ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΛΛΗΝ και ΧΑΟΣ 2 (ΤΟ ΟΠΟΙΟ Η ΓΚΟΥΓΚΛ ΕΧΕΙ ΦΙΜΩΣΕΙ!!!!!!)


ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΑΛΗΘΟΥΣ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΝΟΗΜΟΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΥ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑΣ ΩΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΧΙΑ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΚΡΟΝΟΥ ΔΙΑΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΗ._

ΛΟΓΟ  ΦΙΜΩΣΕΩΣ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΓΚΟΥΓΚΛ  ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ  ΕΔΩ: https://ellhnkaichaos2.wordpress.com/


Friday 30 March 2012

ULTRA URGENT TELEGRAM FROM THE HEADQUARTERS OF THE PARAMILITARY CORPS OF G.H.REES. REGARDING THE NATIONAL AND THE PLANETARY SECURITY.

Το κειμενο ειναι ΚΑΙ στα ρωσικα μεταφρασμενο στο τελος της παρουσης!!
Κοινοποιηστε ολοι οι αφυπνισμενοι νοημονες προσωπανθρωποι σε ολα τα
ρωσικα ΜΜΕ καθως και στις ενοπλες δυναμεις της ρωσιας και σε ολα τα

στελεχη της ρωσικης κυβερνησεως !!!! (ευχαριστουμε θερμα τον κ.
Δημητρη Γιαννοπουλο για την μεταφραση στα ρωσικα)


http://hellenandchaos.blogspot.de/2012/03/normal-0-false-false-false_29.html

*UPDATED*
The document is translated AND in the Russian language at the end of the post!!
Notify all the awakened intelligent person-humans to all the Russian Mass Media
and to the armed forces of Russia and to all the staff of the Russian Government !!!
(Warmly thanks goes to Dimitris Giannopoulos for the Russian Translation)


--------------------------------------------------------------

ULTRA URGENT TELEGRAM FROM THE HEADQUARTERS OF THE PARAMILITARY CORPS OF G.H.REES. REGARDING THE NATIONAL AND THE PLANETARY SECURITY.


The text below is an extract from the mega-important signal of G.H.REES.
Scientific and national and planetary security signal of G.H.REES.
War alert in May-June 2012.
(The whole signal, in Greek: http://ellhnkaichaos.blogspot.de/2012/03/2012.html )

Ultra urgent telegram from the headquarters of the paramilitary corps G.H.REES/GROUP OF HELLENIC REESTABLISHMENT to the Russian government, the KGB-FSB, the Russian armed forces, the Russian mass media and the Russian police force._
Athens, 25-3-2012._

TELEGRAM

TEXT:

‘Sirs, on 17 February 2010, our spokesperson delivered to the Russian Embassy in Athens, Greece, with the members of the Russian government as addressees, a report with evidence proving the intentions of the Chinese planetary tectonic hyper-lodge ‘Hong’ and of the Chinese governments which are appointed by ‘Hong’. Their objective is the disbanding and the destruction by China of all the nations – countries financially – politically – militarily, in order to establish the Chinese ‘Kingdom of Sin – Zion – Sina (China) – Jentai – Jedi – Sentai – Senti – Jed – Jeid – Jude’ as a planetary Chinese dictatorship, after the complete genocide of all the Whites – Blacks – White-Yellows (Hebrews – Saxons – other White Mongolians, that is, including the Hebrews of Russia too) – and Black-Yellow Mongolians (of Indonesia – Indochina - etc), at the Chinese Armageddon after the 2011._STOP._

The Russian government of the Russian-Hebrew President, Mr Medvedev, and of the Russian-Hebrew Prime Minister and real head of the KGB-FSB, Mr Putin, as well as the other Russian-Hebrew Ministers, neglected these warnings of ours and they continued in a suiciding manner letting Russia and CIS or Commonwealth of Independent States of the former USSR-USSD to remain members of the Shanghai Pact, as an opponent of the collusionary NATO(North Atlantic Treaty Organisation) and they continued in a suiciding manner supplying China with top-secret Russian military high technology, such as the aircrafts Sukhoi 27 until 35, aircraft carriers, subsonic supercavitating torpedoes (Phenomenon of Supercavitation / Hyper-speleosis), missile technology, space technology, gas, oil, etc, with which China plans to genocide both the white and the white-yellow Mongolians-Hebrews of Russia, with the consent and with the collusion between the ‘Planetary Kings of the Hebrews’ chief-rabbis Barouch of the USA on the one hand and the ‘Hong’ and the Chinese governments on the other._STOP._

Obviously, the members of the Russian government, as Russian-Hebrew presidents, prime ministers and ministers that they are and as prearranged to be genocided by China, being ‘racially non-pure White-Yellow Mongolian-Hebrews’, that is, being an intermarriage of Chinese and the ‘non-pure Whites’, they considered the evidence of our aforementioned report either as fidgets of our imagination or as a Greek deceit against the Chinese-Hebrew ‘Kingdom of the Jehovah’._STOP._

In order to prove that in our aforementioned report in 17-2-2010 to the Russian-Hebrew government there was neither any insanity nor any deceit against the Russian-Hebrews or generally against the Hebrews, we refer you to the book of the Hebrew Zionist organisation of the chief-rabbis Barouch of the ‘USA’, ‘Jehovah’s Witnesses’, titled ‘Your Will Be Done’, Chapter IA’ (11), subtitled ‘The Latest Time’, numbered paragraphs 68-71. Barouch, your Kings, write there the following (pp 323-325 of the Greek edition): ‘‘… So what makes the King of the North (Russia) to make the final step towards his own destruction? The angel of Jehovah (demon of Jehovah – Sin Sion – Sentai – Tzentai, who speaks through the evil medium ‘prophet’ Daniel) sheds light on this with the following prophecy: ‘‘But news from the East and from the North will shake him (the ‘King of the North’ = Russia). For this reason, he will launch a furious attack to exterminate many… But there will come the end of him (of ‘King of the North’ = Russia) and there will be nobody to help him (the ‘King of the North’ = Russia) (Old Testament, Daniel, Chapter IA’ (11), verses 4-45)._ ‘‘… (71)… The scriptures see the place of the Jehovah God approximately in the North (‘‘Psalms, OE’ (75), verses 6-7’’ and ‘‘Psalms, MH’ (48), verse 2’’). This king of eternity and his reigning king, Jesus Christ, are symbolically characterised as ‘Kings from where the Sun rises’ or ‘Kings from the East’ (against the ‘King of the North’, Russia) (‘‘New Testament, Revelation of John, ΙΣ’ (16), verse 12’’). Jehovah talks about the calling upon of his reigning king (China 888) from the East or from where the Sun rises (‘‘Old Testament, Isaiah, MS’ (46), verses 10-11’’). So that not only the news but also the forces of destruction will come from these directions (from China) upon the ‘King of the North’ (Russia)…’’._STOP._

‘‘See 200,000,000 (2 x 10,000 x 10,000) of Chinese army against Russia and against the rest of the nations of the planet (See ‘‘New Testament, Revelation, Chapter Θ’ (9), verses 13-18’’), regarding the genocide of 1/3 of the population of the planet (7.5 billion x 1/3 = 2.5 billion people of all the nations apart from the Chinese and the Koreans). See ‘‘Revelation, ΣΤ’ (6), verses 1-8’’, ‘‘4 horses of God’’ of China – Sin – Sion – Sina – Jehovah – Tzentai – Sentai, who genocide 1/4 of the population of the planet (7.5 billion x 1/4 = 1,875 billion people). See ‘‘Revelation, ΙΘ’ (19), verses 11-21’ regarding the ‘‘genocide of the rest of the people’’ and of all the underage and adult Russians up to 5 billion of people, that is, up to 2/3 of the population, that is, 625,000,000 people up to the completion of the 5 billion of people. See Hebrew ‘Bible – Talmud’ and ‘Comments by the chief-rabbi Abravanel or Abravanael on Talmud’ (in the book ‘The worst enemies of the people’ of Jean Boyer) regarding the ‘‘killing of 2/3 of the people’’ (apart from… Hebrews… and Chinese) at the latest great war, that is, at the upcoming 3rd World War in 2012 – commencing with the attack of the Hebrew-Saxonic ‘NATO’ against Syria and Iran._STOP._

See ‘‘Old Testament, Book of prophet Jekyll, Chapter ΛΗ’ (38), verses 1-23’’, and ‘‘Chapter ΛΘ’ (39), verses 1-29’’, in which the God of China, Sin – Sion – Jehovah – Tzentai – Sentai – Jude – Judas, explicitly mentions that he has programmed the ‘‘complete genocide of the Russians and of the people of Moscow or ‘Ros’ and ‘Meshech’ of Moscow’’, and that the ‘‘Chinese will drink the blood until they get drunk on blood, and that they will eat the flesh of the Russians until they get full’’ (‘‘Jekyll, ΛΘ’ (39), verses 17-20’’)._ See similar programme against the Greeks and the Greek-originated Phoenicians and Palestinians, which is explicitly mentioned by the God of the Chinese, Sion – Sin – Jehuva – Sentai – Tzentai, and by Jesus Christ (or chief-rabbi ‘Jehosavah’ = ‘Jehovah saves’), the ‘sitting on a donkey’s colt’ one (in the ‘‘New Testament, book of prophet Zachariah, Chapter Θ’ (9)’’)._STOP._

We know that ‘KGB’ has tried to analyse this chapter of the ‘Your Will Be Done’ book of the Barouch of the USA, but the analysts of the ‘KGB’ failed to break the code of the rabbinic terminology – cryptogramme: ‘‘ Kings from the East – from where the Sun rises’ = Chinese’’, because they were tricked by the indefinite theological identity: ‘Kings from where the Sun rises = Jehovah and Jesus Christ’ of the Barouch book ‘Your Will Be Done’, and they mistakenly considered that ‘‘this capitalistic book is against the communistic atheism of the Soviet Union’’, first published in English in 1958, that is, way before the collapse of the ‘USSD’ in 1990._STOP._

Where the Hebrew analysts of ‘KGB’ failed, resulting in the launch of the religious pogrom of the ‘USSR’ against the stupid and naïve ‘Jehovah witnesses’ of Russia, who were silly enough to believe that the ‘Kings from the East’ of the ‘Revelation’ is… Jehovah and… Jesus Christ against the atheist ‘USSR’, so, where the Hebrew analysts of the ‘KGB’ failed, the geostrategics analysts of the G.H.REES. succeeded and they warn you: ‘‘If you do not want to get genocided by the Chinese army, break the ‘Shanghai Pact’ and discontinue any commercial and defence collaboration with China now._STOP._

Of course, the terms ‘King of the North’ and ‘King of the South’ of the book ‘Daniel’ in the ‘Old Testament’ do not correspond to ‘USA’ and ‘Russia’ respectively. They correspond to Syria in the North of Israel in the ‘Book of the Greek Selefkids’ and with Egypt in the South of Israel in the ‘Book of Ptolemean Greeks’. Their correspondence to ‘USA’ and ‘Russia’ are fabrications of the scum-bags chief-rabbi Hebrew Barouch of the ‘USA’, and with their lying correspondences they lead the Hebrews and the non-Hebrews of the ‘USA’ and Russia to a genocide by the 200,000,000 of the Chinese army, ‘coming from the East’, in order to genocide the White race, the Black race, the White-Yellow race of the Hebrews – of the Saxons – and of the rest of the Mongolians, and the Black-Yellow race of Indonesia – Indochina – and Melanesia._STOP._

Henceforth, discontinue any contact with the chief-rabbis Barouch of the ‘USA’ and with the Chinese government, and survive, because if you do not discontinue these contacts, not only you in Russia will be genocided but also your same-nationed Hebrews of the ‘USA’ and of Europe and of the rest of the world will be genocided by the Chinese army at the 3rd World War or Chinese-Korean ‘Armageddon’._STOP._

G.H.REES. Headquarters, Athens, Greece,
Through the G.H.REES. Spokesperson,
Karageorgiou Ch. Ch. Giannis,
G.H.REES. Geostrategics analyst,
Elpidos 12, N. Ionia, Volos, Greece.

STOP._


------------------------------------------------------------------------Актуальность Телеграмма БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИИНАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ТЕЛА GHREES военизированн
ых HQ


Актуальность Телеграмма БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИИ НАЦИОНАЛЬНОЙБЕЗОПАСНОСТИ И ТЕЛА GHREES военизированн
ых HQ ГреческаяРЕАБИЛИТАЦИИ команды, ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ В
«КГБ-ФСБ» ВРУССКИХ вооруженных сил, РОССИЯ "малого и среднего более и
продать, а к телу РОССИЯ ПОЛИЦИИ

АФИНЫ 25/3/2012.

Телеграмма

тЕКСТ:

"Сэр, 17 февраля 2010 года представитель нашей представилаПОСОЛЬСТВА
РОССИИ В АФИНАХ с членами НАПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ, путем ссылки
на ДОКАЗАТЕЛЬСТВАКИТАЙСКИЙ НАМЕРЕНИЯ ТЕКТОНИЧЕСКИХ YPERSTO
AS«ГОНГ »и на ее лицо, назначенное правительством Китая, ПОРоспуск и
уничтожение всех НАЦИЙ - ЧЛЕНОВ ИЗ КИТАЯ И, для создания китайского
«Шинн BASEL - Сион - SINA(Китай) - JENTAI - JEDI - Сендай - Санкт - JED -
JEID - Джуд », как китайский, после полного геноцида ВСЕХ белый - черный -
желтый (на иврите - Саксония - ДРУГИЕ , а именноРоссия и евреи) - и
Монголия (Индонезия - ETC), китайский"
Армагеддон »(Armageddon) ПОСЛЕ 2011._ STOP._

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ Медведев ипремьер-министр . Путин
и голова ОСНОВНЫХ «КГБ-ФСБ», и другие министры игнорировать эти
предупреждения и наши продолжали покидать России и «СНГ» или
«СОДРУЖЕСТВО Независимой государств» бывший «СССР - СССР ",
чтобы остаться членов" Шанхайской пакт »(Шанхай ПАКТ),
" противники"сговора" НАТО »(Организация Североатлантического договора), и
продолжает ПИТАНИЯ Китай РОССИЯ SECRET FORCEВЫСОКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ КАК / репутации «СУХОЙ 27 до 35" авианосец, торпеды
(«Гипер»),ракетных технологий, космической техники, природный газ, нефть и
т.д., с которой Китай планирует И И евреев-РОССИЯ, с согласия
и сговора "королейПЛАНЕТАРНЫХ евреев" Главный раввин Барух "США"
с «ГОНГ»._ STOP._

члены ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ, как евреирусско-президентов, премьер-
министры и предназначены для армян Китая как "неприятность
желтый Монголия-евреев", то есть китайский и "белый СТОЧНЫХ" изложенную
выше информацию НАША СПРАВКА или Безумные фантазии как или как
мошенничество по отношению к грекам китайско- "Базель Иеговы». _ STOP._
С доказать, что S ВЫШЕ нашего обращения к 17IS/2/2010 русско-ивритский
правительства, не было ИЛИ ПРОТИВ русско-евреев в целом по отношению к
евреям ВАШ ссылается на книгу ОРГАНИЗАЦИИ главный раввин Барух "США":
"Свидетели Иеговы" (Свидетелей Иеговы), озаглавленном "Да будет воля Твоя"
(английское название: «будет Воля Твоя»), глава XI (11) с подзаголовком
"ПОГОДА " ( «Последнее время»), пронумерованный пункт 68 - 71. ТАМ
графику Варух ВЫ На следующих страницах 323-325 ОТ РЕДАКЦИИ: "... Итак,
что же царь северный (РОССИЯ), последний шаг к акционерам
УНИЧТОЖЕНИИ Ангел Господень (Иегова - Шин - Сион - Сендай - Jedi
партийных групп ЧЕРЕЗ MENTIOUM Демон "пророк" Даниэль) бросает со
светом в этом пророчестве: «ДРУГИЕ НОВОСТИ с Востока и Севера
нарушителей данного сайта (" КорольСЕВЕР "= РОССИЯ). Зачем прокладывать
себе дорогу с большим гневом, чтобы убить ... Многие придут _ другом конце
(РОССИЯ) И не будет, чтобы кто-то (Справка Россия) _ "Ветхий Завет" -. Daniel
K '(11 ), 44-45._ "... (71) ... определяет ПОЛОЖЕНИЕ Бог Иегова НА СЕВЕРЕ ("
Псалмы, О. Е. (75), 6-7 "и" Псалмы, а не '(48), 2' ). Сей Царь правила и царем,
Иисуса Христа, квалифицируя в качестве символического "Sunrise (китайский)
или с востока (от« царь северный »России).("Новый Завет" Раскрытие JOHN,
Е.С. (16), 12). Господь говорит КОРОЛЬ (КИТАЯ 888) с Востока или заката
(«Ветхий Завет» - Исайяс, Н. С. (46), 10-11). Не тот только новости, и другие
силы УЩЕРБ АДРЕСА (из Китая) UP "царь северный" (Россия) ... ». _ STOP._

«Вот 200 млн (2 х 10000 х 10000) Китайская армия ПРОТИВ РОССИИ и других
стран планеты: (см." Апокалипсис "," Завета "," ГЛАВА IX (9), 13-18 почв »)
с ГЕНОЦИД 1/3 человека (7,5 млрд. долларов. х 1/3 = 2,5 МЛРД. людей всех
наций, Корея). "Апокалипсис" вот F '(6) 1-8, "4 Бога Китая - Шин - Сион - Синай -
Иегова - джедай - Сендай, ВОЗ геноцид 1/4 ЛЮДИ (7,5 млрд. X. 1/4 = 1,875
МЛРД. человек).Вот "Откровение, XIX (19), 11-21", ПО "геноцид других народов"
и всех детей и взрослых к русским 5 миллиардов долларов. Людей, IE 2/3
людей, то есть 625 000 000 ЛЮДИ завершения 5 миллиардов
долларов. ЛЮДИ. Вот иврите "Книги - Талмуд" и "Главный раввин
КОММЕНТАРИИ или Талмуд (книгу:« злейшими врагами народа "Жан BOYER)
от" Убийство 2/3 людей (евреев OFF ... И ... КИТАЙСКИЙ) ПОСЛЕДНИЕ великой
войны, а именно предстоящей третьей мировой войны 2012 - НАПАДЕНИЕ НА
НАЧАЛО "НАТО" против Сирии и IRAN._

Вот, "Ветхий Завет" Пророк "Иезекииль, Глава AL '(38), подпунктами 1 до 23, а в
главе AM' (39), подпунктами 1 до 29, S, ЧТО БОГ КИТАЯ Шин - Сион - Синай -
Иегова - Джедаи - Сендай - Иуда - Иуда в письменной форме ГОВОРИТ
запланировано "полный геноцид русских и москвичей, или" Россия "и" MESECH
"Москва" и что "китайцы пьют кровь русских UP, чтобы напиться крови, а
также Фейн далее до русских было достаточно ".(«Иезекииль, А. М. (39), 17-
20''). _

