ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΑΛΗΘΟΥΣ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΝΟΗΜΟΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΥ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑΣ ΩΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΧΙΑ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΚΡΟΝΟΥ ΔΙΑΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΗ._

Wednesday, 8 September 2010

TELEGRAPHIC ADDITION OF DATA OVER THE ULTIMATUM OF 18.08.2010 OF THE G.H.REES PRYTANEUM TO THE RUSSIAN GOVERNMENT

TELEGRAPHIC ADDITION OF DATA

OVER THE ULTIMATUM OF 18.08.2010 OF THE G.H.REES PRYTANEUM – GROUP OF HELLENIC REESTABLISHMENT – TO THE RUSSIAN GOVERNMENT AND TO THE RUSSIAN “FSB”
(AS AN ULTIMATUM PUBLISHED IN THE WORLD WIDE WEB ON 28.08.2010 AND DELIVERED TO THE RUSSIAN EMBASSY ORIGINALLY IN THE GREEK LANGUAGE: http://ellhnkaichaos.blogspot.com/2010/08/blog-post_29.html
English Language Translation:
http://hellenandchaos.blogspot.com/2010/09/ultra-urgent-ultimatum-28-08-2010-of.html )

STOP


CC: TO ALL THE GOVERNMENTS OF NATIONS THROUGH THEIR EMBASSIES AND CONSULATES, AND THROUGH THE “MASS MEDIA” OF ALL NATIONS.

STOP


ATHENS 05.09.2010

STOP


“COURTESY COPY” ESPECIALLY TO ALL THE OFFICERS, IN ACTION AND RETIRED, OF THE GREEK ARMED FORCES, OF THE GREEK POLICE, AND OF THE GREEK SECRET SERVICE “KYP/EYP”.

STOP


1: Gentlemen of the Russian Government and of the Russian “FSB”, we received knowledge of the unacceptable conditions of Turkey concerning the pipeline Samsunta – Tseihan, and of the cancellation of the corresponding agreement between Russia and Turkey. G.H.REES has fore-warned you for this development. The purpose of Turkey and of “NATO” was from the beginning to give Russia the bluff – self deceit of the capability of exporting Russian Oil and Natural Gas towards Western Europe through the pipelines Samsunta – Tseihan, in order for Russia to stop exercise pressure over Bulgaria and Greece for the construction of the pipelines Burghas – Alexandroupoli.

As a consequence of the fraud – bluff of “NATO” through Turkey against Russia, is that today Russia does not has pipelines neither in Turkey, nor in Greece, neither in Bulgaria, nor will ever have pipelines installed in any of these Countries. You already know that “NATO” is a murderous hebrewsaxon whore. Now you learn that also and Turkey is a governmental criminal genocidal whore disguised as a lawful state.
Same wise political whores are also and the philo-NATO Bulgarian-Hebrew and the Greek-Hebrew Governments such as those of “New Democracy” and “PASOK” in Greece.

At last awaken your selves and realize that any agreement that you commit with Turkey, this agreement will be sold from Turkey to China. The same thing will do Turkey and with any weapons that will receive from Russia.
The above mentioned bluff of Turkey and of “NATO” means a skillful commercial blockade of the Russian Energy Pipelines towards Western Europe and a skillful Economical destruction of Russia from “NATO”, and from Turkey, and from China.

According to the International Law, the illegal Commercial Blockade of one State, namely the blockade without permit or command by the “United Nations” (ONU), consist a just declare of war from the under blockade member state against the besiegers.

This means that you have the legal lawful right to militarily invade to Romania – Bulgaria – and Greece, and after you eliminate the philo-NATO whores governments of these countries, and after you destroy all the NATO bases and the NATO command posts of the above mentioned countries, you will force the “PAX OF RUSSIA” in Balkans and in Aegean, by erasing once and for all the one focus of fire of the 3rd World War in the Balkans.

Especially destroy the American NATO base in the borders of Kosovo and Skopje – VARDASKA, and expel the Albanians from Kosovo, by delivering Kosovo to the Serbian domination as this is the legal – just – and historical act to do.

