ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΑΛΗΘΟΥΣ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΝΟΗΜΟΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΥ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑΣ ΩΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΧΙΑ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΚΡΟΝΟΥ ΔΙΑΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΗ._

Saturday, 27 March 2010

Προωθήστε το παντού! Σε όλες της πρεσβείες και σε όλες της κυβερνήσεις του κόσμου και ξευτιλίστε τους!!! Προωθείστε το κυρίως στην Ρωσία

Είναι μετάφραση αυτού του κειμένου: http://ellhnkaichaos.blogspot.com/2010/03/blog-post_23.html

Forward this Document to all the Greek Omogenia
across the globe

Conspiracy of Silence for the Russian Economical Support proposal to Greece

http://hellenandchaos.blogspot.com/2010/03/conspiracy-of-silence-for-russian.html

EXTERMINATE THE GREEK TRAITORS POLITICIANS AND THE JOURNALISTS NOW.

“HIGH TREASON” AND “TREASON AGAINST THE COUNTRY” FROM THE GREEK POLITICIANS OF ALL POLITICAL PARTIES OF THE GREEK PARLIAMENT, AND ESPECIALLY FROM “PASOK” (PAN-HELLENIC SOCIALIST PARTY) AND THE PHILO-CHINESE “LA.O.S.” (PEOPLE’S ORTHODOX ALERT), AND FROM ALL THE GREEK JOURNALISTS AND MASS MEDIA OWNERS, THROUGH DELIBERATE AND DEVIOUS SILENCE AND ESSENTIAL REFUSAL TO ACCEPT THE OFFICIAL RUSSIAN PROPOSAL OF 19TH MARCH 2010 FOR THE RUSSIAN UNLIMITED LENDING TO GREECE AND FOR THE RUSSIAN GENERAL SUPPORT OF MULTIPLE MEASURES AND INVESTMENTS IN ORDER TO RAISE THE NOW DEVASTATED GREEK ECONOMY AND IN ORDER TO AVOID THE DESTRUCTIVE BANKRUPTCY – COLLAPSE – IMPRISONMENT – AND BLACKMAIL AGAINST GREECE IN CASE OF JOINING INTO THE INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF) AND TO BE ANNIHILATED BY THE AXLES “B.A.S.T.R” (BULGARIA – ALBANIA – SKOPJE – TURKEY – ROMANIA) AND “R.I.C.” (RUSSIA – ISLAMIC NATIONS – CHINA OR “SHANGHAI PACT”) IN THE 3RD WORLD WAR.

DEATH PENALTIES FOR THE TRAITORS ACCORDING TO CONSTITUTION ARTICLES 134 – 151 OF THE GREEK PENAL CODE.

FROM THE RUSSIAN GOVERNMENT DE FACTO RECOGNITION OF THE G.H.REES PRYTANEUM AS THE ESSENTIAL GOVERNMENT OF GREECE IN 19TH MARCH 2010.

URGENT SIGNAL OF HELLENIC AND RUSSIAN ECONOMICAL AND NATIONAL SECURITY

FROM THE READERSHIP OF G.H.REES GROUP OF HELLENIC RE-ESTABLISHMENT, MAGNESIA, WITH THE AUTHORIZATION OF THE G.H.REES PRYTANEUM

TO:

A) THE RUSSIAN GOVERNMENT

B) THE GREEK NON MASONS MILITARY OFFICERS – POLICE OFFICERS – AND MEN OF THE GREEK SECRET SERVICE.

C) THE GREEK WEBPAGES AND MASS MEDIA

D) THE GREEK CITIZENS

E) THE GREEKHEBREWS AND MASONS OF THE GREEK LEGISLATIVE – EXECUTIVE – JUDICIAL POWER

VOLOS 23.03.2010

SUBJECTS

SUBJECT A: From Russia DE FACTO Recognition of the G.H.REES Prytaneum as essential Government of Greece. Acknowledgments and Request from G.H.REES to the Russian Government for a stricter intervention in Greece and the rest Balkan Countries.

SUBJECT B: Appeal of G.H.REES to the Greek Military Officers – Police Officers – and Men of the Secret Service, for the expel of “NATO” and “EUROPEAN UNION” from Greece and for the overthrow and expel or extermination of all the Greek politicians from all the political parties of the Greek Parliament and of the Greek Masons from Greece.