Вот аналогичная программа против греков и греческого происхождения В.С.
Phoenix и Палестины, в котором говорится, Бог ПИСЬМО КИТАЙСКОЙ - Сион -
Синай - Иегова - Сендай - джедай, и Иисус Христос (или = "Иегова спасает" ) "О
задница» в «Я» (9) Глава "КНИГА" сахар Пророк »,« Ветхий Завет ». _ STOP._
Мы знаем, что «КГБ» проводился анализ этой главе книги «США»: «будет Воля
Твоя», а аналитики «КГБ» не удалось сломить КОДТЕРМИНОЛОГИИ -
сВосход "= КИТАЙСКИЙ ПОТОМУ обманут неопределенный Богословскиеиден
тичности:« Восход = ON Иеговы и Иисуса Христа, КнигаБаруха: будет Воля
Твоя », И ЧТО" Эта книга против капиталистической Коммунистической Атеизм
СОЮЗА "с ПЕРВЫМ издание на английском языке в 1958 году, задолго
до распада« советского »1990._ STOP._

ТАМ, ГДЕ НЕ ЕВРЕИ аналитиков «КГБ», тем
самым развязал РЕЛИГИОЗНЫХ "СССР" от наивного дурака "Свидетели
Иеговы" России, который считал, , что "на востоке
" "Откровения"является Иегова ... И ... ИИСУС ХРИСТОС, ПРОТИВ
"СССР",достигли своих геополитических .G.H.REES аНАЛИЗАТОРЫ,
вы,предупреждает: «Если вы не уничтожена китайской армией, распустить"
Шанхайский пакт "И остановить любой обороне и торговле сотрудничества с
Китаем сейчас. _ STOP._

Сертификат слова "Король Юга" + "царь северный" КНИГА "Даниэль", "Ветхий
Завет" НЕТ СВЯЗИ С "США" и "Россия",
который касается "царства Селевкидов ГРЕКОВ "Сирия на северИзраиля, и«
царство греков "в ЕГИПЕТ юге Израиля. "США" и
"России" изобретением евреев главный
раввин Барух сатанистов Доджерс "США", который ведущих
и НЕ евреев евреями "США" И РОССИИ ВГЕНОЦИДА китайской
армии 200000. 000, "Come On Восход" Юпитербелый,
черный, желтый TRIBE евреев - Саксония - Монголияи др., Индонезия._STOP._
Таким образом, STOP, все контакты с Барух "США" икитайское правительство
и ПОТОМУ ЧТО ЕСЛИ ВЫ НЕОСТАНОВИТЬ этих контактов, И ВЫ
БУДЕТЕ уничтожены В РОССИИ ИЕВРЕИ ВАШ 'США' и Европы,
а остальные планеты, вкитайской армии в третьей мировой войне или
китайский -. корейский«Армагеддон» _ STOP._

G.H.REES HQ, Афины
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ G.H.REES
Karageorgiou Ch. HR. ДЖОН
АНАЛИЗАТОР геостратегия G.H.REES
Elpidos 12 N.IONIA, Волос, Греция

STOP._

Tuesday 27 March 2012

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΩΣΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ ΠΑΡΑΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Ο.Ε.Α.

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΩΣΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ ΠΑΡΑΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Ο.Ε.Α. ΟΜΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ, ΠΡΟΣ ΡΩΣΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΠΡΟΣ «KGB-FSB» ΠΡΟΣ ΡΩΣΙΚΕΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ, ΠΡΟΣ ΡΩΣΙΚΑ «ΜΜΕ» ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ, ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ._

ΑΘΗΝΑΙ 25/3/2012._

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ:

«ΚΥΡΙΟΙ, ΣΤΙΣ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010, Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΑΣ, ΕΠΕΔΩΣΕ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΕ ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ, ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΕΡΣΤΟΑΣ «HONG» ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞ ΑΥΤΗΣ ΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝΕΖΙΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ, ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ – ΚΡΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ – ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΣ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ «ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΙΝ – ZION – ΣΙΝΑ (CHINA) – JENTAIJEDI – ΣΕΝΤΑΪ – ΣΕΝΤΙ – JEDJEIDJUDE», ΩΣ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΛΕΥΚΩΝ – ΜΑΥΡΩΝ – ΛΕΥΚΟΚΙΤΡΙΝΩΝ (ΕΒΡΑΙΩΝ – ΣΑΞΟΝΩΝ – ΛΟΙΠΩΝ ΛΕΥΚΟΜΟΓΓΟΛΩΝ, ΗΤΟΙ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΡΩΣΙΑΣ) – ΚΑΙ ΜΑΥΡΟΚΙΤΡΙΝΩΝ ΜΟΓΓΟΛΩΝ (ΙΝΔΟΝΗΣΙΑΣ – ΙΝΔΟΚΙΝΑΣ – ΚΛΠ), ΣΤΟΝ ΚΙΝΕΖΙΚΟ «ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝΑ» (ARMAGEDDON) ΜΕΤΑ ΤΟ 2011._ STOP._

Η ΡΩΣΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΡΩΣΟΕΒΡΑΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κου. ΜΕΝΤΒΕΝΤΕΦ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΩΣΟΕΒΡΑΙΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ Κου. ΠΟΥΤΙΝ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ «KGB-FSB», ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΡΩΣΟΕΒΡΑΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΓΝΟΗΣΑΝ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΣΑΝ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΩΣ ΝΑ ΑΦΗΝΟΥΝ ΤΗΝ ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ «C.I.S.» ή «COMMONWEALTH OF IDEPENDENT STATES» ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ «U.S.S.R. – Ε.Σ.Σ.Δ.» ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΜΕΛΗ ΤΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΣΑΓΚΑΗΣ» (SHANGHAI PACT), ΩΣ «ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ» ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΙΓΝΙΑΚΟΥ «ΝΑΤΟ» (NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION), ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΣΑΝ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΩΣ ΝΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΝ ΤΗΝ ΚΙΝΑ ΜΕ ΑΠΟΡΡΗΤΗ ΡΩΣΙΚΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΟΠΩΣ Α/ΦΗ «SUKHOI 27 ΕΩΣ 35», ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΦΟΡΑ, ΤΟΡΠΙΛΕΣ ΥΠΟΗΧΗΤΙΚΕΣ ΥΠΕΡΣΠΗΛΑΙΩΣΗΣ («HYPER-SPELEOSIS PHENOMENON») , ΠΥΡΑΥΛΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ, ΚΛΠ, ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΚΙΝΑ ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ ΝΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΗΣΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΕΥΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΕΥΚΟΚΙΤΡΙΝΟΥΣ ΜΟΓΓΟΛΟΥΣ-ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΡΩΣΙΑΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΜΠΑΙΓΝΙΑ ΤΩΝ «ΠΛΑΝΗΤΙΚΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ» ΑΡΧΙΡΑΒΒΙΝΩΝ ΒΑΡΟΥΧ ΤΩΝ «ΗΠΑ», ΜΕ ΤΗΝ «HONG» ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΚΙΝΕΖΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ._ STOP._

ΠΡΟΦΑΝΩΣ, ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ, ΩΣ ΡΩΣΟ-ΕΒΡΑΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ, ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ, ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΑ ΩΣ «ΦΥΛΕΤΙΚΩΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΙ ΛΕΥΚΟΚΙΤΡΙΝΟΙ ΜΟΓΓΟΛΟ-ΕΒΡΑΙΟΙ» ΔΗΛΑΔΗ ΕΠΙΜΙΞΕΙΑ ΚΙΝΕΖΩΝ ΚΑΙ «ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΛΕΥΚΩΝ», ΘΕΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΑΣ, ή ΩΣ ΦΑΝΤΑΣΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΦΡΟΝΩΝ ή ΩΣ ΔΟΛΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΚΙΝΕΖΟ-ΕΒΡΑΙΚΗΣ «ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ»._ STOP._

ΔΙΑ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΟΤΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΩΣ ΑΝΩ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΑΣ ΤΗΣ 17ΗΣ/2/2010 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΡΩΣΟ-ΕΒΡΑΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΟΥΤΕ ΠΡΑΦΡΟΣΥΝΗ ΟΥΤΕ ΔΟΛΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΡΩΣΟ-ΕΒΡΑΙΩΝ ή ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ, ΣΑΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΜΕ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΕΒΡΑΙΚΗΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΡΧΙΡΑΒΒΙΝΩΝ ΒΑΡΟΥΧ ΤΩΝ «ΗΠΑ»: «ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ» (JEHOVAHS WITNESSES), ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΓΕΝΝΗΘΗΤΩ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΣΟΥ» (ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: «YOUR WILL BE DONE») , ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’ (11) ΜΕ ΥΠΟΤΙΤΛΟ «Ο ΕΣΧΑΤΟΣ ΚΑΙΡΟΣ» («THE LATEST TIME»), ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 68 – 71. ΕΚΕΙ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ «ΒΑΣΙΛΕΙΣ» ΣΑΣ ΒΑΡΟΥΧ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 323 – 325 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: «… ΤΙ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΝΕΙ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ (ΡΩΣΙΑ), ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ; Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ (ΔΑΙΜΟΝΑΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ – ΣΙΝ – ΣΙΩΝ – ΣΕΝΤΑΪ – ΤΖΕΝΤΑΪ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΟΜΙΛΕΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΑΙΜΟΝΙΚΟΥ ΜΕΝΤΙΟΥΜ «ΠΡΟΦΗΤΟΥ» ΔΑΝΙΗΛ) ΡΙΧΝΕΙ ΦΩΣ Σ’ΑΥΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ: «ΑΛΛΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΟΡΡΑ, ΘΑ ΤΑΡΑΞΟΥΝ ΑΥΤΟΝ (ΤΟΝ «ΒΑΣΙΛΕΑ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ» = ΡΩΣΙΑ). ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΘΥΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΕΙ ΠΟΛΛΟΥΣ …_ ΑΛΛΑ ΘΑ ΕΛΘΕΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ (ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ) ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΤΟΝ ΒΟΗΘΗΣΕΙ (ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΤΗΝ ΡΩΣΙΑ)._ «ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ» - ΔΑΝΙΗΛ ΙΑ’(11), 44-45._ «… (71) … ΟΙ ΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ ΘΕΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΒΟΡΡΑ («ΨΑΛΜΟΙ, ΟΕ’ (75), 6-7» ΚΑΙ «ΨΑΛΜΟΙ, ΜΗ’ (48), 2»). ΑΥΤΟΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΩΝ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΟΥ, ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΙΚΑ ΩΣ «ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΟΙ ΑΠΟ ΑΝΑΤΟΛΩΝ ΗΛΙΟΥ (ΚΙΝΕΖΟΙ) ή ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ (ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ «ΒΑΣΙΛΕΑ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ» ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ). («ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ» ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΙΣ’ (16), 12). Ο ΙΕΧΩΒΑ ΟΜΙΛΕΙ ΠΕΡΙ ΚΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΥΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΟΥ (ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ 888) ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ ή ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ («ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ» - ΗΣΑΪΑΣ, ΜΣ’(46), 10-11). ΩΣΤΕ ΟΧΙ ΑΠΛΩΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΘΑ ΠΡΟΕΛΘΟΥΝ ΑΠ’ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΑ) ΕΠΑΝΩ ΣΤΟΝ «ΒΑΣΙΛΕΑ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ» (ΡΩΣΙΑ)…»._ STOP._

«ΙΔΕ 200.000.000 (2 Χ 10.000 Χ 10.000) ΚΙΝΕΖΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΘΝΩΝ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ (ΙΔΕ «ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ» «ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ», «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’(9), ΕΔΑΦΙΑ 13-18»), ΔΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΟΥ 1/3 ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ (7,5 ΔΙΣ. x 1/3 = 2,5 ΔΙΣ. ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΚΙΝΕΖΩΝΚΑΙ ΚΟΡΕΑΤΩΝ). ΙΔΕ «ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ» ΣΤ’(6) 1-8, «4 ΙΠΠΟΥΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ» ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ – ΣΙΝ – ΣΙΩΝ – ΣΙΝΑ – ΙΕΧΩΒΑ – ΤΖΕΝΤΑΪ – ΣΕΝΤΑΪ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΥΝ ΤΟ 1/4 ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ (7,5 ΔΙΣ. x 1/4 = 1,875 ΔΙΣ. ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ). ΙΔΕ «ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ, ΙΘ’(19), 11-21», ΔΙΑ ΤΗΝ «ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ» ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΡΩΣΩΝ ΕΩΣ ΤΑ 5 ΔΙΣ. ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ, ΗΤΟΙ ΕΩΣ ΤΑ 2/3 ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, ΗΤΟΙ 625.000.000 ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 5 ΔΙΣ. ΑΝΘΡΩΠΩΝ. ΙΔΕ ΕΒΡΑΙΚΗ «ΒΙΒΛΟ – ΤΑΛΜΟΥΔ», ΚΑΙ «ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΡΑΒΒΙΝΟΥ ABRAVANEL ή ABRAVANAEL ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΑΛΜΟΥΔ (ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: «ΟΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΩΝ ΛΑΩΝ» ΤΟΥ JEAN BOYER) ΔΙΑ ΤΗΝ «ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΤΩΝ 2/3 ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ (ΕΚΤΟΣ … ΕΒΡΑΙΩΝ …ΚΑΙ ΚΙΝΕΖΩΝ) ΣΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΛΕΜΟ, ΔΗΛΑΔΗ ΣΤΟΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟ 3ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 2012, - ΜΕ ΑΡΧΗ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΒΡΑΙΟΣΑΞΟΝΙΚΟΥ «ΝΑΤΟ» ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΣΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΡΑΝ._
ΙΔΕ «ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ» ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΟΦΗΤΟΥ «ΙΕΖΕΚΙΗΛ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΛΗ’(38), ΕΔΑΦΙΑ 1 ΕΩΣ 23, ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΛΘ’(39), ΕΔΑΦΙΑ 1 ΕΩΣ 29, ΕΙΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Ο ΘΕΟΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΣΙΝ – ΣΙΩΝ – ΣΙΝΑ – ΙΕΧΩΒΑ – ΤΖΕΝΤΑΪ – ΣΕΝΤΑΪ –
JUDE – ΙΟΥΔΑΣ ΔΗΛΩΝΕΙ ΓΡΑΠΤΩΣ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΕΙ ΤΗΝ «ΠΛΗΡΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΡΩΣΩΝ ΚΑΙ ΜΟΣΧΟΒΙΤΩΝ ή «ΡΩΣ» ΚΑΙ «ΜΕΣΕΧ» ΜΟΣΧΑΣ», ΚΑΙ ΟΤΙ «ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΘΑ ΠΙΟΥΝ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΩΝ ΡΩΣΩΝ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΜΕΘΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΑΙΜΑ, ΚΑΙ ΘΑ ΦΑΝΕ ΤΙΣ ΣΑΡΚΕΣ ΤΩΝ ΡΩΣΩΝ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΧΟΡΤΑΣΟΥΝ». («ΙΕΖΕΚΙΗΛ, ΛΘ’(39), 17-20’’)._
ΙΔΕ ΑΝΑΛΟΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΩΝ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΗΛΩΣΕ ΓΡΑΠΤΩΣ Ο ΘΕΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝΕΖΩΝ – ΣΙΩΝ – ΣΙΝΑ – ΙΕΧΩΒΑ – ΣΕΝΤΑΪ – ΤΖΕΝΤΑΪ, ΚΑΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (ή ΑΡΧΙΡΑΒΒΙΝΟΣ «ΓΙΑΧΟΣΟΥΒΑ» = «Ο ΙΕΧΩΒΑ ΣΩΖΕΙ») Ο «ΚΑΘΗΜΕΝΟΣ ΕΠΙ ΠΩΛΟΥ ΟΝΟΥ», ΣΤΟ «Θ’(9) ΚΕΦΑΛΑΙΟ» ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ «ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ» «ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ»._
STOP._

ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ Η «KGB» ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΩΝ ΒΑΡΧΟΥΧ ΤΩΝ «ΗΠΑ»: «YOUR WILL BE DONE», ΑΛΛΑ ΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΤΗΣ «KGB» ΑΠΕΤΥΧΑΝ ΝΑ ΣΠΑΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΤΗΣ ΡΑΒΒΙΝΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ: «ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΕΞ – ΑΠΟ ΑΝΑΤΟΛΩΝ ΗΛΙΟΥ» = ΚΙΝΕΖΟΙ, ΔΙΟΤΙ ΕΞΑΠΑΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΟΡΙΣΤΗ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ: «ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΕΞ ΑΝΑΤΟΛΩΝ ΗΛΙΟΥ = ΙΕΧΩΒΑ ΚΑΙ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΩΝ ΒΑΡΟΥΧ: YOUR WILL BE DONE», ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΣΑΝ ΕΣΦΑΛΜΕΝΩΣ ΟΤΙ «ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΕΪΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ», ΜΕ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΤΟ 1958, ΗΤΟΙ ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΗΣ «ΕΣΣΔ» ΤΟ 1990._ STOP._

ΕΚΕΙ ΟΠΟΥ ΑΠΕΤΥΧΑΝ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΤΗΣ «KGB», ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΕΞΑΠΟΛΥΘΕΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΔΙΩΓΜΟΣ ΤΗΣ «ΕΣΣΔ» ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΑΝΟΗΤΩΝ ΑΦΕΛΩΝ «ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ» ΡΩΣΙΑΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΙΣΤΕΥΑΝ ΒΛΑΚΩΔΩΣ ΟΤΙ «ΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΕΞ ΑΝΑΤΟΛΩΝ» ΤΗΣ «ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ», ΕΙΝΑΙ Ο …ΙΕΧΩΒΑ ΚΑΙ Ο …ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΑΘΕΪΣΤΙΚΗΣ «ΕΣΣΔ», ΕΠΕΤΥΧΑΝ ΟΙ ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΤΗΣ Ο.Ε.Α., ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΝ: «ΕΑΝ ΔΕΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΗΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ, ΔΙΑΛΥΣΤΕ ΤΟ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΗΣ ΣΑΓΚΑΗΣ» ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΨΤΕ ΚΑΘΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΑ ΤΩΡΑ ._ STOP._

