ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΑΛΗΘΟΥΣ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΝΟΗΜΟΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΥ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑΣ ΩΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΧΙΑ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΚΡΟΝΟΥ ΔΙΑΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΗ._

Thursday, 12 May 2011

ΖΟΜΠΙ ΟΣΑΜΑ - ΟΜΠΑΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ N.L.P. - ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ

Aγιος Γεώργιος ο Χοζεβίτης
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ N.L.P.) ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ

"Όταν σκοτώσουν εκείνον που το όνομά του θα αρχίζει από όμικρον και που θα τον γνωρίζουν όλοι με αυτό τότε.....
τα γεγονότα θα τρέχουν τόσο γρήγορα που δεν θα προλαβαίνουν να τα λένε..."Σημειώσεις Περσέος:
Ὁ Ὁσάμα ἦτο νεκρὸς ἀπὸ τὸ 2001, ὅμως ἐπειδὴ ὁ σχεδιασμὸς τοῦ ΙΙΙ Π. Π. δὲν εἶχε ὁλοκληρωθεῖ ἑπαρκῶς,
ἠναγκάσθησαν νὰ καθυστερήσουν τὴν ἀνακοίνωσιν τοῦ θανάτου του κατὰ 10 ἕτη. Μέγα σφάλμα, διὸτι κατέστι πλέον ἡλίου φαεινότερον ὅτι δὲν ἐπρόκειτο περὶ προφητείας, ἀλλὰ περὶ προγραμματισμὲνου γεγονότος.
Ἡ δικλεὶς ἀσφαλείας Ὁμπάμα δηλώνει πόσο ἀνασφαλεῖς, γελοῖοι καὶ ψυχαναγκαστικῶς τελετουργικοὶ ἔχουν καταντήσει πλέον οἱ δυνάσται τῶν ἀνθρώπων, οἱ ὁποίοι δὲν δύνανται νὰ διανοηθοῦν ὁτι ἔχουν ἤδη χάσει τὸν πνευματικὸν πόλεμον.

Ἡ ἀλήθεια ὁμοιάζει μὲ μία μικρὴν λίθον-βάσιν κεκαλυμμένην ὑπὸ ἑνὸς τιτάνιου ὅρους ἀποτελούμενον ἀπὸ ψεύδη.
Ἡ ἀποκάλυψις δε αὐτῆς, κατακρημνίζει ὅλον τό ὅρος μὲ τρομερὸν πάταγον, ἀντηχοῦσα καὶ εἰς τὰς ἑπόμενας γενεὰς, αφυπνίζοντας οὔτως ἀκόμη καὶ ἐκείνους, οἱ ὁποίοι δὲν ἐπιθυμοῦσαν νὰ ἀφυπνισθοῦν.

Ἔρρωσθε
ΠερσέαςN.L.P. NEURO-LINGUISTIC PROGRAMMING = ΝΕΥΡΟΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ


Osama bin Dead Awhile
http://www.sott.net/articles/show/220357-Osama-bin-Dead-Awhile

Oh, by the way, in case you've just joined us? Osama bin Laden is dead.
He died in the Tora Bora Mountains of Afghanistan on December 13, 2001. He was buried in an unmarked grave within 24 hours of his death. Case closed.

ΠΕΡΙ ΚΕΦΑΛΗΣ ΟΣΜΑΝ ΥΕΜΕΝΗΣ, PHOTOSHOP ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
http://ellhnkaichaos.blogspot.com/2011/05/photoshop.html

No comments:

26-09-2009

visit counter for blogspot

Δημοφιλείς αναρτήσεις