SUBJECT C: Appeal of G.H.REES to the Greek Webpages and “Mass Media” for the rebroadcast of the Subjects A, B, D, and E to the Greek Military Officers – Police Officers – Men of the Secret Service – and Citizens, and to the Russian Government.

SUBJECT D: Appeal of G.H.REES to the Greek Citizens for the direct overthrow and expel or death penalty to all the Greek Politicians of all political parties of the Parliament and of all the Greek Masons.

SUBJECT E: Order of G.H.REES to the Greekhebrew and Masons of the Greek Legislative – Executive – Judicial Power, to deliver their power to Non Masons Greek Economists and Brigadiers of the Armed Forces and of the Police Force, and to abandon Greece before 25.03.2010.

TEXT: SUBJECT A TO THE RUSSIAN GOVERNMENT:

“Estimable Sirs:

1st: President of the Russian Federation Mr. Medvedev

2nd: Prime Minister of the Russian Federation Mr. Putin

3rd: Ministers – Members of the Russian Government

On behalf of all the members of G.H.REES (Group of Hellenic Re-Establishment) we thank you warmly for your intervention in favour of the Greek Economy and National Security, published in Greece though only from the Greek Private Webpage: http://www.defencenet.gr/defence/index.php?option=com_content&task=view&id=11308&Itemid=139 on the same day namely 19.03.2010, and time 19:00, and rebroadcasted from the private WebPages http://www.ellhnkaichaos.blogspot.com/ , http://www.makelio.blogspot.com/ and from minimum other private Greek WebPages.

1st: Up until Today 23.03.2010 not one Greek Politician commented the above mentioned Intervention – Statement of 19.03.2010 of the Russian Government for the Economical Support of Greece, a fact that proves a collusion and devious conspiracy of silence by all the Greek Political Parties against the above mentioned Russian Intervention – Statement of Support to Greece.

2nd: Up until today 23.03.2010 not one Greek Printed Newspaper or Greek Television Network or Greek Radio rebroadcasted the above mentioned News, although the WepPage http://www.ellhnkaichaos.blogspot.com/ sent thousands E-mails in 20.03.2001 containing the above mentioned statement of the Russian Government, to all the Greek Parliament Members, to all the Greek Newspapers, to all the Greek Television Networks, to all the Greek Radios, to all the Greek Universities, and to rest thousands receivers in Greece, a fact that proves the existence of a Collusion Devious Conspiracy of Silence from all the Greek “Mass Media” together, in treasonous cooperation with all the Greek Politicians of all Political Parties of the Greek Parliament, against Greece and against Russia and the Russian Support Statement towards Greece.

Under the direction and the commands of “NATO”, the purpose of the above mentioned Conspiracy of Silence concerning the Russian Statement of Support towards Greece is the following:

1st: The indirect bankruptcy – collapse of Greece due to its entry to the International Monetary Fund “IMF”, with drastic abridg(e)ment of expenses.

2nd: The entailed and pre-declared from “IMF” Defense Budget - Defense Personnel - and Defense Materials cut-reductions of the Greek Armed Forces, with purpose their military defeat and Genocide of half Greece by the Armies of “B.A.S.T.R.”, as predicts the Chinese scheme of “HONG”.

3rd: The destruction of the Russian Oil and Natural Gas Pipelines in Balkans, Black Sea, and Turkey, from “B.A.S.T.R.”, and the destruction of the Russian Economy, as predicts the Chinese scheme of “HONG”.

4th: The armed intervention of the Russian Military in Balkans and in Turkey for the protection of the Russian Oil and Natural Gas Pipelines, and conflict of the Russian Army with the “NATO” Armies of Balkan and Turkey, as predicts the Chinese scheme of “HONG”.

5th: The agreement of Russia and of “NATO” to deliver the Territories of “B.A.S.T.R.” to the Greek Domination as “EMPIRE 666” of “LA.O.S.” with capital Constantinople, as predicts the Chinese scheme of “HONG”.

6th: The military attack of the “EMPIRE 666” of “LA.O.S.” against the Axis “R.I.C.” or “Shanghai Pact”.

7th: The Genocide of the remaining Greeks from the counterattacking “R.I.C.” axis.

8th: The Genocide of White Race Russians from the Sinomongolian Axis “C.J.T.H.S.M.” China – Japan – Tibet – Hebrews – Saxons – Mongols, according to the scheme of “HONG”.

9th: The Genocide of the White-yellow intermarriage Russians (Hebrews – Tatars – etc) from the Chinese – Korean axis “K.K.” China – Korea, at the end of World War III, according to the scheme of “HONG”.