ATTENTION: During this descend of the Russian Army to the Balkans and of the Russian fleet to the Aegean, DO NOT invade in Turkish territory, because if you invade you will set in motion the scheme of the Chinese “HONG” for the foundation of the “Byzantine Empire 666” under the “Epsilon 666” of the party “LA.O.S.” (People’s Orthodox Alert) and of the newly formed “Royal Party” of Greece in Constantinople, with end result of the above mentioned scheme of “HONG”, the genocide of all the Russians by the axles “C.J.T.H.S.M.” (China – Japan – Tibet – Hebrews – Saxons – Mongols) and “C.K.” China and Korea in 2012.

STOP


2: We received the information concerning the murder of the Russian Arch-General YURI IVANOV in 04.09.2010, Local Greece Time 14:25’. We overrode the G.H.REES secure communication system and we communicated immediately with the United States of America, and asked information from Greeks of American Intelligence Services, concerning the above mentioned murder. The answer that we received in 05.09.2010 time 5:00’ in the morning is that: “It is impossible the access to information concerning the cooperation of American and Turkish secret services, because in all the American Intelligence Services have been removed all the Greek-Americans from all the departments of information processing that concerns Turkey.”

But it is confirmed from other employees of European Origin inside the American Services, that it has been prepared and is under realization a scheme from “NSA” in cooperation with the Turkish “MIT” for the murders of “FSB” and “GRU” (old articulation: “G-B-U”) employees from Russia, with purpose the intercept and the foiling of the Russian operations against the Tsetsenians and other rebellious minorities in Russia against Moscow.
Furthermore, we have been informed that employees of the Secret Services of Syria are working for the Turkish “MIT”.
Combine the above data and educe your conclusions for the Russian National Security.

G.H.REES honours the Arch-General YURI IVANOV as a War Hero who fell in the line of duty for his motherland Russia.
G.H.REES is participating in the bereavement of the family of the hero Arch-General YURI IVANOV and in the bereavement of the Russian “GRU”.

STOP


3: The Turkish-Hebrew Donmeh Minister of Defense of Greece (Read: Minister of Defense of Turkey) Venizelos with real name TOURGOUT or Tourgoutsoglou falsely denied that the Government of the Hebrew traitor Papandreou – Mineiko – Tsad agreed to deliver to Israel the Russian Anti-Aircraft Missiles “S-300” which are stationed treasonously in Crete and not in the island of Skiros. The Paramilitary leg of G.H.REES is denying the above mentioned false denial of TOURGOUT and confirms that indeed existed an announcement and a will of the Greek Ministry of Defense, for the delivery of the “S-300” missiles to Israel, (Blog’s commentary: since we reached under the commands of treasonous politicians and masons generals to a point that the Greek pilots train Israeli pilots, and since they give our entire air space to the Israelis to conduct war drills, what they now want and bleat, trying to deny the will for the “S-300” delivery to the Israelis? ) such as the previous attempt of the treasonous delivery of the Russian Anti-Aircraft missiles “TOR-M1” from Greece to Israel, an attempt which was foiled by a Russian combat vessel which intercepted the course of the Greek stupid traitor Captain who transferred the “TOR-M1” missiles to Israel.

ATTENTION: Papandreou – Mineiko – Tsad is the worst and the most treasonous Prime Ministry male whore who has passed from Greece, because he is a homosexual namely he is a crook without any word of honor.

STOP


4: We have been informed about the manipulation of China for the dependence of the ports of Greece: Volos – Thessaloniki – Kavala and of the ports of Black Sea namely Burgas – Varnas – and rest ports of Bulgaria, and ports of Romania, and ports of Georgia and of Ukraine such as the Sevastopol port etc., into a common Chinese organization of Marine Transports, such as the Chinese “COSCO”.

Foil the above mentioned scheme, because if you allow it to happen, then the War Combat Naval Yard of Sevastopol Ukraine will be soon neighboring with an Army of 500.000 Chinese who will impersonate allegedly the Port Workers and the Assemblers of Chinese Products, until the declaration of war of the axis “C.J.T.H.S.M.” against Russia after 2012 whereon these “Workers” will destruct the Russian Naval Yard of Sevastopol and will debouch towards the Russian backland by annihilating all Russians indiscreetly.