ΒΕΒΑΙΩΣ, ΟΙ ΟΡΟΙ «ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ» + «ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ» ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΔΑΝΙΗΛ» «ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ», ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ «ΗΠΑ» ΚΑΙ «ΡΩΣΙΑ», ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΑΦΟΡΟΥΣΑΝ ΣΤΟ «ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΕΛΕΥΚΙΔΩΝ» ΣΥΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΒΟΡΡΑΝ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ, ΚΑΙ ΣΤΟ «ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ» ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΠΡΟΣ ΝΟΤΟΝ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ. ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ «ΗΠΑ» ΚΑΙ «ΡΩΣΙΑ» ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΙΡΑΒΒΙΝΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΑΠΑΤΕΩΝΩΝ ΣΑΤΑΝΙΣΤΩΝ ΒΑΡΟΥΧ ΤΩΝ «ΗΠΑ», ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΜΕ ΨΕΥΔΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΗ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΤΩΝ «ΗΠΑ» ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ, ΣΕ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ 200.000.000, «ΕΡΧΟΜΕΝΟ ΕΞ ΑΝΑΤΟΛΩΝ ΗΛΙΟΥ» ΔΙΑ ΝΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΗΣΕΙ ΤΗΝ ΛΕΥΚΗ, ΤΗΝ ΜΑΥΡΗ, ΤΗΝ ΛΕΥΚΟΚΙΤΡΙΝΗ ΦΥΛΗ ΕΒΡΑΙΩΝ – ΣΑΞΟΝΩΝ – ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΓΓΟΛΩΝ, ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΑΥΡΟΚΙΤΡΙΝΗ ΦΥΛΗ ΙΝΔΟΝΗΣΙΑΣ – ΙΝΔΟΚΙΝΑΣ – ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΗΣΙΩΝ._ STOP._

ΟΘΕΝ, ΔΙΑΚΟΨΤΕ ΚΑΘΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΧΙΡΑΒΒΙΝΟΥΣ ΒΑΡΟΥΧ ΤΩΝ «ΗΠΑ» ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΤΕ, ΔΙΟΤΙ ΑΝ ΔΕΝ ΔΙΑΚΟΨΕΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΠΑΦΕΣ, ΘΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΗΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΟΜΟΕΘΝΕΙΣ ΣΑΣ ΕΒΡΑΙΟΙ ΤΩΝ «ΗΠΑ» ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗΣ, ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ή ΚΙΝΕΖΙΚΟ – ΚΟΡΕΑΤΙΚΟ «ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝΑ»._ STOP._

ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ Ο.Ε.Α., ΑΘΗΝΑΙ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Ο.Ε.Α.
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡ. ΧΡ. ΓΙΑΝΝΗ
ΑΝΑΛΥΤΟΥ ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.Α.
ΕΛΠΙΔΟΣ 12, Ν.ΙΩΝΙΑ, ΒΟΛΟΣ, ΕΛΛΑΣ

STOP._


ΤΟ ΩΣ ΑΝΩ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΑ ΜΕΓΑΤΟΝΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.Α.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΣΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.Α. ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΠΟΛΕΜΟΥ ΓΙΑ ΜΑΪΟ-ΙΟΥΝΙΟ 2012
http://ellhnkaichaos.blogspot.de/2012/03/2012.html

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ 2009 - 2012

Αξιότιμε κ.Λεβέντη,

Ως ιστολόγιο "ΕΛΛΗΝ και ΧΑΟΣ" σας αποστέλουμε τα παρακάτω στοιχεία για να τα μελετήσετε και να κατανοήσετε το βάθος του οικονομικού εγκλήματος - κακουργήματος που διαπράχτηκε εναντίον της Ελλάδος τα τελευταία τρία χρόνια για να τα γνωστοποιήσετε στον ελληνικό λαό που πρέπει να πράξει τα δέοντα. ΒΑΛΤΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΤΕ ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.

ΑΡΧΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Ο προδότης Βελόπουλος, αφού πρώτα τον Απρίλιο-Μάϊο 2010, μαζί με τους λοιπούς βουλευτές του "ΛΑ.Ο.Σ." και του "ΠΑΣΟΚ" παρέδωσε-πρόδοσε την ελληνική εθνική κυριαρχία και το ελληνικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, (σημείωση:
ΔΙΟΤΙ ΗΔΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΤΟΥ ΜΑΙΟΥ 2010 ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΒΑΣΙΖΟΤΑΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ, ΩΣ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΑΡΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΣΥΛΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΞΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΟΠΩΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5 ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ.), σήμερα ο Βελόπουλος αναίσχυντα πουλάει βιβλία στην τελεόραση με τίτλο: "Η επόμενη μέρα" και περιεχόμενο την ..."πατριωτική" εκμετάλευση των ελληνικών πετρελαίων και φυσικού αερίου αξίας 70 τρις Ευρώ, ήτοι 70.000 δις Ευρώ, τα οποία αυτός, το λοιπό "ΛΑ.Ο.Σ.", και το προδοτικό ΠΑΣΟΚ εκπώλησαν έναντι 107 δις Ευρώ του "Κουρέματος" του PSI, ητοι 70.000/107 = 650 φορές φθηνότερα από την κανονική τους τιμή!!!
Δια να τελέσουν την ως άνω "προδοσία της χώρας" οι προδότες αρχηγοί-υπουργοί-βουλευτές του "ΠΑΣΟΚ" και του "ΛΑ.Ο.Σ." συμφώνησαν συνωμοτικώς να διογκώσουν ψευδώς το έλλειμα της Ελλάδος του 2009 από το πραγματικό 6% επί του ΑΕΠ εις το πλαστό 12.7% στις 4/10/09 και εις το πλαστό 13.6% στις 1/4/10, ώστε ο Γεωργάκης να συμφωνήσει με τον Στρος Καν την κατοχή της Ελλάδος από το "ΔΝΤ" και από την λοιπή Τρόικα (ΕΕ + ΕΚΤ) με επιτόκια δανεισμού της Ελλάδος: το βασικό 3% της γερμανίας συν 18% των "Spreads 1800 μονάδων" = 21% διακρατικού δανεισμού Ελλάδος(!!!) έναντι 3% έως 6% άλλων κρατών,
ενώ ξένες τράπεζες έδιδαν στην Ελλάδα δάνεια με επιτόκιο "τοκογλυφικό" 6% και ενώ η Ρωσία έκανε στην Ελλάδα πέντε φορές προτάσεις για δανεισμό με επιτόκιο 3%, και με παράλληλη εξόρυξη των ελληνικών πετρελαίων αιγαίου με ποσοστά Ρωσίας - Ελλάδος 50% - 50%.
Ο προδότης της ελλάδος Γεωργάκης Παπανδρέου, σε συνομωσία με τους άλλους προδότες του ΛΑ.Ο.Σ. (και με την συνωμοτική σιωπή-απραξία και της υπόλοιπης Βουλής-Αβουλίας) αρνήθηκαν ΚΑΙ τα δάνεια των δυτικών τραπεζών με επιτόκιο 6%, ΚΑΙ τις Ρωσικές προτάσεις με επιτόκιο 3%, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να δανείζεται το 2010 και το 2011 με καταστροφικά επιτόκια 3% + 18% = 21%, και το ελληνικό δημόσιο χρέος, από 99% επί του ΑΕΠ το 2008 και 115% του ΑΕΠ το 2009, να φτάσει το 133% του ΑΕΠ το 2010, και 145% του ΑΕΠ το 2011, με συνεχή γεωμετρική αύξηση του Δημόσιου Χρέους και ελλείματος έως την ολική κατάσχεση - κατοχή της Ελλάδος και την ολική διάλυση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, τελεσθείσα το 2012, 21/2/2012, με την υπογραφή του "Μνημονίου 2" και της "Δανειακής Συμβάσεως 2" 21/3/2012.
Το πραγματικό 6% ελλειμα επι του ΑΕΠ το 2009, ήταν ήδη διπλάσιο του "ορίου 3%" των χωρών της "Ευρωπαικής Ένωσης" και ΓΙΝΟΤΑΝ ΑΠΟΔΕΚΤΟ από τις Βρυξέλες ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ διότι κανένα κράτος της "ΕΕ" δεν είχε έλλειμα μικρότερο του 5% και 6%.
Όταν όμως ο πολιτικός απατεώνας και υπονομευτής της Ελλάδος Γεωργάκης Παπανδρέου, ανακοίνωσε στις Βρυξέλλες το πλαστό έλλειμα 12.7% επί του "ΑΕΠ" Ελλάδος, ήτοι τετραπλάσιο του επιτρεπόμενου 3% της "ΕΕ", τότε ο συμπαιγνιακός πρόεδρος του "EURO-GROUP" Ζαν Κλωντ Γιουνγκερ πήρε από τον Παπανδρέου την ως άνω προσχεδιασμένη στημένη συμπαιγνιακή "πάσα" του πλαστού - ψευδούς ελλείματος του 12.7% επί του ΑΕΠ και στις 19/10/2009, διεμήνυσε στην Αθήνα και στους συμπαιγνιακούς οίκους Fitch, Standard+Poor's, Moody's, ότι "το παιχνίδι είχε τελειώσει για την Ελλάδα", με αποτέλεσμα τα καταστροφικά τοκογλυφικά "Πρόστιμα Επιτοκίων" ή "Spreads" για δανεισμό προς την Ελλάδα με επιτόκιο 21+% και δημόσιο χρέος 2012, το ληστρικό:

110 δις Ευρώ του Μνημονίου Α'
+130 δις Ευρώ του Μνημονίου Β'
+206 Δις Ευρώ προς PSI με "κούρεμα" 53.5%
+115 Δις Ευρώ Επερχόμενο Μνημόνιο Γ'
= 561 Δις Ευρώ - Μείον 107 Δις Ευρώ "Κούρεμα" = 454 Δις Ευρώ Πληρωτέο από Ελλάδα.

Δηλαδή από Δημόσιο Χρέος 264 Δις Ευρώ στο τέλος του 2009, συμφώνως με "Έκθεση 10/110" του "ΔΝΤ" της 5ης Μαϊου 2010, Σελίς 125, λόγω των προδοσιών του ΠΑΣΟΚ και του ΛΑ.Ο.Σ. του Βελόπουλου, το δημόσιο χρέος Ελλάδος ανήλθε για το 2012 στα 454 Δις Ευρώ, και δια ταύτα η Τροϊκα σχεδιάζει την επιβολή Γ' Μνημονίου στην Ελλάδα εντός του 2012 δια την χρέωση στην Ελλάδα πρόσθετων ΕΝΥΠΟΘΗΚΩΝ ελληνικών ομολόγων ύψους 115 Δις Ευρώ.
Από τα 264 Δις Ευρώ του 2009 έως τα 561 Δις προ PSI είναι 297, δηλαδή περίπου 300 δις Ευρώ !!!, άρα είναι αυταπόδεικτο ότι επειδή η Ελλάδα, με παρόντες ρυθμούς δανεισμού έως 2011, συμφώνως με "Ναυτεμπορική" 26/7/2010, Σελίς 1, έπρεπε στο τέλος του 2012 να έχει Δημόσιο Χρέος 340 Δις Ευρώ και όχι 561 Δις Ευρώ, ήτοι 561-340 = 221 Δις ΛΙΓΟΤΕΡΑ από τα ληστρικά 561 Δις Ευρώ, και 454 - 340 = 114 Δις ΛΙΓΟΤΕΡΑ από τα ληστρικά 454 Δις Ευρώ.
Επομένως το PSI ή "Κούρεμα" των 107 Δις Ευρώ ως "ΔΩΡΟ" του Ευρωπαϊκού Ταμείου "EFSF" προς την Ελλάδα από τα χρέη των Ελληνικών ομολόγων των 206 Δις Ευρώ, είναι μια ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΑ ΑΠΑΤΗ, διότι από το ληστρικό-καταχρηστικό-τοκογλυφικό πλεόνασμα χρέους των 221 Δις Ευρω, άρα ακόμη και με το "Κούρεμα" των 107 Δις Ευρώ του "PSI", η Τρόϊκα κλέβει από την Ελλάδα ανύπαρκτο Ελληνικό χρέος 221 - 107 = 114 Δις Ευρώ, τα οποία μοιράστηκαν ως κλοπιμαία στους ελληνες προδότες καταχραστές των "ελληνικών" κυβερνήσεων και στους απατεώνες καταχραστές της Τρόϊκας και των Ευρωπαϊκών Κυβερνήσεων.
Επομένως γνωστοποίηστε όλα τα ανωτέρω στον ελληνικό λάο για να πράξουν τα δέοντα, διότι τα προδοτικά ληστρικά υποκείμενα της Βουλής, τα οποία γνωρίζουν λεπτομερώς και καλύτερα από εμάς όλα τα ανωτέρω οικονομικά εγκλήματα εναντίον της Ελλάδας, αλλά "Ποιούν την νήσσαν", διότι όλοι τους γλείφουν και τρώνε από τα κλοπιμαία των 114 δις Ευρώ, ενώ τα παιδιά των Ελλήνων λιποθυμούν από πείνα στα ελληνικά παγωμένα σχολεία λόγω ελλείψεως καυσίμων.
Επομένως γνωστοποίηστε όλα τα ανωτέρω στον ελληνικό λάο για να πράξουν τα δέοντα και εναντίον των εισαγγελέων των ανώτατων ελληνικών δικαστηρίων, αρείου πάγου, συμβουλίου επικρατείας, ελεγκτικού συνεδρίου, και ανώτατου ειδικού δικαστηρίου, διότι δεν ασκούν ούτε ποινικό έλεγχο, ούτε οικονομικό έλεγχο στα 300 προδοτικά υποκείμενα της Βουλής, όπως έχουν το νόμιμο και συνταγματικό καθήκον.
Επομένως γνωστοποίηστε όλα τα ανωτέρω στον ελληνικό λάο για να πράξουν τα δέοντα και εναντίον των μεγαλοδημοσιογράφων, αρχισυντακτών, και ιδιοκτητών - διευθυντών των τηλεοπτικών καναλιών και εφημερίδων αθηνών, οι οποίοι γνωρίζουν όλα τα ανωτέρω από συναδέλφους τους Οικονομικών Εφημερίδων, αλλά όλοι έχουν κάνει άτυπη "συμφωνία σιωπής - OMERTA" εις βάρος της Αλήθειας και της Υπάρξεως της Ελλάδας.

ΤΟ ΩΣ ΑΝΩ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΑ ΜΕΓΑΤΟΝΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.Α.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΣΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.Α. ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΠΟΛΕΜΟΥ ΓΙΑ ΜΑΪΟ-ΙΟΥΝΙΟ 2012
http://ellhnkaichaos.blogspot.de/2012/03/2012.html

Sunday 25 March 2012

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΣΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.Α. ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΠΟΛΕΜΟΥ ΓΙΑ ΜΑΪΟ-ΙΟΥΝΙΟ 2012
ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 33 ΕΩΣ 58 ΕΝΘΕΤΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ.... ΘΙΓΕΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΥΣ, ΠΕΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΛΠ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΛΕΜΟ ΜΑΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΣΧΕΤΙΚΑ:

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΩΝ "4+ ΔΥΝΑΜΕΩΝ"
http://ellhnkaichaos.blogspot.de/2012/03/4.html

Saturday 24 March 2012

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΩΝ "4+ ΔΥΝΑΜΕΩΝ"

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 186 ΣΕΛΙΔΩΝ ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΧΩΡΙΣΤΑ


ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΣΕ PDF
https://rapidshare.com/files/2371222139/VOYAGER-A.pdf

--------------------------

το Voyager εισερχεται στην "ζωνη αποτελμάτωσης" για να ...αποτελματωθεί...(ΓΕΛΩΣ!)

ΙΔΕ LINK:
http://www.theregister.co.uk/2011/12/06/voyager_edge_interstellar_space/

Η Ο.Ε.Α. ΓΝΩΡΙΖΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΔΕΤΕΡΟΝΙΑΚΗ ΣΤΕΡΕΟΫΦΗ-ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΠΟ ΤΟ 1998 ΚΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΠΡΙΝ, ΟΤΑΝ Η ΝΑΣΑ ΕΙΧΕ ΤΑ ΜΑΥΡΑ ΤΑ ΣΚΟΤΑΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ..
ΚΑΙ ΜΟΛΙΣ ΠΕΡΙΣΥ Η ΝΑΣΑ ΑΡΧΙΣΕ ΔΕΙΛΑ - ΔΕΙΛΑ ΝΑ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ "ΦΥΣΑΛΙΔΑ" ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΩΡΑ ΔΙΑΠΕΡΝΑΕΙ ΤΟ VOYAGER 1 ΚΑΙ ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΘΑ ΒΓΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩ ΜΕΣΟΑΣΤΡΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ.. ΛΕΝΕ ΑΥΤΟΙ... ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΤΕΙ ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΟΫΦΗ ΛΕΕΙ Η Ο.Ε.Α.

έτος 1998
"Η Ο.Ε.Α. έχει απορρίψει ως ψευδή την ερμηνεία "Λευκοφρύδη - Κατράκη - Ε", διότι (αυτή η ερμηνεία) αναφέρεται σε ευθύγραμμη πτήση από πλανήτη Γη προς πλανήτη Μ' Λαγού. Η ευθύγραμμη πτήση είναι αδύνατη στο έξω διάστημα λόγω των νετρονιακών σφαιρικών μανδύων στερεουφής των αστρικών συστημάτων, οι οποίοι αφήνουν διεξόδους ή "οπές" διελεύσεως μόνον στους "βόρειους" και "νότιους" πόλους τους. Αυτό είναι ακόμα άγνωστο για τους αστροφυσικούς της ΝΑΣΑ, οι οποίοι θα το διαπιστώσουν όταν επιχειρήσουν (δεν θα προλάβουν... ) να κάνουν διαστρικές πτήσεις σε άλλα ηλιακά συστήματα."και εξηγεί παρακάτω ότι ο μόνος τρόπος διαφυγής από το ηλ.σύστημα είναι να μπει το σκάφος στον κάθετο άξονα και να περάσει από τους πόλους.. Οποιαδήποτε ευθύγραμμη πτήση αποτυχαίνει διότι χτυπά στην στερεουφή αραιάς (αόρατης) ύλης β'διαστάσεως!

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΧΟΛΙΑ ΕΛΛΗΝ & ΧΑΟΣ:

Η ζωνη τωρα που περναει τωρα το voyager τη λενε "ζωνη αποτελματωσης" οπου οπως γραφουν τα σωματιδια του "ηλιακου ανεμου" δεν ειναι πλεον σταθερα, και μαλλον ειναι χαωδη, και περισσοτερο αρχιζουν να επικρατουν λεει ανεμος σωματιδιων απο τον γενικοτερο γαλαξια που φυσαει κοντρα στην πορεία του voyager...

μιλανε καθαρα για Φουσκα - Φυσαλιδα (bubble) δηλαδη περιβλημα του ηλιακου συστηματος αλλα δεν δειχνουν πουθενα να περιμενουν οτι θα εχει προβλημα να την διαπερασει το voyager..δηλαδη ειναι σχεδον απολυτα σιγουροι οτι το voyager θα περασει..

Εχουν επισημανει και αλλα περιεργα σε αυτες τις ζωνες οπως ζωνες απο τεραστιες μαγνητικές φουσκες - φυσαλιδες - "σαπουναδες" τεραστιων διαστασεων... βέβαια εμείς γελάμε με τις αστειες περιγραφες που δινουν οι επιστημονες του κατεστημένου αφου δεν γνωριζουν οτι ολα αυτα ειναι ο προπομπος της νετρονιακης στερεοϋφης που μας αποκαλυψε η ο.ε.α.