10th: Namely the Total Economical Disaster and Genocide of the Greek and Russian Nations and States from the Chinese-Korean Armies according to the Chinese scheme of “HONG”.

Indeed, as declared the Economy Professors of the Thessalian University Nikos Kyriazis and Chris Kollias, in the Newspaper “Thessaly” 21.03.2010: “In the “IMF” appeal Nations that are one step before the total bankruptcy and that the terms of such a loan acceptance from “IMF” are too painful for the people” and that “the loaning from “IMF” is an indirect bankruptcy, because such a country can no more loan from International Markets even with the highest rates of interest”.

The “IMF” has demanded from Greece the appliance of 38 Measures of “Imprisoned – Bankrupted Economy”. From the 5 Measures that “IMF” forces for the abridg(e)ment of expenses, the 4 are about to collapse completely the already semi-collapsed Greek Armed Forces, as follows:

1st: Personnel Reductions in the Government and in the Armed Forces which already suffer from lack of Personnel and employ only the 50% of the demanded Personnel for the Defensive Security of Greece.

2nd: Cancellation of the Armed Forces Staff Services for alleged Bureaucracy reduction.

3rd: Reduction of Defense Budget namely reduction of Weapons and Ammunition Materials (Battle Tanks, Ships, Aircrafts etc.)

4th: Containment of Salary raises with result the Exodus - Quitting of the Greek Armed Forces Officers, with result the collapse of the Greek Armed Forces and the devastation of Greece by the armies of “B.A.S.T.R”.

ATTENTION: In the line of the abridg(e)ment of public expenses, in case Greece enters the “INF”, that event will completely cancel the construction of the Russian Oil and Natural Gas Pipelines which pass through Greece, and thus Russia will suffer an enormous Economical hit of its Economical Destruction.

ATTENTION: In case Greece enters the “IMF”, then will be under blackmails to install in its Territory the Offensive Missiles of the alleged “Defensive Anti-Missile Shield” of “NATO” against Russia and against the Islamic Nations and against China, namely against the “R.I.C.” axis, because the 15% of funds and votes and the only VETO right of “IMF” which resides in Washington belongs to the “USA”, the 50% belongs to 9 “NATO” and “SEATO” countries, and the rest 25% belongs to 150 poor countries.

The above mean that “IMF” with 50% of funds and votes and VETO right from “NATO”, will force Greece to install in its territory the offensive missiles against Russia and against “R.I.C.”, likewise as forced Romania with the same criminal act and for the cancellation of the Russian Oil and Natural Gas Pipelines construction after the entry of Romania into the “IMF”, a fact that already provoked the just violent respond of the Russian Government through the Foreign Affairs Minister Mr. Lavrov.

Consequently, we call the Russian Government, from now and up to 4th April as the most possible date for the decision of the Greek entry to the “IMF”, to deliver a massive barrage of Diplomatic Attacks against the Treasonous Greek Government which deviously and treasonously, and without honor, concealed and is concealing from the Greek citizens the Official Proposal of 19th March 2010 of the Russian Government for the loaning and multiple economical support to Greece in order for Greece to avoid the destructive for Greek and Russian Economy and National Security entry of Greece into the “IMF”, and in order for Greece to avoid the equally and for other reasons destructive, for Greece and Russia, lending of Greece from China.

In case the Treasonous Greek Government continues -commanded from “NATO” and from the “European Union”- to conceal, despise, and to not accept officially the offer of Economical Support from Russia up until 4th April of 2010, then we openly call, and with knowledge of the consequences, the Russian Army to invade to Romania, Bulgaria and to Greece as countries that have accepted the installation of the offensive American “NATO” missiles of the alleged “Anti-missile Shield”, and to expel from those countries, with first Greece, the bases and the commanding HQ’s of “USA” and of “NATO” and the Treasonous services of the “European Union”, to expel from those countries the traitors philo-NATO and philo-American corrupted politicians and generals, and to introduce those countries into the Russian Federation, but with a regime of Defense, Military, and Police autonomy, and with a regime of Political and Economical Semi-autonomy, under the term of China exclusion from the axis “R.I.C.”

Especially for Greece we request the full replacement of the useless and obsolete “NATO” defensive material of 1st up to 3rd Generation, with corresponding Russian Defensive Material of 1st Line – 4th Generation, namely aircrafts SUKHOI 27 – 37 etc.

