеговы), озаглавленном "Да будет воля Твоя"
(английское название: «будет Воля Твоя»), глава XI (11) с подзаголовком
"ПОГОДА " ( «Последнее время»), пронумерованный пункт 68 - 71. ТАМ
графику Варух ВЫ На следующих страницах 323-325 ОТ РЕДАКЦИИ: "... Итак,
что же царь северный (РОССИЯ), последний шаг к акционерам
УНИЧТОЖЕНИИ Ангел Господень (Иегова - Шин - Сион - Сендай - Jedi
партийных групп ЧЕРЕЗ MENTIOUM Демон "пророк" Даниэль) бросает со
светом в этом пророчестве: «ДРУГИЕ НОВОСТИ с Востока и Севера
нарушителей данного сайта (" КорольСЕВЕР "= РОССИЯ). Зачем прокладывать
себе дорогу с большим гневом, чтобы убить ... Многие придут _ другом конце
(РОССИЯ) И не будет, чтобы кто-то (Справка Россия) _ "Ветхий Завет" -. Daniel
K '(11 ), 44-45._ "... (71) ... определяет ПОЛОЖЕНИЕ Бог Иегова НА СЕВЕРЕ ("
Псалмы, О. Е. (75), 6-7 "и" Псалмы, а не '(48), 2' ). Сей Царь правила и царем,
Иисуса Христа, квалифицируя в качестве символического "Sunrise (китайский)
или с востока (от« царь северный »России).("Новый Завет" Раскрытие JOHN,
Е.С. (16), 12). Господь говорит КОРОЛЬ (КИТАЯ 888) с Востока или заката
(«Ветхий Завет» - Исайяс, Н. С. (46), 10-11). Не тот только новости, и другие
силы УЩЕРБ АДРЕСА (из Китая) UP "царь северный" (Россия) ... ». _ STOP._

«Вот 200 млн (2 х 10000 х 10000) Китайская армия ПРОТИВ РОССИИ и других
стран планеты: (см." Апокалипсис "," Завета "," ГЛАВА IX (9), 13-18 почв »)
с ГЕНОЦИД 1/3 человека (7,5 млрд. долларов. х 1/3 = 2,5 МЛРД. людей всех
наций, Корея). "Апокалипсис" вот F '(6) 1-8, "4 Бога Китая - Шин - Сион - Синай -
Иегова - джедай - Сендай, ВОЗ геноцид 1/4 ЛЮДИ (7,5 млрд. X. 1/4 = 1,875
МЛРД. человек).Вот "Откровение, XIX (19), 11-21", ПО "геноцид других народов"
и всех детей и взрослых к русским 5 миллиардов долларов. Людей, IE 2/3
людей, то есть 625 000 000 ЛЮДИ завершения 5 миллиардов
долларов. ЛЮДИ. Вот иврите "Книги - Талмуд" и "Главный раввин
КОММЕНТАРИИ или Талмуд (книгу:« злейшими врагами народа "Жан BOYER)
от" Убийство 2/3 людей (евреев OFF ... И ... КИТАЙСКИЙ) ПОСЛЕДНИЕ великой
войны, а именно предстоящей третьей мировой войны 2012 - НАПАДЕНИЕ НА
НАЧАЛО "НАТО" против Сирии и IRAN._

Вот, "Ветхий Завет" Пророк "Иезекииль, Глава AL '(38), подпунктами 1 до 23, а в
главе AM' (39), подпунктами 1 до 29, S, ЧТО БОГ КИТАЯ Шин - Сион - Синай -
Иегова - Джедаи - Сендай - Иуда - Иуда в письменной форме ГОВОРИТ
запланировано "полный геноцид русских и москвичей, или" Россия "и" MESECH
"Москва" и что "китайцы пьют кровь русских UP, чтобы напиться крови, а
также Фейн далее до русских было достаточно ".(«Иезекииль, А. М. (39), 17-
20''). _

Вот аналогичная программа против греков и греческого происхождения В.С.
Phoenix и Палестины, в котором говорится, Бог ПИСЬМО КИТАЙСКОЙ - Сион -
Синай - Иегова - Сендай - джедай, и Иисус Христос (или = "Иегова спасает" ) "О
задница» в «Я» (9) Глава "КНИГА" сахар Пророк »,« Ветхий Завет ». _ STOP._
Мы знаем, что «КГБ» проводился анализ этой главе книги «США»: «будет Воля
Твоя», а аналитики «КГБ» не удалось сломить КОДТЕРМИНОЛОГИИ -
сВосход "= КИТАЙСКИЙ ПОТОМУ обманут неопределенный Богословскиеиден
тичности:« Восход = ON Иеговы и Иисуса Христа, КнигаБаруха: будет Воля
Твоя », И ЧТО" Эта книга против капиталистической Коммунистической Атеизм
СОЮЗА "с ПЕРВЫМ издание на английском языке в 1958 году, задолго
до распада« советского »1990._ STOP._

ТАМ, ГДЕ НЕ ЕВРЕИ аналитиков «КГБ», тем
самым развязал РЕЛИГИОЗНЫХ "СССР" от наивного дурака "Свидетели
Иеговы" России, который считал, , что "на востоке
" "Откровения"является Иегова ... И ... ИИСУС ХРИСТОС, ПРОТИВ
"СССР",достигли своих геополитических .G.H.REES аНАЛИЗАТОРЫ,
вы,предупреждает: «Если вы не уничтожена китайской армией, распустить"
Шанхайский пакт "И остановить любой обороне и торговле сотрудничества с
Китаем сейчас. _ STOP._

Сертификат слова "Король Юга" + "царь северный" КНИГА "Даниэль", "Ветхий
Завет" НЕТ СВЯЗИ С "США" и "Россия",
который касается "царства Селевкидов ГРЕКОВ "Сирия на северИзраиля, и«
царство греков "в ЕГИПЕТ юге Израиля. "США" и
"России" изобретением евреев главный
раввин Барух сатанистов Доджерс "США", который ведущих
и НЕ евреев евреями "США" И РОССИИ ВГЕНОЦИДА китайской
армии 200000. 000, "Come On Восход" Юпитербелый,
черный, желтый TRIBE евреев - Саксония - Монголияи др., Индонезия._STOP._
Таким образом, STOP, все контакты с Барух "США" икитайское правительство
и ПОТОМУ ЧТО ЕСЛИ ВЫ НЕОСТАНОВИТЬ этих контактов, И ВЫ
БУДЕТЕ уничтожены В РОССИИ ИЕВРЕИ ВАШ 'США' и Европы,
а остальные планеты, вкитайской армии в третьей мировой войне или
китайский -. корейский«Армагеддон» _ STOP._

G.H.REES HQ, Афины
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ G.H.REES
Karageorgiou Ch. HR. ДЖОН
АНАЛИЗАТОР геостратегия G.H.REES
Elpidos 12 N.IONIA, Волос, Греция

STOP._

26-09-2009

visit counter for blogspot

Δημοφιλείς αναρτήσεις