επισης εχουμε και το προηγουμενο που παρατηρηθηκε με το αλλο το σκαφος το pioneer που και αυτα παει να βγει απο το ηλιακο συστημα και το οποιο μετα το 2004 αρχισε να επιβραδυνεται ...οχι πολυ .αλλα αρκετα ωστε να κουφανει τελειως τους επιστημονες...ψαχνουν να βρουν ικανοποιητικη εξηγηση αλλα δεν μπορουνε..

Tο voyager βρισκεται σε αποσταση 119 αστρονομικες μοναδες A.U. αυτη τη στιγμη που μιλαμε..

Each spacecraft has now crossed the edge of the solar system, known as termination shock, where the outbound solar wind collides with inbound energetic particles from interstellar space. The termination shock surrounds the solar system and encloses a bubble called the heliosphere.

τι αλλο λενε πιο πάνω:

Κάθε σκαφος που παει να βγει απο το ηλιακο συστημα τωρα περνάει το ακρο του ηλιακού συστηματος, γνωστο ως τερματικο σοκ, οπου ο εξερχομενος ηλιακος ανεμος συγκρουεται με εισερχομενα ενεργητικα σωματιδια απο το μεσοαστρικο διαστημα. Το τερματικο σοκ περικλυει το ηλιακο συστημα και περιβαλει μια φυσαλιδα που ονομαζεται ηλιοσφαιρα...

ΙΔΕ LINK:
http://voyager.jpl.nasa.gov/

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ VOYAGER 1 & 2 ΑΠΟ ΗΛΙΟ ΚΑΙ ΓΗ. (ΣΕ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ A.U., 1 ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ =~ 150.000.000 ΧΛΜ)

25 ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 - 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012: Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Προσπάθεια για την Ηθική Μείωση της Πρυτανείας της Ο.Ε.Α. σε επίπεδο «παρανοϊκών και δολοφονών»

Αν ήταν παρανοϊκοί οι εκ των Ιδρυτών της Ο.Ε.Α. Στρατάρχης Παπάγος και Στρατηγός Καθενιωτης, τότε είμεθα και εμείς. Εάν ήταν δολοφόνοι, είμεθα και εμείς. Εάν είναι παρανοϊκοί και δολοφόνοι πέντε Ανώτατοι Έλληνες Αξιωματικοί εν ενεργεία, ως παρούσα Πρυτανεία της Ο.Ε.Α., τότε είμεθα και εμείς.

Δεν είμεθα Παρανοϊκοί αλλά είμεθα απλώς Εν-νοϊκοί ήτοι Εν-νοούντες τα νοούμενα μόνον μέσω αποκτήσεως Γνώσεως των κινήσεων του Σινοεβραϊκού Παρασκηνίου, Επί – γνώσεως της Ιστορίας. Οι Γνώσις μας μέσω του Τμήματος Πληροφοριών της Ο.Ε.Α. φτάνει σε πλήρη αποσαφήνιση των σχεδίων της Ύπατης Στοάς «HONG» της Μείζονος Τεκτονικής ΑΟΑ (ORDO ASTRUM ARGENTINUM και ORDO ADEPTIS ATLANTIS), της Μέσης Τεκτονικής ΟΤΟ (ORDO TEMPLIS OCCIDENTIS και ORDO TEMPLIS ORIENTIS), της Κατωτέρας Τεκτονικής ΜΤΜ (MEMPHIS TEMPLIS MISRAIM και MOSES TEMPLIS MELCHISEDEC), μέσω διαβρώσεως όλων των ανωτέρω βαθμίδων από πληροφοριοδότες της Ο.Ε.Α.

Δεν γνωρίζετε τα ανωτέρω Κέντρα Εξουσίας όπως δεν γνωρίζετε το ποσοστό εκπροσωπήσεως των στο Ελληνικό Έδαφος. Δεν γνωρίζετε τις μεθοδεύσεις – αλλαγές του πολιτικού χρώματος των «ελληνικών» Κυβερνήσεων, μεθοδεύσεις του τοπικού Τεκτονικού ΜΤΜ. Δεν γνωρίζετε ΤΙΠΟΤΕ ΑΠΟΛΥΤΩΣ εκτός του ότι υποστηρίζετε ενσυνειδήτως αλλοεθνείς πολιτικούς, βασιλιάδες , κλπ κλπ., οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα πτυοντες και αφοδευοντες επί των τάφων των ΔΙΩΧΘΕΝΤΩΝ και ΕΞΟΝΤΩΘΕΝΤΩΝ Κολοκοτρώνηδων, Καραϊσκάκηδων, Μαυρομηχαληδων, Μακρυγιάννηδων και εκατοντάδων Ελλήνων Οπλαρχηγών, αποκλεισθέντων από τις «ελληνικές» Εθνοσυνελεύσεις, ως «ΑΝΙΚΑΝΩΝ» και «ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ», διότι τόλμησαν να αποκαλέσουν την Βαυαροκρατία «Κατοχή χειρότερη της Τουρκοκρατίας». Ιδου η Τετελεσμένη Προδοσία «Συνταγματικώς κατοχυρωμένη» με ξενόφερτο Σύνταγμα Γαλλοεβραϊκής Επαναστάσεως των Εβραιομασωνων Ιακωβίνων.

Παρανοϊκοί άρα δεν είναι οι αναδραμοντες την Ιστορία και οι μη επιλήσμονες των Εθνικών Προδοσιών του τύπου «Ίδρυσης Ελληνικού Κράτους Βαυαρών», αλλά οι συνεχίζοντες την Προδοσία και οι επιλήσμονες της Ιστορίας, δηλαδή ΣΕΙΣ. Με μέγιστο αποδεικτικό της Παράνοιας σας τον συνδυασμό της Ιακωβινικης REVOLUTION με την «Αντιιακωβινικη» Βασιλεία Ιακωβίνων GLUXBERGER. Και οι ΑΓΝΟΙΑ σας περί Τεκτονικών μεθοδεύσεων αλλά ΚΑΙ η ΓΝΩΣΙΣ σας και η ΕΜΜΟΝΗ σας στο ζήτημα «αλλοεθνείς βασιλείς – πολιτικοί», συνιστά ΠΑΡΑΝΟΙΑ ήτοι παρα- λογισμό κινούμενο εκ ταυτότητος ΕΚΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ.

Εάν υπήρξε Παρανοϊκός ο Δημόκριτος, τότε είναι παρανοϊκοί και οι συντάκτες της παρούσης. Διότι έγραψε : «Μη πασιν, αλλά τοις δοκιμοισι πιστευειν. Το μεν γαρ εύηθες, το δε σωφρονεοντος» ήτοι : «Δεν πρέπει να διδωμεν πιστιν εις όλους τους ανθρώπους αλλά μόνον εις τους δοκιμασμένους. Διότι το πρώτον είναι ίδιον του αφελούς, το δεύτερον όμως σώφρονος».

Ποιοι ήταν οι «δοκιμασμένοι» Μακρυγιάννηδες και Μαυρομηχαληδες και ποιοι οι «αδόκιμοι» και άκαπνοι Εβραιοτουρανιοι GLUXBERGER που υπέκλεψαν το καθήκον και δικαίωμα των ΦΥΣΕΙ ΗΓΕΤΩΝ ήτοι των «δοκιμασμένων» να κυβερνούν και να ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΝ;

Βάσει ποιου ΑΧΡΕΙΟΤΑΤΟΥ προσχήματος , ΚΑΝΕΙΣ Έλλην Οπλαρχηγός του 1821 «δεν ήταν ικανός να γίνει Βασιλεύς των Ελλήνων;» Γιατί ΟΛΟΙ οι Έλληνες Οπλαρχηγοί «έφτυσαν» το Σύνταγμα των Γαλλοεβραιων Ιακωβίνων; Βάσει ποιας ΠΑΡΑ – ΝΟΙΑΣ των ομοίων σας «ελλήνων» ανθελλήνων του 1821 οι αλλοεθνείς «πρίγκιπες της οπερέτας» ήταν καταλληλότεροι για Βασιλείς από τους Έλληνες «Πρίγκιπες Εργοις Πολέμου, Δικαίου και Ηρωισμού;; Γιατί ΟΛΟΙ οι Έλληνες Πολέμαρχοι εξοντώθηκαν ηθικως και βιολογικώς από Βαυαρους; ‘Η μήπως έχετε την εντύπωση ότι η παλαίωσις της προδοσίας συνιστά Δίκαιο DE FACTO;;

Ποτέ η Εθνική Προδοσία δεν είναι τόσο παλαια για να ξεχασθεί. Ποτέ τα εγκλήματα των Βαυαρων «βασιλέων» και των σημερινών πουστηδων «ελλήνων» πολιτικών δεν θα ξεχασθούν από ΕΛΛΗΝΕΣ.

Η ΑΤΙΜΙΑ που διέπραξαν οι όμοιοι σας το 1821, περιφρονώντας τους Ήρωες του 1821 Έλληνες Οπλαρχηγούς και υποκαθιστώντας τους με τα ανδρείκελα των μηχανορράφων GLUXBERGER, πρέπει να τιμωρηθεί με «κρέμασμα» συμφώνα με τον Ηράκλειτο:

«Άξιον Εφεσιοις ηβηδον αναγξασθαι πασι και τοιν ανηβοις την πολιν καταλιπειν, οιτινες Ερμοδωρον ανδρα εωυτων ονηιστον εξεβαλον φαντες: Ημεων μηδε εις ανηιστος εστω, ει δε μη άλλη τε και μετ’αλλων.»

Και επειδή ως ανθέλληνες αγνοείτε την Ελληνική Γραμματεία, μεταφράζουμε: «Αξίζει στους Εφεσιους όλοι όσοι είναι ενήλικοι να κρεμαστούν και να αφήσουν την πολιν εις τας χείρας των ανηλίκων, διότι τον Ερμόδωρο, όστις μεταξύ αυτών ητο ο χρησιμότατος, τον εξωρισαν αφού είπαν: από μας ούτε Εις ας μη είναι χρησιμότατος, αν όμως υπαρχη (τοιούτος χρησιμότατος) ας υπαγη να ζήση εις άλλην χωραν μαζί με άλλους ανθρώπους».

Ο «σύγχρονος Ερμόδωρος» δεν είναι ο Γλυξμπεργκερ, ο Καρατζαφερης ήτοι ο Σαμαράς όπως πονηρότατα επιχειρείτε να το μεθοδεύσετε, ώστε με δημιουργία αηδίας στο κοινό δια υπάρχουσα πολιτική κατάσταση, να δημιουργήσετε παράλληλα συναισθήματα ενοχής στους Έλληνες για τον «αδίκως διωχθεντα Γλυξμπεργκερ» http://ellhnkaichaos.blogspot.com/2009/12/blog-post_23.html (( επιχειρήθηκε τότε από τον Μητσοτάκη Μπεν Σαλομ (Μεθοδευσις Ο.Τ.Ο. Λονδίνου))

ΟΧΙ ΚΥΡΙΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΤΗΣ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΟΧΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΖΟΝΤΕΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΚΑΤ’ ΕΠΙΦΑΣΙΝ.

Διότι με Πολιτική Αγωγή εναντίον σας το Φάντασμα του Ηράκλειτου, θα σας κρεμάσουμε στην Πλατεία Συντάγματος, το οποίο ο διωχθείς Κολοκοτρώνης αποκαλούσε Σύνταγμα = Σύντριμμα (των Ελληνικών Ελπίδων).

Εκτός και αν, ανιχνεύοντας Κείμενα Αρχαίας Ελληνικής Πολιτειολογίας, εντοπίσετε περιπτώσεις στις οποίες οι Έλληνες εδέχθησαν ως Βασιλείς, αλλοεθνείς βαρβάρους. Θα χρειαστείτε ανύπαρκτα κείμενα δια να αποφύγετε το ικρίωμα Αχρείοι Προδότες και Άτιμοι Εξωμότες.

Η Αριστοτέλεια Πολιτειολογία αποδεικνύει ότι το Άριστο Πολίτευμα είναι το Πολίτευμα Ενός Ανδρός δηλαδή η Βασιλεία η ΜΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ, ήτοι η Βασιλεία που προκύπτει από Ανταγωνισμό και Τελική Επικράτηση μεταξύ Πολλών Υποψήφιων Βασιλέων, οι οποίοι ΑΥΤΟΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ και ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ το αξίωμα του Βασιλέως ενώπιων μη κυβερνώντων Κριτών (Γερουσίας). http://ellhnkaichaos.blogspot.com/2009/11/blog-post_30.html

Αυτή είναι η ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ που ανέτρεψε ο Εβραιοχριστιανισμος στην Ελλάδα. Έτσι αναδεικνύουν έως σήμερα τους ΦΥΣΕΙ Ηγέτες των οι αγέλες των Ζώων και των «Πρωτόγονων» Φυλών που ακόμη δεν κατεσφαξαν οι «πολιτισμένοι» αποικιοκράτες και Εβραιοχριστιανοι ιεραπόστολοι του εκμαυλιστου των Ηρώων, Χριστού.

Δεν χρειάζεσθε κοπιαστική έρευνα των αρχαίων Ελληνικών Κειμένων δια να διακρίνετε ότι Βασιλείς των Ελληνικών Πόλεων και Βασιλείς της Ελλάδος (Αλέξανδρος Μακεδών) ανεδεικνυοντο οι ΟΝΤΩΣ ΑΡΙΣΤΟΙ στις Επιστήμες – Τέχνες – Οικονομική Διαχείριση (ιδε «Οικονομικά» Ξενοφώντος) – Πολεμικές Τέχνες – Στρατηγική Πολέμου.

Η ανάδειξης των Αρίστων και τελικως του ΑΡΙΣΤΟΥ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΩΝ εγινετο μετά από έντιμους ανδροπρεπέστατους Αγώνες Λόγου – Τεχνών – Πολέμου μεταξύ των διεκδικητών του Τίτλου – Επάθλου του Βασιλέως.

Εάν συνέβαινε ο Τελικός Νικητής να είναι υιός του προηγούμενου βασιλέως, αυτό ούτε επεδιωκετο αλλά ούτε και απερριπτετο. Αντιθέτως συνηγορούσε υπέρ της Ευφήμου Μνείας και της Δόξης του απερχόμενου Βασιλέως, ως Πατρός ΑΡΙΣΤΟΥ Τέκνου.

Εις την προ – δημοκρατική προ – οχλοκρατική Αθήνα του 800π.χ. λειτουργούσαν οι ανωτέρω θεσμοί Αναδείξεως Αρίστου Ενός Ανδρός, έως ότου οι Κυναιδοι (ερωτιδείς Γεφυραιοι) Εβραίοι Αρμόδιος και Αριστογείτων δολοφόνησαν τον Άριστο Ίππαρχο Πεισιστρατιδη, υιό του Άριστου Πεισίστρατου, όχι με κριτήρια «τυραννοκτόνων» όπως μας πληροφορεί το σύγχρονο κατεστημένο των Κυναιδων, αλλά διότι ο Ίππαρχος απαγόρευσε εις την εβραία εταιραν (δημόσια πόρνη) αδελφην των, να λάβει μέρος εις την πομπην «παρθένων Αθηναιδων» συμφωνως με θεσμούς Παναθηναίων. Ιδου η …Ραβινική «Δημοκρατία» πρότυπων.

Δεν μας διαφεύγει το ρηθέν υπό του ….Αγίου των Ελλήνων Ηράκλειτου ότι «Εμοι Εις Μυριοι αν Αριστος ει». Όπερ σημαίνει ότι ΝΑΙ υπάρχει περίπτωση το Ήθος και το Μεγαλείο Ενός Ανδρός να τον καθιστά Φύσει Ηγέτη εκατό εκατομμυρίων ομοεθνών του. Τέτοιος Ηγέτης υπήρξε ο Αλέξανδρος ο Μακεδών και τέτοιους Ηγέτες αναζητούμε εμείς της Ο.Ε.Α. δια να ηγούνται όχι σε Εθνικές Συρρικνώσεις αλλά σε Εθνικές Διευρύνσεις Νέων Κατακτήσεων. Όχι σε Εθνικές Μειοδοσίες αλλά σε ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΕΣ.

Δεν δεχόμεθα «βασιλείς» οι οποίοι αναχωρούν εις Αιγυπτους και Λονδινα αλλά δεχόμεθα Βασιλείς οι οποίοι «χεουσι γαια ύδωρ» από το πολεμικό των κράνος όταν το «ύδωρ» δεν επαρκεί και δια τον «κατώτερο» στρατιώτη (Αλέξανδρος). Δεν δεχόμεθα Αναρχιδους Βασιλείς. Δεχόμεθα μόνον Τετραρχιδους Βασιλείς.

Σε παλιότερα έντυπα σας και με τίτλο: «Τετραγωνίζοντας τον Κύκλο» στο φύλλο της Ελεύθερης Ώρας, γράφατε πολύ σοβαρά ότι «….Για λόγους που όλοι καταλαβαίνουμε, ο Διάδοχος Παύλος ΔΕΝ μπορεί να παντρευτεί Ελληνίδα! Χρειάζεται και λίγος ρεαλισμός!»

Απαντούμε: Λυπουμεθα που δεν ζούμε στο 1820 για να ανασηκώσουμε τη φουστανέλα άνευ σώβρακου , όπως ο Καραϊσκάκης, και να σας δείξουμε την τριμερή λύση που προτείνουμε για το σοβαρό πρόβλημα γάμου του μπαστάρδου GLUXBERGKER, που μας παρουσιάζετε έως σήμερα (ο κόσμος το έχει τύμπανο και το ΛΑ.Ο.Σ. ..κρυφό καμάρι. ΚΑΙ ο Σαμαράς είναι μέλος της Βρετανικής Βασιλικής Εταιρίας!! Όλοι είναι μέσα στην συνομωσία!!!) για βασιλέα των Ελλήνων…Εσείς εννοείστε κάποια πιο μοντέρνα κίνηση με την αντίστοιχη συνοδεύουσα έκφραση που παρακαλούμε να μεταβιβασθεί στον διάδοχο σας και στην «βασιλική» οικογένεια αρμοδίως, έστω και χωρίς τον Αρναουτη.