The same has already done the Chinese in Panama, by asking in the beginning a permit of installation of some hundreds Chinese Port Workers, and after by installing 700.000 Chinese allegedly assemblers of Chinese products, and in reality 700.000 Chinese Army in the under-belly of “USA”, in order to glorify the Hebrew-Saxons traitors politicians and generals of “USA”, who are silent and conspire for the genocide and of the Americans from the Chinese Army. The same and worse are happening in the Chinese dominated Canada.

STOP


5: ATTENTION: The United States of America withdraw 50.000 men from Iraq in order to use them against Iran.

ATTENTION: The Crypto-Hebrew origins Persian Shiite Priesthood (All the Shiite Priesthoods of all Countries are Crypto-Hebrew according to the research of the Greek Consul Aristides Andronikos in St. Petersburg of Russia in 1917), the Crypto-Hebrew ape provocateur prime-minister of Persia-Iran Ahmadinejad, and the Israeli “UPPER – MOSSAD” are attempting to ignite World War III from Persia – Iran inside the month September of 2010.

If you allow this to happen, then Russia will be entirely destroyed economically, and will be annihilated from famine – illnesses – and war by the axles “C.J.T.H.S.M.” and “C.K.” China and Korea after 2012.

STOP


6: ATTENTION: The treasonous Greek-Hebrew Government of “PASOK” which once upon a time deviously yelled with the slogan: “The EEC (European Economical Community) and “NATO” are the same syndicate”, until they took the power in Greece and delivered – betrayed Greece to the … syndicate of “EEC” and of “NATO”, has been ordered by the treasonous “NATO” to send all the Greek Elite Military Forces of the 2nd Army Corps in Veroia and of the 1st Army in Larisa, to Iraq and Afghanistan, with the pretext of the replacement of the now leaving 50.000 Americans from Iraq, in order for Greece to remain “naked” defensively and to be annihilated by the Armies of “B.A.S.T.R.” (Bulgaria – Albania – Skopje – Turkey – Romania) in October – November of 2010.

Because the traitors Greek-Hebrews and Masons Politicians of the Governments of “New Democracy” and of “PASOK” destroyed completely the 1st Army Corps in Kozani, and delivered the 3rd Army Corps of Thessaloniki to an Italian Division and generals of “NATO”, in case that the 2nd Army Corps in Veroia and the 1st Army in Larisa depart to Iraq, then it will remain alone the 4th Army Corps of Xanthi for encirclement and butchering by the armies of “B.A.S.T.R.” in October – November of 2010.

STOP


7: In case that the above events happen in the Balkans, then Russia will be entirely destroyed economically and will be annihilated through famine – illnesses – and war by the axles “C.J.T.H.S.M.” and “C.K.” China 888 and North Korea 777.

STOP


8: ATTENTION: You have time of only 15 days in order to foil the beginning of the 3rd World War and in order to foil the entailed final annihilation of all the Russians, 1st) through the foiling of the assault of the Armies of Israel and of “NATO” against the collusion crypto-hebrew Iran inside the month September, and 2nd) through the foiling of the assault of the armies of the “B.A.S.T.R.” axis against Greece in October – November of 2010.

STOP


9: WE REPEAT: Through agents of “FSB” eliminate the Greek-Hebrew agents of “NATO” and traitors of the Greek and Planetary Security, George Papandreou – Mineiko – Tsad Prime Minister of Greece, Evangelos Venizelos or TOURGOUT or Tourgoutsoglou Minister of Defense of Greece who completely destroyed the Greek Armed Forces, and Hrisohoides Coen-Tzoglou Minister of Public Order of Greece who abets the armament and the armed revolt of 450.000 Albanians of Greece in October – November of 2010, and orders the disarmament of the Greek Hunters and rest Greek civilians in order for the Greeks to be slaughtered easier from the axis “B.A.S.T.R.”
( READ ALSO THE LINK: Unarmed and humiliated the border-patrol men in Evros )

The above mentioned three but and the rest Greek-Hebrew and Masons ministers of “PASOK”, such as the Hebrew Ragousis or RAGOUZZI of the treasonous scheme “Kallikratis” of the Commanding destruction of Greece, and the Hebrew whore Hanna Diamantopoulou Minister of Education of Greece (she states publicly that if she doesn’t have sex with three men every day, she doesn’t feel in shape, and teaches the same to Greek girl students and university students), are potentially criminals of war of the crimes of “B.A.S.T.R.” against Greece, and criminals of war provocateurs of 3rd World War, and criminals against Humanity, with programmed by the Hebrew “Talmud” and by the “John’s Revelation” of the Satanic Criminal Chinese-born “Holy Scripture” of the Dragonian Lunar Christianism and Jehovahism, 5.000.000.000 annihilated people namely the 2/3rd of the Global Population.