As Economical semi-autonomy we mean the co-exploitation of the Aegean Oils from Russia – Greece – Cyprus with limitation of Turkey to Water Territories of up to 3 miles, according to the International Treaties of the Beginning of the 20th century.

As Economical semi-autonomy we mean the co-exploitation of the Underground Mineral Wealth of Greece from Russia and Greece, and the installation of Advanced Technology Russian Industries and Russian Industries with technology for the protection of the Environment (Namely Industries for the recycling of wastes etc.)

As Political semi-autonomy we mean the total governing and command of Greece from Greeks, besides the Foreign Policy which will be determined from Moscow under equal terms for all States of the Russian Federation.

The pre-emptive invasion of the Russian Army in Romania – Bulgaria – Greece for the expel of the already illegal, and without Defensive object charter, criminal gang of “NATO”, that provokes World War for the destruction of Greece and of Russia, is an absolute necessity for two main reasons:

1st) To brake in three parts and to incapacitate the Military Axis “B.A.S.T.R.” (Bulgaria – Albania – Skopje – Turkey – Romania) which under the incitation and armament from the criminal “NATO” is preparing to invade to Greece with catastrophic results for the Russian Economy and National Security.

2nd) Because without Greece as “EMPIRE 666” of “LA.O.S.” in Constantinople and as a typical leader of “NATO” against “R.I.C.” or “Shanghai Pact”, this event collapses and terminally destructs the whole Scheme of the Chinese “HONG” for the Genocide of White Race and of the White-Yellow Mongols Russians (Tatars etc.) in the 3rd World War.

We leave all the above requests from the G.H.REES Prytaneum under the judgement of the Russian Federal Government and under the judgement of the General Staff HQ of the Russian Federation Generals.

Subject B: To the Greek Non Masons Military Officers – Police Officers – and Men of the Secret Service:

“Act immediately according to the original appeal of “Subject B” for the expel of “NATO” and of the “European Union” from Greece, and for the overthrow and expel or death penalty against all the Greek Politicians of all Political Parties of Parliament and of all the Greek Masons, with first of all the without exception Masons Army and Air Force Generals and Admirals as traitors of the Greek Armed Forces.”

Subject C: To the Greek Webpages and “Mass Media”:

“Act immediately according to the original appeal of “Subject C”, for the rebroadcast of subjects A, B, D, and E, and of the complete present document, to the Greek Military Officers – Police Officers – Men of the Secret Service, and Citizens, and to the Russian Government, the Russian Security Services, the Russian Newspapers and “Mass Media”, etc, through printing and publicizing and through energetic massive delivering of the present document to the necessary E-mails.”

Subject D: To the Greek Citizens.

“In case that you wish to survive and not be exterminated by the armies of “B.A.S.T.R.” and of “R.I.C.”, act immediately now according to the original appeal of “Subject D” for the deadly beating, and for the direct overthrow and expel or death penalty against all the Greek Politicians of all Political Parties of the Greek Parliament and of all Greek Masons, and of all the “grand” Journalists of the “Mass Media”, and of their families, namely their relatives of first degree, because all the above robbed wildly the Greek State, and betrayed you, and they drive you to a genocide from the armies of “B.A.S.T.R.” and of “R.I.C.” in World War III.”

Subject E: To the Greekhebrew, Turkhebrew, Turks, Bavarians, Hebrews, Saxons, Philosophical Masons, Theosophical Masons “Epsilon”, and rest corrupted traitors of the Greek Legislative – Executive – Judicial Power:

“Disgraceful traitors, agents of the Chinese Kingdom of Pseudo-Jehovah or Pseudo-Being (Pseudo-God), immediately get the hell out of the Greek Territory together with your families, in order not to paint our hands with your dirty treasonous contaminated anti-hellenic blood.
Before that, deliver the power that you hold to the Greek Non Masons Scientists and High Rank Non Masons Officers.”

If not, we will butcher you and your families without any mercy.

You the corrupt defrauders of the 3 Greek Powers, and your partners in crime, from 1973 till today 2010, have defrauded for your personal wealth and benefit the following:

1st) The 524 million dollars of 1973, namely modern 5,24 billion dollars, or about 4 billion Euros, that have left as a state surplus the Governments of George Papadopoulos and Spiros Markezinis in November 1973 before they were overthrowned by the Hebrew Traitor and Agent of “MOSSAD” brigadier of “ESA” Ioannides.

2nd) The 1 Trillion Euros of today’s total official deficit of the Public and Private debt to the Greek and Foreign Banks and Public Funds.