Πολλές φορές είναι που διαβεβαιώνατε το κοινό σας με νοημοσύνη πλαγκτόν, ότι «ο διάδοχος αποκλείεται να παντρευτεί Ελληνίδα». Σοβαρως αχρείοι ψευδοπατριώτες της αθλίας μορφής; Ώστε οι Έλληνες άρρενες είναι ακατάλληλοι για βασιλείς και πρωθυπουργοί, αυτό μας το ξεκαθαρίσατε γλύφοντας σφουγγοκολαριως τους Μογγολοεβραιους GLUXBERGER , Έβερτ , Σημίτη, Σαμαρά, Μινεικο κτλ. Τώρα μας ανακοινώσατε ότι και οι Ελληνίδες είναι ακατάλληλες για Βασίλισσες των Ελλήνων; Δηλαδή πως το έχετε δει «ρεαλιστικός» το θέμα ρε καθάρματα κρυπτοανθελληνες; Ότι θεωρείται πλέον ΘΕΣΜΟΣ για την Ελλάδα να βασιλεύεται και να κυβερνάται από αλλοεθνείς Εβραιομογγολους βασιλείς και πρωθυπουργούς; Ότι Έλληνες και Ελληνίδες είναι οι ιθαγενείς της Εβραιομογγολικης Δυναστείας του κάθε -BERGER και του κάθε ΜΕΝΕΙΚΟ;

Παρακαλούμε, για κουνήστε περά δωθε το Μαλθακισθεν περιεχόμενο του φιλομογγολικου κρανίου σας!!! Ακούτε τίποτα που να ομοιάζει με ήχο κλούβιου αυγού; Αν όχι, τότε οπωσδήποτε κάνετε εξέταση κοπράνων στον εγκέφαλο, διότι ανήκετε εις το παράλληλο σύμπτωμα της οξείας δυσκοιλιακης εγκεφαλοκοπριτιδος.

Δεν ντρέπεστε ρε παλιοτόμαρα του κατεστημένου της πολιτικής και δημοσιογραφικής σύφιλης και της ενσυνείδητης προδοσίας; Δεν ντρέπεστε;

Δεν ερυθριατε ρε πουστεμποροι του Ελληνισμού και εκμαυλιστές της όποιας Ελληνικότητας απέμεινε όρθια;

Δεν αισχύνεσθε ρε Γραικύλοι ξενόδουλοι και Φραγκοκρατουμενοι αναρχιδοι κατ’ επίφαση άντρες;

Για ποιο πράγμα μιλάμε ω θεοί!!! Για το ότι η Ελλάδα ΕΙΝΑΙ ΑΝΙΚΑΝΗ ΝΑ ΚΥΒΕΡΝΗΘΗ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ!!! Ναι ω θεοί!!! Αυτά λέγονται στην Πατρίδα του Έλληνα Αγαμέμνονα και του Έλληνα Αχιλλέα και του Έλληνα Αλέξανδρου!!! Στην πρώην Ελλάδα των ΠΕΝΤΕ ΗΠΕΙΡΩΝ!!!

Ναι ω θεοί!!! Και μαζί με τα παραπάνω, οι προδότες λένε ότι «δεν φτάνει να είναι κανείς εθνικιστής αλλά και εβραιοχριστιανος ορθόδοξος!!!» Λένε ότι «ο Χριστιανισμός βρήκε την Ελλάδα σε παρακμή και την … ανέπτυξε σε Βυζαντινή Αυτοκρατορία!!! Όχι αχρείοι διαστροφείς της Ιστορίας!!! Διότι ο εβραιοχριστιανισμος βρήκε την Ελλάδα ΥΠΟ ΡΩΜΑΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ, επιβλήθηκε δια της βίας από τη ΡΩΜΑΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ, και διέλυσε ΥΠΟ ΤΟ ΡΩΜΑΙΚΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ την Ελλάδα και την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.

Αν επιμένετε να αγνοείτε ω εξεβραισμενοι Μαλθακες ότι το ΒΥΖΑΝΤΙΟ υπήρξε η ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ θα σας το μάθουμε εμείς με την διανοητική και την πολεμική βία.

Αν επιμένετε να αγνοείτε ότι ο Κικέρων, εν πλήρη ισχύει της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, κατήγγειλε ως «ταραχοποιούς και διαφθορείς του πολιτεύματος» τους παροίκους εβραίους Ρώμης, θα σας το μάθουμε ομοίως.

Αν επιμένετε να αγνοείτε ότι τα Κρονια Ιερατεία Ρώμης (ή SATURN ή SAVITURN ή SAVIT ή SAVAT ή SAVATA) διοικούνταν από εβραίους ιερείς που μισούσαν θανάσιμα το Πολίτευμα Διός της PAX ROMANA, θα σας το μάθουμε ομοίως.(Μεταθεσις Πρωτευουσης από Ρώμη στο Βυζάντιο, από Κρονια Ιερατεία.)

Αν επιμένετε να αγνοείτε ότι τα Κρονια Ιερατεία Ρώμης ανέτρεψαν τα Ρωμαϊκά Ιερατεία Διός, μέσω ραδιουργιών, δολοφονιών και πυρπολήσεως Ρώμης, θα σας το μάθουμε ομοίως. (Ιδε «Θεογονία» Ησίοδου, Διένεξη Διός – Κρόνου).

Αν επιμένετε να αγνοείτε ότι τα Κρονια Ιερατεία επινόησαν τον Δούρειο Ίππο του Χριστιανισμού για να τον πωλησουν ως «φιλέλληνα» στους Έλληνες ΥΠΟ ΡΩΜΑΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ, θα σας το μάθουμε ομοίως.

Αν επιμένετε να αγνοείτε ότι τα Κρονια Ιερατια υπέκλεψαν από την θρησκεία Διός το Δωδεκάθεο και το επαναπωλησαν στους Έλληνες με περιτύλιγμα – συσκευασία τους «δώδεκα μαθητές του Χριστού» και τις «δώδεκα Φυλές του Ισραήλ», θα σας το μάθουμε ομοίως.

Αν επιμένετε να αγνοείτε ότι η Ελληνική Θρησκεία ανεγνώριζε τον Μονοθεϊσμό του Άγνωστου Θεού (Συμπαντικού Νοήμονος Οργανισμού) ή Φάνη ή Φαν ή Φαινόμενου (μέσω ορατής Ύλης), θα σας το μάθουμε ομοίως.

Αν επιμένετε να αγνοείτε ότι οι Έλληνες ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ αλλά ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ που χρησιμοποιούσαν τον αριθμό «12» συμβολικός για να εκφράσουν τον σεβασμό τους προς τους Φυσικούς Νόμους των Ενδοκοσμικων Δωδεκαεδρων (Θεμελιώδης Γνώση Κανονικών Στερεών προς Κατανόηση Ενιαίων Επιστημών), θα σας το μάθουμε ομοίως.

Αν επιμένετε να αγνοείτε ότι οι Έλληνες ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ διότι ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ειδικά «θαυματουργά» αγάλματα μεταξύ των αγαλμάτων του ιδίου συμβολικού θεού, σε ΑΝΤΙΘΕΣΗ με τους εβραιοχριστιανους που αποδίδουν ειδικές θαυματουργικές ιδιότητες στο … εικόνισμα της Μεγαλόχαρης Τήνου, τύπου «εισαγωγής» των GLUXBERGERS, δηλαδή σε ΑΝΤΙΘΕΣΗ με τους ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ με νοημοσύνη αμοιβάδας ή κωλοβακτηριδιου…. ,θα σας το μάθουμε ομοίως.

Αν επιμένετε να αγνοείτε ότι, όπως η «Βασιλική Οικογένεια της Αγγλίας», όλοι οι υπάρχοντες «βασιλικοί οίκοι» είναι Μογγολοεβραικης καταγωγής, θα σας το μάθουμε ομοίως.

Αν επιμένετε να αγνοείτε ότι όλα τα υπάρχοντα και τα παρελθόντα πολιτικά και οικονομικά συστήματα ήταν και είναι Μογγολοεβραικης εμπνεύσεως και εφαρμογής, θα σας το μάθουμε ομοίως, αρχίζοντας από τον ROSENBERG ή ROSENBERGER (ιδου τα λήγοντα εις -BERGER) ως θεωρητικού του Ναζισμού και του Φασισμού, υπό την καθοδήγηση του Γερμανοεβραιου HAOUSHOFFER και λοιπών εξαρτώμενων από Θιβέτ μέσω Αρνητικού ΟΤΟ Λονδίνου. (ORDOADEPTIS ATLANTIS – ORDO TEMPLIS ORIENTIS).

Αν επιμένετε να αγνοείτε ότι όλα τα θρησκεύματα του πλανητου είναι εικονικές αντιθέσεις ΕΝΙΑΙΩΝ ΚΡΟΝΙΩΝ ΙΕΡΑΤΕΙΩΝ, θα σας το μάθουμε ομοίως. (Χριστιανισμός – Μωαμεθανισμός – Εβραϊσμός – Βουδισμός – Ταοϊσμός κλπ.).

Αν επιμένετε να αγνοείτε ότι ο ορος «Παγαν» ή «Παγανιστής» προέρχεται από την Απολλώνια Προσφώνηση «ιηιε Παιαν» («ιηιε ΠαFαν» με δίγαμμα), προς τιμή του «υποθεου» (υπό τον Ένα Άγνωστο Θεό) Ήλιου, ως ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ του φωτοβόλου Ελληνικού Πολιτισμού, θα σας το μάθουμε ομοίως.

Αν επιμένετε να αγνοείτε ότι τα ονόματα των Δώδεκα Θεών του Όλυμπου συμβόλιζαν τους 12 και όχι 9 Πλανήτες του Ηλιακού μας Συστήματος, θα σας το μάθουμε ομοίως.

Αν επιμένετε να αγνοείτε ότι ο εβραιοχριστιανισμος ΣΥΣΚΟΤΙΣΕ το φωτοβόλο Ελληνικό Πνεύμα, μέσω πλαστών αμαρτημάτων και πλαστών ενοχών εδραζομενων στο συναίσθημα ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ, θα σας το μάθουμε ομοίως. Με διανοητική και πολεμική βία.

Διότι απεδείχθη ότι με «απαλές» Σωκρατικές Διαλεκτικές είναι ΑΔΥΝΑΤΟΝ να ξυπνήσετε ΗΛΙΘΙΟΙ. Σας χρειάζεται ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ Διογένους και ΣΑΡΚΑΣΜΟΣ Αριστοφάνους για να εννοήσετε το άθλιο πνευματικό σας ΚΑΤΑΝΤΗΜΑ.

Ω ΗΛΙΘΙΕΣ ΑΡΓΟΣΧΟΛΕΣ ΜΑΡΙΟΝΕΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ!!!

Ω ΗΛΙΘΙΟΙ ΚΡΟΝΙΟΠΛΗΚΤΟΙ ΑΝΕΓΚΕΦΑΛΟΙ ΜΑΛΘΑΚΕΣ!!!

Και τώρα … ΠΙΣΩ…. ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ….

Αν επιμένετε να αγνοείτε ότι πριν μερικές δεκάδες χιλιάδες χρόνια, ο πλανήτης ήταν Ανδρομεδεια Δραβιδικη Ελληνική Αυτοκρατορία, θα σας το μάθουμε ομοίως.

Αν επιμένετε να αγνοείτε ότι οι διατεταγμένοι από την Ιεραρχία Επικυρίαρχοι του Πλανήτου, διαιρέθηκαν σε τρεις αλληλοεξοντωμενες φατρίες: Ουρανιδων – Κρονιων – Διός -, μετατρέποντας την διατεταγμένη Εξουσία τους σε ενδοοικογενειακή διαμάχη και αναρχία, θα σας το μάθουμε ομοίως. (Στασις Κρονιων)

Αν επιμένετε να αγνοείτε ότι οι μόνοι Επικυρίαρχοι που διαχώρισαν τη θέση τους από την παραπάνω διαμάχη, είναι οι Ιαπετός, Θέμις, Προμηθεύς, Ησιόνη, Άτλας, Μενοιτιος και οι περί αυτούς, θα σας το μάθουμε ομοίως.

Αν επιμένετε να αγνοείτε ότι η «τάξη» Ιαπετού κάλεσε σε επέμβαση στον Πλανήτη, την Εξωτερική Ιεραρχία, θα σας το μάθουμε ομοίως.

Αν επιμένετε να αγνοείτε ότι η Εξωτερική Ιεραρχία επενεβη και είναι ήδη παρούσα για τελικό ξεκαθάρισμα λογαριασμών και επιβολή Τάξεως στις τρεις αφηνιασμένες και αλληλοεξοντωμένες Δυναστείες, θα σας το μάθουμε ομοίως.

Αν επιμένετε να αγνοείτε ότι ΕΜΕΙΣ ΤΗΣ Ο.Ε.Α. , και οι αντίστοιχες Ομάδες άλλων 108 Εθνών, εκφράζουμε τις θέσεις της Εξωτερικής Ιεραρχίας και είμαστε ΕΤΟΙΜΟΙ να σας «διαλύσουμε» και να σας «επανασυναρμολογησουμε» στην Αρχέτυπη Δομή Εξουσίας του Πλανήτη, θα σας το μάθουμε ομοίως.

Θα σας αφήσουμε ακόμη λίγο να προωθήσετε τα Γεωπολιτικά σας Προγράμματα Κρονιας Μεθοδεύσεως, έως ότου το Οικοδόμημα της Άπατης σας φτάσει στο «τελευταίο» όροφο, και το θεωρήσετε ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

ΤΟΤΕ ΘΑ ΣΑΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΟΥΜΕ ΤΑ «ΘΕΜΕΛΙΑ».

Θέλουμε να γίνει το Οικοδόμημα σας όσο ψηλότερο γίνεται, γιατί έτσι ο θόρυβος που θα προκαλέσει η βίαια «κατεδάφιση» σε ριπη οφθαλμού θα είναι όσο μεγαλύτερος γίνεται.

Θέλουμε να ακουστεί αυτός ο θόρυβος για παραδειγματισμό στις επόμενες χιλιετηρίδες ….

Το Οικοδόμημα των Κρονιων με τις μεθοδεύσεις της συμπαιγνιακης διπολικοτητας «666 – ΣΤΕΛΛΑΡ» και «888- ΙΗΣΟΥΣ», ΘΑ ΣΩΡΙΑΣΤΕΙ ΣΕ ΕΡΕΙΠΙΑ που θα μείνουν εκτεθειμένα για παραδειγματισμό στις επόμενες χιλιετηρίδες ….

Γαμηθητωσαν οι «888» Χριστοί σας και οι «666» Αντίχριστοι σας, Κοπρίτες.

Έως τότε επιβιώστε, αποκαλώντας μας «παρανοϊκούς» και «δολοφόνους» η όπως αλλιώς θέλετε.

ΥΦΗΓΕΣΙΑ Ο.Ε.Α. ΒΟΛΟΥ

------------------------------------

5 ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 - 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012: Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ 1821, Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ. ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ Η ΙΔΕΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΟΧΩΝ "ΤΡΕΛΩΝ" ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΤΩΝ ΑΝΥΠΕΡΒΛΗΤΩΝ ΗΡΩΩΝ, ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΕΠΙΚΑΙΡΗ, ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΖΩΝΤΑΝΗ, ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΝΕΚΠΛΗΡΩΤΗ...

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 2012, Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΟΣ, ΠΡΟΔΟΜΕΝΟΣ, ΛΕΗΛΑΤΗΜΕΝΟΣ. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 2012, Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΕΚΔΙΩΚΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ, ΤΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ/ΠΡΑΙΤΩΡΙΑΝΟΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΕΙ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΚΑΘΕΚΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ. ΤΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ ΟΙ ΕΛΕΕΙΝΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΟΙ ΥΠΟΔΥΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ!!! ΔΙΟΤΙ "ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ"... ΝΑΙ, ΣΑΣ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ... ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΡΙΞΕΤΕ ...ΝΕΡΑΤΖΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΖΕΨΑΝΕ. ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΤΟΣΟ ΠΟΥ ΜΑΖΕΨΑΝ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ, ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΟΛΟ ΤΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ, ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΟΣΙΛΟΓΟΥΣ ΝΑ ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΟΥΝΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ, ΤΟΥΣ ΜΗ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΑΠΕΛΩΣΟΥΝ, ΝΑ ΚΑΠΗΛΕΥΣΟΥΝ, ΝΑ ΔΙΑΦΘΕΙΡΟΥΝΕ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΗΜΑ, ΤΗΝ ΙΔΕΑ, ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ, ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΘΗ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ, ΔΙΟΤΙ Η ΙΔΙΑ Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ, ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΟΛΑ. ΕΞ ΑΡΧΗΣ, ΤΟ ΠΑΡΑΞΕΝΟ ΑΥΤΟ ΠΛΑΣΜΑ, Ο ΕΛΛΗΝ ΗΤΑΝ ΤΟ ΟΠΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣ, ΑΥΤΟΣ ΗΤΑΝ, ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΥΡ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ, ΤΗΣ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟ ΜΟΙΡΑΙΟ, ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ, ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΛΗΘΗ, ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΑΣΧΗΜΙΑ.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΡΓΟ ΠΛΑΣΜΑ, ΤΟ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟ, ΤΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΤΑΞΟΥΝ. ΔΙΟΤΙ ΑΥΤΟΙ, ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΝΩΤΙΣΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ, ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Η ΙΔΕΑ ΕΛΛΑΣ. ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΟΤΙ ΕΑΝ ΕΠΑΝΕΛΛΗΝΙΣΘΕΙ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΤΟΤΕ ΑΥΤΟΙ ΘΑ ΣΒΗΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΙΤΑΠΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. ΘΑ ΛΙΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΧΑΘΟΥΝ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ. ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ Η ΙΔΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Η ΠΑΝΑΡΧΑΙΑ, ΑΡΧΕΤΥΠΗ ΙΔΕΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑΥΤΟΣΗΜΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΙΣΤΙΑΣ, ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΕΥΘΙΣΤΙΑ. ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΥΡ ΠΟΥ ΚΑΙΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΣΜΑ. ΔΕΣΜΑ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΑΣ ΔΕΣΑΝΕ, ΔΕΣΜΑ ΙΣΧΥΡΟΤΑΤΑ, ΑΟΡΑΤΑ, ΥΠΟΥΛΑ, ΔΕΣΜΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΑΣ ΚΡΑΤΑΝΕ ΠΕΡΙΤΕΧΝΑ. ΔΕΣΜΑ ΑΙΟΛΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΨΕΥΤΙΚΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ, ΔΕΣΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΔΕΣΜΑ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ, ΔΕΣΜΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, ΔΕΣΜΑ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΜΑΣ. ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΚΑΝΑΝΕ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΜΑΣ, ΔΙΑΦΘΕΙΡΑΝΕ Ο,ΤΙ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΜΕ, ΤΟ ΕΥΤΕΛΙΣΑΝΕ ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝΕ ΝΑ ΜΙΣΗΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ. ΝΑ ΜΙΣΗΣΟΥΜΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ, ΝΑ ΤΟ ΑΡΝΗΘΟΥΜΕ, ΝΑ ΥΠΟΚΥΨΟΥΜΕ, ΝΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΟΥΜΕ. ΔΙΟΤΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ. ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΕΑΝ Ο ΕΛΛΗΝ ΞΑΝΑΘΥΜΗΘΕΙ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ, ΕΑΝ ΞΑΝΑΣΗΚΩΘΕΙ ΤΟΤΕ ΑΥΤΟΙ ΘΑ ΚΑΤΑΠΕΣΟΥΝ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΥΠΟΥΛΑ ΤΡΙΚ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΓΙΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΦΛΟΓΑ ΠΟΥ ΚΑΙΕΙ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑ, ΘΑ ΒΑΛΟΥΝ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΠΑΔΕΣ ΔΙΠΛΑ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΔΡΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΒΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΦΛΟΓΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΣΚΥΨΕΤΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ. ΟΡΙΣΤΕ ΤΑ ΔΟΛΙΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥΣ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΥΠΟΤΑΞΟΥΝ. ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΑΝΕ ΣΕ ΑΥΤΟ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΣΚΟΠΕΥΤΕΣ ΘΑ ΣΑΣ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ, ΑΣΦΑΛΙΤΕΣ ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ "ΔΙΝΟΥΝ" ΣΤΗΝ ΚΥΠ/ΕΥΠ, ΣΙΔΕΡΟΦΡΑΚΤΑ ΜΑΤ(ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ) ΘΑ ΟΧΥΡΩΣΟΥΝ ΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΣΑΣ, ΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΣΑΣ, ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΣΑΣ. ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΣΑΣ ΤΩΡΑ. ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΣΑΣ ΚΑΤΑΛΗΣΤΕΥΣΑΝ, ΣΑΣ ΠΗΡΑΝΕ ΣΧΕΔΟΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ. ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΘΛΙΨΗΣ, ΤΟΥ ΘΥΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗΣ. ΜΙΑ ΘΛΙΨΗ ΤΕΡΑΣΤΙΑ, ΝΑ ΒΛΕΠΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΟΧΩΝ "ΤΡΕΛΩΝ" ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΑ ΘΡΑΣΥΤΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΑΡΙΑ ΝΑ ΣΟΥ ΚΛΕΒΟΥΝ ΤΗΝ ΓΙΟΡΤΗ ΣΟΥ. ΝΑ ΒΛΕΠΕΙΣ ΤΟΝ ΤΟΡΓΚΟΥΤ, ΤΟΝ ΚΑΟΥΤΣΚΙ, ΤΟΝ ΜΠΕΝ ΧΙΡΑΜ, ΤΟΝ ΑΒΡΑΑΜΟΠΟΥΛΟ, ΤΟΥΣ YES MEN ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΔΡΕΣ ΝΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΗΘΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΑ! ΕΙΝΑΙ ΕΞΟΡΓΙΣΤΙΚΟ! ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΒΙΑΣΑΝ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ, ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ, ΤΟ ΗΘΟΣ ΜΑΣ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΕ ΕΙΡΗΝΙΚΕΣ, ΑΝΕΥΡΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΜΑΤΑ. ΑΝΑΡΩΤΙΟΜΑΣΤΕ ΑΝ ΧΙΛΙΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΕΙΧΑΝ ΤΑ ΚΟΤΣΙΑ ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΝ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΜΑΛΑΚΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ. ΘΑ ΗΤΑΝ ΕΝΑ ΩΡΑΙΟ ΘΕΑΜΑ. ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΧΟΝΔΡΟΙ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ, ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ, ΤΑ ΕΞΑΠΤΕΡΥΓΑ, ΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ, ΟΙ ΚΛΕΦΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΙΟ ΘΡΑΣΣΟΣ. ΔΕΝ ΤΟ ΑΝΕΧΟΜΑΣΤΕ. ΔΕΝ ΤΟ ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ.