STOP


10: Through the “FSB” you eliminate now the above mentioned Greek-Hebrew and Masons agents of the genocidal “NATO” Prime-Ministers and Ministers of “PASOK” as provocateurs potentially criminals of the Balkan and of the Third World War, and as potentially criminals against the Hellenic and the Global Humanity White – Black – and Mongolian Race, through their complicity in the programmed genocide of 5.000.000.000 people amongst them and the 140.000.000 Russians of the Russian Federation.

The above mentioned Greek-Hebrew and Masons politicians but and the Generals of the Greek Armed Forces and of the Greek Police, as Masons beyond exception have been ordered by “NATO” and by their Masonic Lodges who obey to the Hyper-Lodge (Masonic Overlodge) “HONG” China, through the Hyper-Lodges (Overlodges) “A.O.A” and “O.T.O.” London, to ignite the Third World War from Balkans and from Iran, with purpose 5.000.000.000 dead people. In case that you will not eliminate through the “FSB” the above mentioned traitors, then we will eliminate them, even with the possibility of the provocation of chaos, because will attack against Greece the air-borne divisions of “NATO” and the armies of “B.A.S.T.R.”, which will be difficult till impossible to be intercepted by the completely alone para-military leg of G.H.REES, despite the self-designed armament with “MASER” and “NETRINO – NASER” of G.H.REES.

STOP


11: In the above mentioned case of the assault of “NATO” and of “B.A.S.T.R.” against Greece, due to the butchering of the traitors Greek-Hebrew politicians and Masons Generals by G.H.REES, the most possible outcome will be the re-functioning of the scheme of “HONG” with impracticable the foiling of the engagement of the Russian Armed forces in the Balkan’s chaos, therefore Russia will head again for certain genocide by the axles “C.J.T.H.S.M.” and “C.K.” China and Korea.

Therefore the only solution is the instantaneous invasion NOW of the Russian Army in the Balkans for the destruction of the “NATO” Bases in Romania – Bulgaria – Greece, and the permanent stationing of the Russian Army for a few time-span in the above mentioned Countries and in Serbia – Montenegro, in order to guarantee the non assault of the “NATO” Armies and of the “B.A.S.T.R.” Countries against the above mentioned Countries for their reintroduction to the “NATO” sphere of influence.

STOP


12: It is required an urgent action from you in the Northern Pakistan and in the Afghan nape of expansion of the main Afghanistan until the Afghan-Chinese borders, because we are being informed that the New Arch-General of “USA” in Iraq General PETRAEUS will move on to an agreement with Pakistan ( AND Pakistan has Shiite Crypto-Hebrew Government as continuation of the Hebrew-Pakistani Dictator General MOSSARAF or Moses) and with Afghanistan, for the dispatching of American Army to the 2 above areas, with pretext the interception of the Taliban actions…

In case this happens, then Russia will be cut commercially and geostrategically from India, with all the obvious consequences of Economical catastrophe of Russia, and strategic blockade of Russia by the Chinese Army in the above two areas of Afghanistan and of Pakistan, right after the programmed from Washington treasonous defeat of “NATO” by the “Shanghai Pact” or “R.I.C.” (Russia – Islam – China) in Asia in 2012.

STOP


13: First Ultra-Urgent needed action by Russia: It is required the direct dispatching of Ships and Aircraft Carriers of the Russian Combat Navy to the Persian Gulf, and the direct dispatching of Russian Ground Troops to the borders of Iran with the countries of “C.I.S.” (COMMONWEALTH OF INDEPENDENT STATES) of ex-“USSR”, on either side of the Caspian Sea, for the pre-emptive foiling and interception of the assault of “NATO” and of Israel against the collusion Crypto-Hebrew Iran.