3rd) The 2 Trillion Euros of the dark unofficial deficit as disappeared Market’s cash from 500 trillion drachmas defrauds of the defrauding twin political parties “PASOK” and “SYNASPISMOS” and from defrauds of 200 trillion drachmas from the political party “NEW DEMOCRACY”. Namely a total of 700 trillion drachmas.

4th) Namely totally you have defrauded about 3 trillion Euro, by driving Greece in a conscious bankruptcy inside “IMF”, and to a Genocide from the “B.A.S.T.R.” and “R.I.C.” armies, by a devious concealment and by a treasonous rejection of the official Russian 19th March 2010 Proposal for the Economical and Political support to Greece.

You disgraceful corrupted traitors of the 3 Greek Powers, from 19th until 23rd March 2010, namely for 5 continuing days, you and your dirty partners in crime Journalists of the Greek “Mass Media”, carefully conceal from those that are about to die Greek Citizens and you continue to reject the Russian proposal of Economical salvation and Greek National Security, in order to exterminate Hellenes and Hellas.

Well….NO!!! You dirty emetic murderous traitors. Hellenes and Hellas don’t die. You and your disgraceful families, partners in the grand defraud and treasonous feast, will die with disgraceful death in case you will not immediately get the hell out of Greece.

Hellenes, burn their houses, burn them alive with gasoline and exterminate them with any way possible the above mentioned traitors and their families in case they don’t leave Greece by 25th March 2010.

We had enough with the treasonous Greekhebrew and Masonic Neo-greek whorehouse.

Death now to the traitors of the 3 Powers who consciously destruct Greece and Greeks with upper commands from “USA”, “NATO” and the “European Union”.


PS 1.

EVENTS HISTORY:

The traitor prime-minister Papandreou-Mineiko was in Moscow in 15th and 16th February 2010 allegedly to ask for Economical Support from Russia, but in reality to aggravate on purpose the Russian Officials in order for them to refuse any support toward Greece, as has indeed happened.

In 17th February 2010 and time 09:00 in the morning the representative of G.H.REES delivered to the Russian Embassy of Athens 5 copies of a classified report concerning Geo-Economy – Geo-Politics – and Geo-Strategy in the English Language. In that report the G.H.REES Prytaneum displayed the reasons and ways to foil the Genocide of Hellenes and Russians from the Chinese and Korean Armies in World War III, according to the scheme of the Chinese hyperlodge “HONG”.

In 19th March 2010 the representative of the Russian Ministry of Foreign Affairs Andrei Nesterenko, officially announced that the Russian Government has processed a complete Economical Program of Support to Greece in order to avoid the capture and the Economical and National annihilation of Greece inside the International Monetary Fund.

The above mentioned 180 degrees turn of the Russian Foreign Policy, was realized due to the classified G.H.REES report, and means that the Russian Government considers the Government of “PASOK” as a typical and of no repute government of corrupt defrauders traitors of “NATO” as they really are, and means that the Russian Government considers the G.H.REES Prytaneum as the essential informal Government of Greece.

The Charter of G.H.REES, forbids their members to claim or take over Governmental positions, except Minister’s advisors positions. Consequently we call the honourable patriot Hellenes Scientists and Non Masons Officers of the Greek Armed Forces and of the Police Force, except G.H.REES members, to claim those Governmental Positions in order to raise the dying state of Greece, murdered by the Greekhebrews and Masons traitors of the 3 Greek Powers and by their partners in crime.

PS 2.

ATTENTION: “Party-Dogs” and Secret-Service puppets of “PASOK”, falsely spread to the internet claims that the Governmental Greek Television Network “NET” announced the official proposal of Economical support to Greece from Russia in 19th March 2010.

Careful Research of Friendly Webpage into the News Webpage of the Governmental TV NETWORKS “ERT” and “NET”, proved that the above mentioned claim is FALSE, and that ALL the Greek Politicians of ALL Parties and ALL the Greek “Mass Media” are continuing treasonously to conceal the Russian proposal of 19th March 2010.

Kill them now without mercy, because they kill Greece without mercy._

Readership G.H.REES Magnesia
Through Deliverer of G.H.REES messages:
IOANNIS CH. CH. KARAGEORGIOU
ELPIDOS 12, N.IONIA - VOLOS – HELLAS

Read Also:
Urgent Signal of National and Planetary Security by the Prytaneum of G.H.REES

No comments:

26-09-2009

visit counter for blogspot

Δημοφιλείς αναρτήσεις