ΚΑΙ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝΕ. ΤΟΥΣ ΠΙΑΝΕΙ ΡΙΓΟΣ ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΕ "ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ", ΟΤΑΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ ΝΑ ΖΗΤΑΝΕ ΕΝΑ ΟΠΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΕΙΛΟΥΝΕ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΗΡΘΑΝΕ. ΤΡΕΜΟΥΝΕ ΣΤΗΝ ΙΔΕΑ ΕΝΟΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΣΥΡΕΙ, ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΥΣ ΚΟΝΙΟΡΤΟΠΟΙΗΣΕΙ. ΤΡΕΜΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΔΕΑ ΟΤΙ ΟΙ ΜΑΖΕΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ. ΤΡΕΜΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΔΕΑ ΟΤΙ Η ΜΑΖΑ ΑΠΑΓΚΙΣΤΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΙΩΛΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ/ΑΠΟΣΚΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ/ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ, ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΑΓΚΥΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ. ΤΡΕΜΟΥΝ ΤΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΜΕΛΛΟΝ. ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΦΟΒΙΣΜΕΝΟΙ, ΣΑΝ ΤΗΝ ΓΑΤΑ, ΟΤΑΝ ΤΗΝ ΣΤΡΙΜΩΧΝΕΙΣ ΒΓΑΖΕΙ ΤΑ ΝΥΧΙΑ ΤΗΣ, ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΕΞΑΠΟΛΥΟΥΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΒΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΣΑΣ. ΤΡΕΜΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΔΕΑ ΟΤΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑ ΘΑ ΞΥΠΝΗΣΕΙ Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΑΤΡΕΨΕΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΑΝΕ ΜΕ ΤΟΣΗ ΠΡΟΣΗΛΩΣΗ. ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΦΥΣΗ ΠΟΥ ΘΕΛΗΣΑΝΕ ΝΑ ΣΒΗΣΟΥΝΕ, ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΘΕΛΗΣΑΝΕ ΝΑ ΜΟΛΥΝΟΥΝΕ ΜΕ ΕΠΙΚΤΗΤΕΣ ΔΗΘΕΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ(ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΤΕΛΗΞΑΝ ΣΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΔΕΣΜΑ), ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ Η ΦΥΣΗ ΠΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΑΝΕ ΜΕ ΔΟΓΜΑΤΑ, ΜΕ ΔΟΞΑΣΙΕΣ, ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, ΜΕ ΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΜΗ. ΘΕΛΗΣΑΝΕ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΟΥΝΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ.

ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ, ΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΜΑΣ ΤΟΥΣ ΕΞΕΦΤΕΛΙΣΑΝΕ, ΤΟΥΣ ΦΥΛΑΚΙΣΑΝΕ, ΤΟΥΣ ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΑΝΕ, ΤΟΥΣ ΔΙΑΛΥΣΑΝΕ ΤΟ ΗΘΙΚΟ, ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑΝ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΒΗΣΟΥΝΕ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΘΥΜΑΤΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΟΤΙ ΚΑΠΟΤΕ ΥΠΗΡΧΕ ΕΛΠΙΔΑ, ΟΤΙ ΚΑΠΟΤΕ ΥΠΗΡΧΑΝ ΗΡΩΕΣ ΑΛΗΘΙΝΟΙ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ, ΜΕ ΣΑΡΚΑ ΚΑΙ ΟΣΤΑ, ΗΡΩΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ, ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ, ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΓΕΙΤΟΝΑ ΜΑΣ, ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ, ΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑΝ ΝΑ ΣΒΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΜΑΣ ΟΤΙ ΚΑΤΑΓΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΓΕΝΟΣ ΗΡΩΩΝ, ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ ΗΣΑΝ ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ '21, ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ ΗΤΑΝ ΚΑΙ Ο ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ, ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ. ΑΝΑΤΡΕΨΑΝΕ ΚΑΘΕ ΠΙΣΤΗ, ΚΑΘΕ ΔΟΓΜΑ, ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΓΙΝΑΝ ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΗΤΑΝ ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ. ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙ, ΕΙΝΑΙ Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΚΙΡΤΑΕΙ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΑΣ, ΒΟΥΡΚΩΝΕΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ, ΑΝΑΒΕΙ ΤΗΝ ΦΛΟΓΑ ΜΕΣΑ ΜΑΣ. ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ ΒΟΥΡΚΩΝΟΥΝ ΑΠΟ ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ ΟΤΑΝ ΑΝΑΛΟΓΙΖΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΤΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΜΙΑ ΧΟΥΦΤΑ "ΤΡΕΛΩΝ", ΣΕ ΠΟΛΥ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΘΕΣΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΤΩΡΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΥΣ, ΤΗΝ ΚΑΘΕΣΤΙΚΙΑ ΤΑΞΗ, ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΝΑ ΟΡΘΩΣΟΥΝ ΤΟ ΑΝΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥΣ, ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥΣ, ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥΣ, ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥΣ. ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΝΑ ΤΑ ΒΑΛΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΘΗΡΙΟ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΞΑΝΑΚΟΙΤΑΞΑΝ ΠΙΣΩ ΤΟΥΣ. ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥΣ ΚΡΑΤΗΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ. ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΟΜΩΣ ΤΟΥΣ ΦΕΡΘΗΚΑΝ ΟΙΚΤΡΑ. ΟΙ ΙΔΙΑΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΠ-ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΩΡΑ ΞΑΝΑ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΤΟΥΣ ΜΕΙΩΣΟΥΝ, ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΒΗΣΟΥΝ, ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΦΑΝΙΣΟΥΝ.

ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, ΣΤΑΜΑΤΑ, ΑΔΕΙΑΣΕ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΚΤΗΤΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ, ΚΛΕΙΣΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΘΥΜΙΣΟΥ. ΘΥΜΙΣΟΥ ΠΩΣ ΚΑΠΟΤΕ ΗΣΟΥΝ ΗΡΩΑΣ, ΚΑΠΟΤΕ ΗΣΟΥΝ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΣ, ΥΠΗΡΞΕΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ, Ο ΠΡΩΤΟΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ, Ο ΜΟΝΟΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ, ΘΥΜΙΣΟΥ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΟΠΟΥ ΓΗΣ ΠΟΥ ΦΩΝΑΖΑΝ ΜΕ ΛΑΧΤΑΡΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ, ΠΟΥ ΡΟΥΦΑΓΑΝ ΑΧΟΡΤΑΓΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕΣ, ΜΙΑ ΙΔΕΑ ΑΘΑΝΑΤΗ, ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΙΣΤΙΑΣ, ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ ΟΤΙ ΚΑΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΑΛΗΘΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ, ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ, ΧΩΡΙΣ ΔΟΓΜΑΤΑ, ΧΩΡΙΣ ΔΕΣΜΑ. ΚΑΠΟΤΕ ΓΕΜΙΣΕΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ ΜΙΑΣ ΑΛΛΗΣ ΖΩΗΣ, ΜΙΑΣ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΓΕΜΑΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ, ΠΝΕΥΜΑ, ΓΝΩΣΗ, ΚΑΛΑΙΣΘΗΣΙΑ, ΕΥΓΕΝΕΙΑ. ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΣΟΥ ΜΙΛΑΩ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΠΙΘΑ ΜΕΣΑ ΣΟΥ ΠΟΥ ΣΙΓΟΚΑΙΕΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΝΑ ΑΝΑΨΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΑ. ΑΚΟΥΣΕ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΜΕΣΑ ΣΟΥ, ΑΚΟΥΣΕ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΝΑ ΣΕ ΚΑΛΕΙ ΞΑΝΑ ΚΑΙ ΞΑΝΑ, ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ, ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΕΕΙΝΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΛΕΙ... ΝΑ ΣΟΥ ΘΥΜΙΣΕΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΞΕΧΑΣΕΣ, ΝΑ ΣΟΥ ΘΥΜΙΣΕΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΑΝΤΑ ΗΞΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΑΝΟΙΞΕΣ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΘΑ ΤΑ ΚΛΕΙΣΕΙΣ. ΑΚΟΥ ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΝΑ ΣΕ ΚΑΛΟΥΝΕ ΚΑΙ ...

ΓΙΝΕ ΗΡΩΑΣ ΞΑΝΑ.

ΚΑΛΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ.

Σοφιστές δημαγωγοί εναντίον σοφών και μετρημένων όπως ο Βασίλης Λεβέντης

Ναι ο λεβέντης τα έλεγε αλλα ποιός τον ακουγε συμφωνω.... εχει αρχισει να εχει αλλα μυαλά τον τελευταιο καιρό ομως... κατι μερικα που εχει πει για τον πάγκαλο, μια για τα πετρέλαια της ελλαδας... δεν μας τα λεει καλά τον τελευταιο καιρό.. για να μην ασχολουνται με το λεβέντη τα blogs κάτι συμβαίνει.. αναρωτηθείτε το και μετά ασχοληθείτε με τα blogs.

----------------

κ. Λεβέντη, το παραπάνω απάντησε το ιστολόγιο "Αντι-νεατάξη πραγμάτων" σχετικά με τις κατηγορίες που του εξαπολύσανε αναγνώστες του, για ποιο λογο δεν προωθούν αυτοί και αλλα ιστολόγια τον Βασίλη Λεβέντη..και τον φιμώνουν.
Παρακαλώ θίξτε πάλι το θέμα των πετρελαίων γιατί αυτοί νομίζουν ότι θα βγάλουμε τα πετρέλαια και λύθηκαν ολα τα προβλήματα και θα συνεχίσουν την ρεμουλα και το φαγοποτι και την τεμπελειά και τα ρουσφέτια..
αηδία έχουν καταντήσει οι νεοελληνες κ.Λεβέντη..
Αποπροσανατολίζουν τον κόσμο.. φταίει η μέρκελ, φταίνε που δεν βγάζουμε πετρέλαια, φταίει εκείνος φταίει ο άλλος, ο μονος που δεν φταίει είναι ο ρουσφετολήπτης τεμπέλης φοροφυγάς νεοέλληνας και η πολιτική "ελιτ" = αλητεία!
Ελεος πια!WEB TV 22 _ 03 _2012 von enosikentroon


Δείτε την απάντηση του Βασίλη Λεβέντη στο πιο πάνω e-mail μετά την ώρα 1:59:30
Δείτε επίσης όλοι αυτή την εκπομπή στο web-tv για τις λογικές θέσεις του Λεβέντη πάνω στο πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης, πάνω στις στημένες άθλιες δημοσκοπήσεις του κατεστημένου όπως αυτή του "Ζούγκλα" Τριανταφυλλόπουλου, καθώς και για πολλά άλλα θέματα!!

Στηρίξτε την εκπομπή web-tv του Λεβέντη. Κλείστε τις τηλεοράσεις τους των μεγαλοκαναλαρχών μεγαλoβαρώνων απατεώνων. Κλείστε τα ηλίθια SHOW τους πλύσεως εγκεφάλου και στηρίξτε τις διαδικτυακές εκπομπές διαλόγου με επιχειρήματα όπως το Web-TV που δίνουν ανοιχτό βήμα επικοινωνίας και σε εσάς με τον έντιμο πολιτικό άνδρα Βασίλη Λεβέντη!! Το internet μπορεί και πρέπει να εκδικηθεί όσο ακόμα δεν μπορούν να το ελέγξουν!

http://www.antidiaploki.gr/webtv.htm

Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ !!!
http://ellhnkaichaos.blogspot.de/2012/03/blog-post_20.html

Friday 23 March 2012

YHWH the Draco Overlord


http://youtu.be/CuvUkPgRSNo

Και ενώ οι νεοέλληνες (εκτός ανεπαρκών σπανίων εξαιρέσεων) κοιμούνται ακόμα και καταβροχθίζονται από τη Δρακονιανή Κινεζική οικονομική – πολιτική (και σύντομα στρατιωτική) σχεδιαζόμενη εισβολή στη Δύση, και δίχως να έχουν ιδέα του τι συμβαίνει σε αυτούς (ρίχνουν ακόμα τις ευθύνες στην Μέρκελ και στη Γερμανία όταν η Μερκελ κυριολεκτικά πηγαίνει και ικετεύει την Κίνα για επενδύσεις και διάσωση της Ευρώπης!), σε αυτή την ίδια κρίσιμη στιγμή, αφυπνισμένοι από το μικρό διεθνές ιστολόγιο της Ο.Ε.Α. (http://hellenandchaos.blogspot.com/), όλο και περισσότεροι αυτόκλητοι άνθρωποι του εξωτερικού, φίλοι της Ο.Ε.Α. (Αμερική, Καναδάς, Ευρώπη, είχαμε μέχρι και υποστήριξη από το Μογγολικό αντικινεζικό Βιετνάμ των σκληροτράχηλων πολεμιστών Βιετκόνγκ, Άκουε άκαπνε Νεοέλληνα επίδοξε απόγονε Πελασγών!!
!!), όλοι αυτοί οι φίλοι του εξωτερικού υποστηρίζουν τον σκοπό της Ο.Ε.Α. και παράγουν πλέον μόνοι τους εξαιρετικής ποιότητας αφυπνιστικά βίντεο όπως π.χ. το παραπάνω.
Ξυπνήστε γαμώ τη δρακονιανή τρέλα σας όλοι εσείς οι Νεοέλληνες, και υποστηρίξτε έστω και τώρα την τελευταία στιγμή τον αγώνα της Ο.Ε.Α. (Ομας Ελληνικής Αποκαταστάσεως) αλλιώς θα σας προλάβουν οι καταιγιστικές εξελίξεις και το παιχνίδι θα έχει χαθεί τελείως για εσάς!

Thursday 22 March 2012

ΠΡΟΣ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ "ΝΕΚΡΟΘΑΦΤΕΣ"/ΨΗΦΟΦΟΡΟΥΣ

ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΚΑΙΡΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΟΝΤΟΖΥΓΩΝΕΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ(ΕΑΝ ΓΙΝΟΥΝ, ΔΙΟΤΙ ΑΠΟ ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΕΣ ΑΛΛΟ ΤΙΠΟΤΑ).

ΟΙ ΕΠΙΔΟΞΟΙ ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΝΕΟΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΥΠΟΥ "ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ(ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΙ)ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ" ΚΑΙ "SS ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ" ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΛΕΟΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΝΔ, ΛΑΟΣ, ΠΑΣΟΚ, ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΝ ΣΤΑ ΕΞΗΣ ΚΑΙΡΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ;

ΠΩΣ ΕΞΗΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ 35 ΕΤΗ ΓΥΡΙΖΕΙ ΣΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΟΥ 0%,(0,29-0,56%), ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΚΑΝΑΛΑΡΧΕΣ(ΟΛΟΥΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ) ΣΤΟ 3,5-5% ΜΕ ΑΝΕΤΗ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ; ΤΙ "ΘΑΥΜΑ" ΣΥΝΕΤΕΛΕΣΘΗ ΚΑΙ ΞΑΦΝΟΥ ΟΙ "ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ" ΜΠΟΜΠΟΛΑΙΟΙ, ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΕΟΙ, ΛΑΤΣΗΔΕΣ, ΜΙΝΩΕΣ, ΑΛΑΦΟΥΖΟΙ, ΚΟΥΡΗΔΕΣ ΣΕ ΣΥΜΠΑΙΓΝΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ(ΙΔΙΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ) ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΠΛΕΟΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΜΜΑ/ΠΡΟΣΥΛΗΤΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΚΡΑΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ; ΤΙ ΣΥΝΕΒΗ; ΤΙ ΣΥΝΕΒΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝΕ ΟΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΕΣ;

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΙ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ, ΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ, ΟΠΩΣ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΟΠΩΣ ΠΑΛΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΣΠΟΤΑΚΙΑ ΡΑΔΙΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΝΑ ΕΚΔΙΔΕΙ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΩΡΟ, ΝΑ ΣΥΝΤΗΡΕΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΓΡΑΦΕΙΑ, ΝΑ ΕΚΔΙΔΕΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ, ΝΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΛΠ; ΤΙ, ΕΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΤΑ ΚΑΡΒΕΛΙΑ ΣΕ 1ΟΟΕΥΡΑ; ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΙ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΟΠΛΟΣΤΑΣΙΟ ΣΟΒΑΡΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΡΑΚΑΣΤΡΟΥΚΕΣ; ΑΠΟ ΤΙΣ ...ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ; ΤΟΥ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΑΠΛΟΧΕΡΑ ΟΙ "ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ";(ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΦΑΙΜΑΞΗ ΤΩΝ ΚΟΡΟΪΔΩΝ). ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟ ΑΠΟΡΙΑΣ, ΔΙΟΤΙ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΜΕ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΟΥΣ, ΟΠΩΣ Π.Χ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΠΟΣΟΣΤΑ.(ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΤΑ ΜΜΕ, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΚΛΠ)

ΕΑΝ ΜΠΟΥΝΕ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ, ΘΑ ΑΡΝΗΘΟΥΝΕ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ; ΝΑΙ Ή ΟΧΙ;

ΤΕΛΙΚΑ, ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ; ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΚΡΑΤΟΥΣ/ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ; ΤΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΤΟΥΣ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ; ΔΙΟΤΙ ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΝΟΥ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΒΓΑΛΕΙ ΛΑΥΡΑΚΙΑ: ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΩΣ ΠΑΓΑΝΑ ΤΑΧΑ ΜΟΥ ΠΑΤΡΩΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΜΕ ΠΥΡΣΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΛΕΚΙΑ, ΡΙΧΝΟΥΜΕ ΜΙΑ ΥΠΟΥΛΗ ΤΑΥΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΟΣ(ΥΠΕΡΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΕΙΔΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΑΓΟΜΟΡΦΟ ΠΑΝΑ "ΠΟΥ ΣΑΤΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΟΧΑ ΧΟΡΕΥΕΙ" ΚΑΤΑ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ "ΑΒΑΤΑΡ" ΤΟΥΣ, ΜΕΤΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΓ(Ρ)ΙΟΝ ΟΡΟΣ, ΚΑΝΟΝΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ "ΑΝΤΙΣΙΩΝΙΣΤΗ" ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ΠΕΤΑΜΕ ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΝΩΣΤΕΣ ΙΝΔΟΥΪΣΤΙΚΕΣ ΜΑΛΑΚΙΕΣ ΠΕΡΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΒΑΤΑΡ, ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ, ΜΠΟΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΘΙΒΕΤ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΓΟΥΛΙ("ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΑΤΗ" ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΕΞ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ, ΑΛΛΩΣΤΕ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΟΥ ΤΟΣΟ ΕΠΙΚΑΛΟΥΝΤΑΙ, ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΝΑ ΓΥΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΞΥΡΙΣΜΕΝΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΗ, ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΙ Ο ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ Π.Χ.), ΒΑΖΟΥΜΕ ΣΤΟ ΜΕΙΓΜΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΥΠΟΥ ΣΑΒΙΤΡΙ ΝΤΕΒΙ, ΙΟΥΛΙΟΥΣ ΕΒΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΚΑΡΦΩΜΑ, ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΤΟ ΤΡΑΒΑΜΕ ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΠΕΤΑΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΟΥΛΗ ΜΕΣΑ, ΤΟΝ ΜΑΥΡΟ ΗΛΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΚΑΙ ΕΝ ΤΕΛΕΙ ΤΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΕΤΕ ΩΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ; ΜΗΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΣΛΑΜΙΣΜΟ, ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝΕ ΠΟΛΥ ΣΤΕΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΣΤΕΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΑ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΩΝ ΤΡΑΜΠΟΥΚΩΝ, ΜΠΡΑΒΩΝ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ, ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ, ΤΙ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ; ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΑ ΑΥΤΙΑ ΣΑΣ ΤΑ ΚΑΤΟΡΘΩΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΤΕ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΤΕ; ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΥ; (ΤΟΥ ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΥ, ΔΙΟΤΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΚΑ ΑΥΤΗ, ΕΧΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΠΑΡΕ ΔΩΣΕ, ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΔΙΟΤΙ ΔΙΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΤΙΟ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΡΟΦΑΝΩΣ...), ΤΙ; ΔΕΝ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ; ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΑΣ, ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΙΣΤΕ, ΓΙΑ ΝΑ ΨΗΦΙΖΕΤΕ.

ΤΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΤΕ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΤΕ; ΕΙΝΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ; ΕΙΝΑΙ ΝΑΖΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ; ΕΙΝΑΙ ΕΘΝΟΜΠΟΛΣΕΒΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ; ΤΕΛΙΚΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΑΖΙ, ΠΟΙΟΥΣ ΣΤΗΡΙΞΑΝ; ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ Ή ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ; ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ Ή ΤΟΥΣ ΙΤΑΛΟΥΣ; ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ. ΔΙΟΤΙ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΚΔΟΤΗΡΙΟ ΤΟΥΣ, ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ FASCI ΔΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΠΑΙΡΝΟΥΝ, ΤΑ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΑ ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ ΤΟΥ "ΦΥΡΕΡ" ΑΒΑΤΑΡ ΧΙΣΣΛΕΡ, ΝΩΘΟΥ ΤΟΥ ΡΟΘΤΣΙΛΔ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ, ΟΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΥΤΟΥ ΠΑΡΑΦΡΟΝΑ ΠΟΝΤΙΚΟΥ ΑΒΑΤΑΡ ΧΙΣΣΛΕΡ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΡΑΦΙ, ΟΙ ΣΤΟΛΕΣ ΤΩΝ SS ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΝΚΑΡΔΕΣ ΚΑΙ ΤΑ CD "ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ" ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΚΛΥΖΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΘΗΚΕΣ. ΑΥΤΟΥΣ ΘΑ ΨΗΦΙΣΕΤΕ; Ή ΜΗΠΩΣ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΟΥΜΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ; ΨΑΞΤΕ ΝΑ ΤΑ ΒΡΕΙΤΕ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ.

ΘΑ ΤΟΛΜΗΣΕΤΕ ΝΑ ΠΕΙΤΕ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ ΝΑ ΣΑΣ ΣΥΝΟΔΕΥΣΗ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥΣ; Ή ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΜΑΖΩΞΗ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΟΑ; ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΕΙ ΤΙΣ ΤΕΛΕΤΕΣ ΜΑΥΡΗΣ ΜΑΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΤΕΛΟΥΝΤΑΙ; ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΙΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΥΡΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΜΠ'ΝΑΙ ΜΠΕΡΙΘ, GOLDEN MORGENROTE, HERMETIC ORDER OF THE GOLDEN DAWN; ΘΑ ΠΑΤΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ ΝΑ ΔΕΙ ΠΟΣΟ ΩΡΑΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΥΡΣΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΑΥΡΕΣ ΡΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΤΑ PENTAGRAMS; ΘΑ ΤΟ ΠΑΤΕ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΙ ΤΟΥΣ ΥΠΕΡΟΧΟΥΣ ΗΧΟΥΣ ΤΩΝ "ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΑΤΩΝ" NAER MATARON(NEAR METATRON) ΚΑΙ ΣΙΑ; ΘΑ ΤΟ ΠΑΤΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΤΑ ΟΡΓΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΤΕΛΟΥΝΤΑΙ; ΘΑ ΤΟ ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΤΕ ΝΑ ΓΡΑΦΤΕΙ ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΙΣ ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ; ΟΠΟΥ ΑΛΛΗΛΟΚΑΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΙΟ ΣΚΛΗΡΟΣ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΣ; ΘΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΕ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙ ΤΟΝ ΑΒΑΤΑΡ ΣΑΣ, ΣΤΟΥΣ ΠΑΝΩ ΟΡΟΦΟΥΣ ΤΗΣ ΓΑΔΑ, ΟΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙ ΤΟ ΗΘΟΣ ΤΟΥ ΑΒΑΤΑΡ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝ ΑΥΤΩ, ΟΤΑΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙ ΣΩΒΡΑΚΟ ΦΟΡΑΤΕ ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ "Η ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ", ΘΑ ΤΟ ΠΑΡΟΤΡΥΝΕΤΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ "ΔΙΝΕΙ" ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΕΙΔΗ ΤΟΥΣ ΘΕΩΡΕΙ ΥΠΟΠΤΟΥΣ; Ή ΑΠΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΤΖΙΛΙΚΙ ΤΟΥ; ΘΑ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΕ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΑΤΕΣ ΕΚΛΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΟΠΟΥ ΕΚΒΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΓΙΑ "ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ"; ΘΑ ΤΟΝ ΠΑΡΟΤΡΥΝΕΤΕ ΝΑ ΑΝΕΒΕΙ ΣΤΗΝ ΚΛΟΥΒΑ ΤΩΝ ΜΑΤ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΔΥΘΕΙ ΤΟΝ "ΑΝΤΙΕΞΟΥΣΙΑΣΤΗ ΜΠΑΧΑΛΑΚΙΑ" ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΨΕΙ Ο,ΤΙ ΒΡΕΙ ΔΙΟΤΙ "ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ"; ΘΑ ΤΟΥ ΖΗΤΗΣΕΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΝΟΜΙΚΑ Ο ΑΔΕΡΦΟΣ ΤΟΥ, ΓΝΩΣΤΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΓΝΩΣΤΩΝ ΚΥΚΛΩΝ, Ή ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΒΥΣΜΑ Ο ΕΤΕΡΟΣ ΑΔΕΡΦΟΣ ΤΟΥ, ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΩΣΤΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟ ΑΘΗΝΑ; Ή ΝΑ ΤΟ ΒΑΛΕΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΡΟΥΡΟ ΣΕ ΚΑΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ;

ΘΑ ΨΗΦΙΣΕΤΕ ΠΟΙΟΝ; ΕΝΑΝ ΠΑΣΙΓΝΩΣΤΟ "ΑΣΤΥΑΝΑΚΤΑ" ΤΗΣ ΚΥΠ; ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΕΒΑΛΕ ΦΥΛΑΚΗ ΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΥ ΦΑΝΕ ΤΗΝ ΚΑΡΕΚΛΑ; ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΚΡΥΦΑ ΣΤΕΛΝΕΙ "ΠΑΜΠΕΡΣ" ΣΤΑ ΤΙΡΑΝΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΣ ΛΙΜΟΥΖΙΝΕΣ ΜΕ ΝΟΥΜΕΡΑ ΑΛΒΑΝΙΑΣ; ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΕΒΓΑΛΕ ΠΟΥΣΤΗ ΟΠΟΙΟΝ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΠΕΡΑ; ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΠΟΤΕ ΔΟΥΛΕΨΕ, ΕΙΠΑΜΕ; ΤΙ ΕΠΑΓΓΕΛΕΤΑΙ; ΣΥΓΓΡΑΦΕΥΣ; ΤΙ; ΔΕΝ ΑΚΟΥΩ... ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΕΣΩ, ΠΛΕΟΝ ΕΙΝΑΙ ΜΑΡΙΟΝΕΤΑ; ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΜΠΟΥΚΩΝΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕ ΚΙΛΑ ΖΟΛΟΦΤ, ΖΑΝΑΞ, ΛΕΞΟΤΑΝΙΛ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΒΑΡΙΑ ΒΑΡΒΙΤΟΥΡΙΚΑ ΔΙΟΤΙ ΠΛΕΟΝ ΔΕΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ; ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΗΣ Ο.Ε.Α. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ; ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ ΟΤΙ Ο ΤΑΧΑ ΜΟΥ ΗΓΕΤΗΣ, "ΑΡΙΟΣ" "ΑΒΑΤΑΡ" ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΕΝΑ ΜΑΣΤΟΥΡΩΜΕΝΟ "ΑΥΤΟΜΑΤΟ" ΒΙΤΡΙΝΑ, ΔΙΟΤΙ Η ΗΓΕΣΙΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ;

ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΙ ΠΑΘΑΝΕ ΟΣΟΙ ΜΠΛΕΞΑΝΕ ΜΕ ΤΟΝ "ΑΒΑΤΑΡ"; ΕΝΑΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΗΣΕ, ΑΛΛΟΣ ΦΥΛΑΚΙΣΤΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΝΑ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΤΕΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΕΙΣ ΜΑΤΗΝ, ΑΛΛΟΣ ΒΓΗΚΕ "ΚΡΑΓΜΕΝΗ", ΑΛΛΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΛΕΓΟΝΤΑΣ. ΔΕΚΑΔΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΝΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΖΩΗ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ "ΑΒΑΤΑΡ" ΨΑΞΤΕ ΝΑ ΤΙΣ ΒΡΕΙΤΕ. ΣΑΣ ΘΑΜΠΩΣΕ ΜΗΠΩΣ Η ΓΥΑΛΑΔΑ ΤΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ; ΜΕΣΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ... ΑΝΑΚΑΛΥΨΑΤΕ ΤΩΡΑ ΠΩΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΥΝΩΜΟΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΚΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΑΣ ΘΑΜΠΩΣΑΝ ΤΑ ΩΡΑΙΑ ΛΟΓΙΑ; ΝΟΜΙΣΑΤΕ ΟΤΙ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΚΑΛΥΨΑΤΕ ΕΣΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ, ΤΩΡΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ; ΔΗΛΑΔΗ, ΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΑΝΤΙ ΝΑ ΒΑΛΕΤΕ Π.Χ. ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΗ ΛΕΒΕΝΤΗ, ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΤΙ; ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ; ΟΤΙ ΘΑ ΤΡΟΜΑΞΟΥΝ Ο ΤΟΡΓΚΟΥΤ ΚΑΙ Ο ΜΠΕΝ ΧΙΡΑΜ; ΟΤΙ ΘΑ ΤΡΟΜΑΞΕΙ Η ΤΡΟΪΚΑ ΚΑΙ ΘΑ ΦΥΓΕΙ; ΟΤΙ ΘΑ ΣΒΗΣΤΟΥΝ ΤΑ ΧΡΕΗ ΚΑΙ ΤΑ ΔΑΝΕΙΚΑ; ΟΤΙ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΣΥΝΤΑΞΗ ΞΑΝΑ, ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ; ΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ; ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΤΕΙΤΕ. ΒΛΕΠΕΙ Ο ΤΟΜΣΕΝ ΤΟΝ ΜΙΧΑΛΟΑΑΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΥΣΚΩΤΟΥΣ ΤΟΥ, ΒΑΖΕΙ ΚΑΙ Ο ΤΟΜΣΕΝ ΤΟΥΣ ΦΟΥΣΚΩΤΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΙ ΦΟΥΣΚΩΤΟΙ ΚΕΡΔΙΣΟΥΝ, ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΑ ΛΕΦΤΑ. ΜΕΤΑ ΠΑΕΙ ΞΑΝΑ ΤΟ ΜΠΟΥΛΟΥΚΙ ΣΤΗΣ ΜΕΡΚΕΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΕΙ ΠΑΡΕ ΠΙΣΩ ΤΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΠΟΥ ΓΕΡΝΕΙ ΚΑΙ ΔΩΣΕ ΑΛΛΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΕΡΝΕΙ ΑΛΛΙΩΣ ΘΑ ΣΕ ΔΕΙΡΟΥΜΕ ΟΥΓΚ; ΘΑ ΣΥΝΤΑΞΟΥΝΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ; ΘΑ ΑΠΑΓΟΡΕΨΟΥΝ ΤΑ ΓΕΝΟΣΗΜΑ; ΘΑ ΡΙΞΟΥΝ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΣΤΗΝ ΒΕΝΖΙΝΗ; ΘΑ ΔΙΩΞΟΥΝ ΤΟΥΣ UCKΑΔΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ;(ΟΥΠΣ, ΣΥΓΝΩΜΗ ΜΕ ΤΟΥΣ UCKΑΔΕΣ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΤΙ; ΔΕΝ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΑΥΤΟ; ΑΑΑΑ, ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ.)

ΕΝ ΤΕΛΕΙ, ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥΣ; Η ΕΛΛΑΣ Ή Η ΛΕΥΚΗ ΦΥΛΗ; ΝΑ ΞΕΡΟΥΜΕ. ΤΟΥΣ ΠΟΝΤΙΟΥΣ ΤΟΥΣ ΘΕΩΡΟΥΝΕ ΕΛΛΗΝΕΣ Ή ΟΧΙ; ΕΙΝΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ Ή ΤΕΛΙΚΩΣ ΑΚΡΑΙΟΙ ΔΙΕΘΝΙΣΤΕΣ ΑΦΟΥ ΟΠΩΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΠΡΕΣΒΕΥΟΥΝ, ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ Η ΛΕΥΚΗ ΦΥΛΗ.(ΑΡΑ ΕΠΕΤΑΙ Η ΕΛΛΑΣ, ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ, "ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ" 100% ΚΑΙ ΑΥΤΑ)

Η ΑΛΛΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΑΝΑΤΙΚΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΡΤΙΖΟΥΝ "ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ" ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΝΔ ΟΜΩΣ... ΕΛΑΤΕ ΤΩΡΑ, ΠΑΡΑΔΕΧΤΕΙΤΕ ΤΟ... ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΑΓΑΠΑΤΕ ΝΔ. ΔΗΛΑΔΗ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΝΔ ΠΟΥ ΠΗΓΑΝ ΣΤΟΥ ΚΑΜΜΕΝΟΥ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ. ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΗΣΤΕΥΣΑΝΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΔΕΝ ΜΠΗΚΑΝΕ ΦΤΩΧΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΓΑΛΑΝΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ, ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΟΡΙΣΕΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΡΟΥΣΦΕΤΙΑ, ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΜΟΙΡΑΣΕΙ ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΛΗΤΟΥΣ, ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΑΝΕ ΤΗΝ ΒΟΛΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ, ΕΙΝΑΙ ΑΓΝΟΙ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ. Ο ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΣ ΠΟΥΜΕ, Ο ΖΩΗΣ ΑΣ ΠΟΥΜΕ, Ο ΜΠΑΡΜΠΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΑΣ ΠΟΥΜΕ, ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΓΝΟΙ ΦΤΩΧΟΙ ΠΛΗΝ ΤΙΜΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ. ΚΑΙ ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ Ο ΜΠΑΤΜΑΝ. ΔΗΛΑΔΗ, ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΕΠΕΣΑΝ ΣΤΗΝ ΓΗ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ; ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝΕ ΠΡΙΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΜΑΣΑΣ. ΠΑΡΘΕΝΟΓΕΝΕΣΙΣ! ΘΑ ΠΙΑΣΕΙ ΤΟΠΟ Η ΨΗΦΟΣ ΜΕ ΤΟΣΟΥΣ ΚΛΕΦΤΕΣ ΜΑΖΕΜΕΝΟΥΣ.

ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΛΑΒΑΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΔΙΟΤΙ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΚΑΠΟΤΕ ΣΤΟΝ ΒΟΥΡΚΟ ΗΜΑΣΤΑΝ, ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΣΟΥ ΛΕΕΙ ΟΣΑ ΘΕΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΙΣ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΕΙΣ. ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ, Ο ΕΙΛΙΚΡΙΝΗΣ, Ο ΕΝΤΙΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΘΑ ΣΟΥ ΠΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΕΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΙΣ. ΔΕΝ ΘΕΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΙΣ ΟΤΙ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΠΡΟΔΟΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΦΘΕΙΡΑΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ, ΕΒΑΛΕΣ ΚΑΙ ΕΣΥ ΤΟ ΧΕΡΑΚΙ ΣΟΥ, ΓΛΥΚΑΘΗΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΣΑ, ΑΝΕΧΤΗΚΕΣ ΠΟΛΛΑ, ΜΕΤΑΛΛΑΧΤΗΚΕΣ. ΔΕΝ ΘΕΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΙΣ ΟΤΙ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΤΙΤΑΝΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΣΤΗΛΩΘΕΙ ΑΥΤΗ Η ΧΩΡΑ, ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΟΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΟΙ ΑΝΕΠΡΟΚΟΠΟΙ, ΑΝΕΠΑΓΓΕΛΤΟΙ ΑΣΤΟΙΧΕΙΩΤΟΙ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ. ΓΙΑ ΠΙΤΣΑ ΜΠΥΡΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΑΣΟΝΙΚΑ ΟΡΓΙΑ. ΓΙΑ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ. ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΞΙΟΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΗΘΙΣΟΥΝ ΜΙΑ ΣΕΛΙΔΑ ΚΕΙΜΕΝΟ, ΤΟΣΟ ΜΑΛΑΚΕΣ ΕΙΝΑΙ, ΤΟΣΟ ΑΧΡΗΣΤΟΙ. ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΑΧΡΗΣΤΟΙ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΟΥΝΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΧΡΗΣΤΟΙ. ΕΙΝΑΙ ΜΑΡΙΟΝΕΤΕΣ ΑΝΕΥ ΙΣΧΥΟΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΕ ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΡΙΧΝΟΥΝ ΣΤΟ ΦΑΪ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΝΤΟΛΤΣΕ ΒΙΤΑ. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΛΙΤ/ΑΛΗΤ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΤΑ ΣΚΟΥΡΑ, ΔΙΑΣΠΑΣΤΗΚΕ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΣΤΟ ΜΑΝΤΡΙ ΠΛΑΓΙΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΛΑ. ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΥΠΟΥΛΑ ΠΡΟΩΘΗΣΑΝΕ ΤΟ "ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 300 ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ", ΩΣΤΕ ΝΑ ΡΙΞΟΥΝΕ ΚΑΙ ΟΣΟΥΣ ΑΦΕΛΕΙΣ ΤΟ ΠΙΣΤΕΨΑΝΕ, ΣΤΑ ΔΙΧΤΥΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΙΚΗΣ, ΚΥΠΑΤΖΙΔΙΚΗΣ ΜΑΦΙΑΣ. ΠΑΛΙ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΔΗΛΑΔΗ! Ή ΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ, Ή ΤΗΝ ΚΥΠ/ΕΥΠ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ.

ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΑΙΓΝΙΑΚΗ ΠΑΓΙΔΑ ΤΟΥΣ, ΜΕΛΕΤΗΣΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΦΘΟΝΑ, ΨΑΞΤΕ ΤΟ ΠΟΙΟΝ ΤΟΥΣ, ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΤΕ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΤΕ, ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΧΑΪΔΕΥΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ; ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΦΗΝΑΤΕ ΜΟΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ; ΘΑ ΤΟΥΣ ΔΙΝΑΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ; ΠΟΥ ΜΕΝΕΤΕ; ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΑΣ; ΘΑ ΣΑΣ ΑΦΗΣΟΥΝ ΝΑ ΦΥΓΕΤΕ; ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΗΓΕΙΤΑΙ, ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΚΑΛΑ ΤΟΥ; ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΣ; ΤΙ ΠΡΕΣΒΕΥΕΙ; ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ ΧΡΗΜΑ... ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΕΙΤΕ ΕΑΝ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΠΑΤΕ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΤΕ, ΕΧΟΥΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ, ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΕΠ ΩΦΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ; ΕΙΝΑΙ ΟΝΤΩΣ ΕΚΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ; ΜΗΠΩΣ ΣΑΣ ΛΕΝΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΡΕΣΟΥΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΜΒΟΥΝ; ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΑΣ, ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΣΟΒΑΡΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΝ ΘΕΡΜΩ. ΨΑΞΤΕ, ΨΑΞΤΕ, ΨΑΞΤΕ ΚΑΙ ΜΗΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΤΕ ΚΑΝΕΝΑΝ.

ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ Ο ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ "ΑΒΑΤΑΡ" ΑΝΗΛΗΘΕ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΕΠΕΙΤΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΓΝΩΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΑ, ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΕΙΤΕ ΤΙ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΣΑΣ, ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΑΪΜΑΡΗΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΚΑΤΕΛΗΞΕ. ΞΥΠΝΗΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΤΩΡΑ, ΑΜΕΣΑ. ΤΕΡΜΑ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ. ΕΜΕΙΣ ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΛΛΑΚΙΣ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΕΙ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΑΣ, ΤΟ ΣΑΠΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΔΙΑ ΠΑΝΤΩΣ ΚΑΙ ΕΚΚΩΦΑΝΤΙΚΩΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ. ΝΑ ΜΗΔΕΝΙΣΕΙ ΤΟ ΚΟΝΤΕΡ. ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΟΜΩΣ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ, ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΝΤΙΜΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ. ΔΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΙ ΕΔΩ ΕΙΜΑΣΤΕ... ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΡΧΗ, ΝΑ ΞΕΒΡΩΜΙΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΧΘΡΟ ΕΝΤΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΦΑΓΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ. ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΧΑΪΔΕΨΑΜΕ ΑΥΤΙΑ, ΣΥΧΝΑ ΣΑΣ ΠΗΓΑΜΕ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΚΟΝΤΡΑ, ΜΕΙΝΑΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΜΕ ΑΗΔΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΡΗΣΚΟΛΗΨΙΕΣ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΠΗΣ, ΟΙ "ΧΟΡΗΓΟΙ" ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΕΝΤΡΑ, ΑΠΟ ΤΑ ΣΚΑΤΑ ΒΓΗΚΑΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ, ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ, ΕΙΜΑΣΤΕ "ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ" ΚΑΙ ΟΧΙ "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ", ΕΙΜΑΣΤΕ ΛΙΓΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΟΛΛΟΙ.

ΕΝ ΤΕΛΕΙ, ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ, ΕΙΣΤΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ, ΕΙΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΑΣ. ΘΑ ΗΤΑΝ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΟ ΝΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΘΕΣΟΥΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΟΣΑ ΓΡΑΦΟΥΜΕ, ΑΛΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ ΝΑ ΣΚΑΨΕΤΕ ΒΑΘΙΑ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑ, ΝΑ ΤΑ ΒΡΕΙΤΕ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΝΟΗΣΕΤΕ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΤΕ ΕΞ ΙΔΙΟΙΣ, ΑΣΚΗΣΑΤΕ ΤΡΙΠΛΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΚΟΥΤΕ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΣΤΕ, ΜΗΝ ΜΕΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΜΗΝ ΜΕΝΕΤΕ ΣΤΑ ΟΜΟΡΦΑ ΛΟΓΙΑ, ΣΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ, Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ ΕΞΩ ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ. ΠΡΑΞΑΤΕ ΑΝΑΛΟΓΩΣ.

ΟΕΑ ΠΕΡΙ ΒΑΣΙΛΗ ΛΕΒΕΝΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΜΑΤΩΝ!!

*ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ ΗΧΗΤΙΚΟ*

ΠΡΩΤΟΥ ΠΑΡΑΘΕΣΟΥΜΕ ΤΟ ΗΧΗΤΙΚΟ ΤΗΣ Ο.Ε.Α., ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΩΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΛΕΒΕΝΤΗ ΝΑ ΕΠΙΤΕΘΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΤΡΟΠΟ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΟΥΤΑΝΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΛΕΜΕ ΟΛΕΣ, ΕΝΟΟΥΜΕ ΟΛΕΣ!! ΔΙΟΤΙ ΟΙ ΚΑΤΑΓΑΜΗΜΕΝΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΑΜΗΜΕΝΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΣ ΤΩΝ BLOGS, ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΜΠΑΙΓΝΙΑΚΗ ΜΟΥΓΚΑ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΣΥΝEIΔHΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΟΤΙΚΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΑΠΙΣΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ, ΔΙΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΤΟΝ ΑΔΙΑΦΘΟΡΟ ΒΑΣΙΛΗ ΛΕΒΕΝΤΗ ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΑ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΑ «ΜΜΕ» ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟΚΑΝΑΛΑΡΧΩΝ ΑΡΧΙΜΑΣΟΝΩΝ ΑΡΧΙΠΟΥΣΤΑΡΑΔΩΝ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΨΥΧΗ !!!

ΜΕΤΑ ΤΟ ΗΧΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΦΙΛΟΥ ΜΑΣ ΠΟΥ ΤΙΣ ΕΣΤΕΙΛΕ
ΣΤΟΝ ΛΕΒΕΝΤΗ ΜΕ ΘΕΜΑ ΟΤΙ ΤΑ ΠΟΥΣΤΟΣΚΥΛΑ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΣΤΟΛΟΓΙΩΝ
ΜΕΤΑ ΜΑΝΙΑΣ ΕΧΘΡΕΥΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΦΙΜΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΛΕΒΕΝΤΗ.. ΔΗΛΑΔΗ Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΡΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΛΟΚΑΝΑΛΑ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ BLOGS ΤΑ ΔΗΘΕΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ (ΜΗ ΧΕΣΩ!!!)


http://youtu.be/PaBX2pcCXzQ

----------------------------------------------------

“Ελληνικό διαδίκτυο και οι πρακτικές του ενάντια στην Ένωση Κεντρώων”.

ΚΟΙΝ ΠΡΟΣ
ΚΥΡΙΟ ΒΑΣΙΛΗ ΛΕΒΕΝΤΗ.


Αγαπητέ Κύριε Λεβέντη, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελληνικών blog του Ελληνικού διαδικτύου ακολούθου τις ίδιες βρωμερές πρακτικές με τα ανθελληνικά συμπαιγνιακά Μ.Μ.Ε προσπαθώντας να φιμώσουν την φωνή της Ένωσης Κεντρώων.

Παρακάτω σας παραθέτω ως απόδειξη και με αντίθετη χρονική σειρά, αλληλογραφία με την προσπάθεια και τις υποδείξεις προς την συντακτική ομάδα ενός από τα λεγόμενα “αντινεοταξικά – αντιμνημονιακά blogs” που κυκλοφορούν αριστερά - δεξιά γεμίζοντας το ελληνικό διαδίκτυο με άχρηστη πληροφόρηση με μοναδική αποστολή την τηλεκατευθυνόμενη χειραγώγηση των έντιμων και προδομένων πολιτών προωθώντας μονό τις απίστευτες τρελές ιδέες κρατικοδίαιτων προδοτών και λοιπόν εγωκεντρικών χαρακτήρων δηλώνοντας μάλιστα οι εν λόγο συντάκτες ευθαρσώς ως μαχητές της ανεξάρτητης δημοκρατικής ενημέρωσης.

Να φανταστείτε δεν μπαίνουν καν στο κόπο να ψάξουν, ενημερωθούν δια των θέσεων και των απόψεων σας και της Ένωσης Κεντρώων με
αποτέλεσμα όπως διαπιστώνεται παρακάτω, όταν δεχτούν υποδείξεις για ιδέες στις οποίες οι ίδιοι δεν αναφέρονται ποτέ να λειτούργει αυτόματος η έμφυτη ανθελληνική συμπεριφορά τους φιμώνοντας τις πραγματικές δημοκρατικές λύσεις στα προβλήματα του έθνους μην απαντώντας σε διαφορετικές απόψεις και θέσεις πέραν τον δικό τους.

Κλείνοντας θα ήθελα να σας ευχαριστήσω δια την προσοχή σας και δια τον χρόνο σας και να σας παρακαλέσω να προωθήσετε το εν λόγο μήνυμα στους συνεργάτες σας και σε όλους τους Έλληνες χρηστές του διαδικτύου δια μέσου της εξαίρετης διαδικτυακής εκπομπής σας.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς,
Πάνος Θεσσαλονίκη
ΕΛΛΑΣ.

-----------------------------------From:
Sent: Wednesday, March 21, 2012 1:07 PM
To: anti.ntp@gmail.com
Subject: Προς ιστολόγιο "ΑΝΤΙ-ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ"

ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΝΤΙ-ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ.


Αδιαφορείτε κατ’επανάληψη στις προτάσεις μου δια την προβολή των θέσεων του Βασίλη Λεβέντη και της Ένωσης Κεντρώων και αποδεικνύετε την φασιστική σας ιδεολογία με το να απαξιώνεται τις ερωτήσεις και τις θέσεις των αναγνωστών σας.

Επίσης με την στάση σας φανερώνετε ξεκάθαρα και εμπράκτως το μέγα ψεύδος σας, διότι δυστυχώς για εσάς δεν διαθέτετε τους Ελληνικούς όρχεις στο να δηλώσετε ξεκάθαρα ότι αρέσκεστε μονό δια την προβολή των εξίσου προδοτικών θυγατρικών κομμάτων τα οποία στο σύνολο τους απαρτίζονται από τα προδοτικά κρατικοδίαιτα καθάρματα, αδιαφορώντας συστηματικά και εξοστρακίζοντας οιαδήποτε διαφορετική πατριωτική αλλά και συνάμα αληθή Ελληνική φωνή όπως είναι αυτή του γνήσιου “επαναστάτη” Έλληνα πολίτικου Κυρίου Βασίλη Λεβέντη.

Εσείς και οι όμοιοι σας λειτουργείτε ως προδοτικά φερέφωνα φορώντας το αντινεοταξικό προσωπείο, λειτουργώντας και αποκρύπτοντας συστηματικά την αλήθεια και το δίκαιο και είναι αυτό το οποίο υποδηλώνει αλλά και αποτυπώνει ανεξίτηλα την ύβρη σας ενάντια στον προδομένο από παντού Ελληνικό λαό.

Τέλος σας υπενθυμίζω και σας παροτρύνω να γράψετε πίσω από τα αυτιά σας ότι η αλήθεια δεν δημαγωγείτε και δεν πνίγετε όσο και αν το θέλετε και όσο και αν προσπαθείτε, διότι τα σκατά σαν και εσάς βγαίνουν πάντα στην επιφάνεια, αποκαλύπτονται, ξεραίνονται και γίνονται σκόνη.

ΥΓ.
Σε μερικούς μήνες από το παρόν μήνυμα θα αναγκαστείτε εκ των πραγμάτων να αλλάξετε και εσείς καθώς και τα υπόλοιπα μαϊμού αντινεοταξικά blogs το βρωμερό και γλοιώδες ανθελληνικό σας τροπάριο ενάντια στην πραγματικότητα και οι προτάσεις με τις θέσεις Λεβέντη “αλλά και όχι μόνο” θα παίζουν πολύ σε μελλοντικά σας posts.
------------------

From:
Sent: Monday, March 19, 2012 12:05 PM
To: anti.ntp@gmail.com
Subject: Προς ιστολόγιο "ΑΝΤΙ-ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ"

ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΝΤΙ-ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ.


Γιατί δεν φτιάχνετε ένα μόνιμο link στο κεντρικό μενού του ιστολογίου σας με τις θέσεις Λεβέντη???
http://www.antidiaploki.gr/videos.htm
http://www.antidiaploki.gr/webtv.htm
-----------------------

From:
Sent: Sunday, March 18, 2012 11:20 AM
To: anti.ntp@gmail.com
Subject: ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΝΤΙ-ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΝΤΙ-ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ.


Ως αναγνώστης του ιστολογίου σας τα τελευταία 2 χρόνια, θα ήθελα να σας ρωτήσω για πιο λόγο δεν κάνετε καμιά αναφορά στον Βασίλη Λεβέντη και στο κόμμα της Ένωσης Κεντρώων, ειλικρινά μου φαίνεται πολύ περίεργο έως ύποπτο να μην αναφέρεστε ποτέ στον μοναδικό τίμιο Έλληνα πολιτικό ο όποιος παλεύει μονός του για το καλό της Ελλάδος εδώ και 20 χρόνια.

Υποτίθεται ότι μέσα από το blog σας προσπαθείτε για την ανεξάρτητη ενημέρωση και αφύπνιση των Ελλήνων, ενώ παρόλα αυτά συνεχίζεται να αναφέρεστε στα διάφορα posts σε κρατικοδίαιτους πολιτικούς στα νέα κόμματα τους και σε διαφόρους οικονομολόγους οι οποίοι την εποχή όπου ο Λεβέντης έλεγε ότι πάμε για χρεωκοπία – φούντο, αυτοί οι κύριοι αμείβονταν αδρά μέσα από τα ιδία τα κόμματα τα όποια μας οδήγησαν στην Εθνική, Κοινωνική και Οικονομική καταστροφή, ή δεν μιλούσαν καθόλου για αυτά που τους ακούμε να συζητάνε το τελευταίο καιρό.

ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ λειτουργούσαν και θα συνεχίσουν να λειτουργούν ως γνήσια κρατικοδίαιτα κομματόσκυλα και ΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΤΗΡΙΖΕΤΕ ΤΟΥΣ ΛΥΚΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥΣ.

Είναι ντροπή για το μεγαλύτερο ποσοστό των “ανεξάρτητων” bloggers της χώρας να μην αναφέρετε κανείς στα λεγόμενα και στις θέσεις Λεβέντη.

Αυτά προς ενημέρωση σας.
ΑΚΟΥΣΤΕ, ΔΕΙΤΕ, ΚΡΙΝΕΤΕ ΚΑΙ ΠΡΑΞΤΕ ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ...

ΣΗΜ: ΝΑ ΑΚΟΥΣΤΗ – ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΘΕΙ.
ΡΑΔΙΟ ΕΠΤΑΝΗΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 14 03 2012
http://dai.ly/zs9GK0

ΕΠΙΣΗΣ
http://www.antidiaploki.gr/videos.htm
http://www.antidiaploki.gr/webtv.htm

26-09-2009

visit counter for blogspot

Δημοφιλείς αναρτήσεις