Second Ultra-Urgent needed action by Russia: It is required the direct dispatching of Ships and Aircraft Carriers of the Russian Combat Navy in the Aegean Sea and in the Ionian Sea, and the direct invasion of the Russian Ground Army in Romania – Bulgaria – Greece – Skopje – Kosovo – Albania – Serbia – Montenegro for the elimination of the Philo-NATO governments and politicians – generals of these countries, for the destruction of the NATO bases and Command posts in these countries, and for the permanent destruction of the scheme of the Chinese “HONG” and of “NATO” in the Balkans as a scheme that will brought destructive consequences for the Greek and for the Russian National Security, namely the total genocide of the Greeks and the total genocide of the Russians.

Russians brothers of the Russian Government and of “FSB”, in case that you will not act right now according to the above mentioned ultra-urgent needed actions, then AND the White Scythes AND the whiteyellow Mongols and Hebrews of Russia, namely all the Russians, will be annihilated entirely as “King of the North” from the “Kingdom of Jehovah” of China and Korea, after previously Russia will be partially annihilated by the Sino-Mongolian (Chinese-Mongolian) axis “C.J.T.H.S.M.” after 2012.

At last awaken your selves and act in order to survive you, the 140.000.000 of Russians, and in order to survive the 5.000.000.000 humans of White – Black – and Whiteyellow – Blackyellow Mongolian race of the Planet, programmed for genocide by the Chinese Hyperlodge “HONG”, in the Third World War or “Armageddon” of the Space Lunar Chinese Dragonian Hyper-Criminal spacebandit Sin – Sion – Sina – Zion – Jedi – Sedi (El Shaddai) – Jude – Judas – PseudoJehovah or Pseudo-Being.

Act right now immediately for the foiling of the Third World War or “Armageddon”, in order to write the history of the Galaxy that the Russians rescued the life of 5.000.000.000 humans of the Planet Earth, under the Government of the following and following Russians leaders.
In case that you do not act until 15 September of 2010 according to our above instructions, you will prove that you are in collusion accomplices to the genocide of 140.000.000 Russians and to the genocide of 5.000.000.000 human beings of all nations and races of Planet Earth.

STOP
G.H.REES Prytaneum – Athens,
Through the Messages Server,
Of the G.H.REES Magnesia Readership,
Karageorgiou Ch. Ch. Yannis,
G.H.REES Ex-Instructor of Geostrategy,
Elpidos 12, Nea Ionia, Volos, Hellas.

STOP


POSTSCRIPT 1:
The content of the present addition of 05.09.2010, and the content of the main ultimatum of 18.08.2010 of G.H.REES towards the Russian Government (Published though the World Wide Web on 28.08.2010) have been transmitted – notified and to the ellipse of the orbit of Planet Saturn and to the internal surface of the Earth, through the G.H.REES transmitters “NETRINO – NASER” of amplified beam. We assume the successful receipt of the transmission by the receivers.

STOP


POSTSCRIPT 2:
Amongst other messages G.H.REES receives continuously the following stereotype message in the receivers “NETRINO – NASER” from the orbit of Planet Saturn in unknown Hellenic Pre-Archaic Language:

«ΣΆΜΑ ΤΈΕ ΣΕΕΜΩΝ ΑΠΊΞΕΕΙ ΕΣ ΣΥΜΩΝ ΠΛΆΝΗΤΑ ΟΛΈΞΩΜΕΝ ΟΛΕΤΈΕΡΑΣ ΣΙΝΑΣ ΔΙΑΣΤΡΙΚΟΥΣ ΤΕ ΔΑΪΝΟΥΣ ΕΞΑΣΤΡΙΣΘΈΝΤΑΣ ΕΞ ΑΣΤΕΡΩΝ ΔΡΑΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΞΥΜΜΑΧΟΥΣ ΣΙΝΩΝ ΥΦ’ ΕΕΓΈΤΑΝ ΣΙΩΝ – ΣΈΝΤΙΟΥ».

In the Latin alphabet:
“SAMA TEE SEEMON APIXEEI ES SIMON PLANETA OLEXOMEN OLETEERAS SINAS DIASTRIKOUS TE DAINOUS EXASTRITHENTAS EX ASTERON DRAKONTOS KAI XIMMAHOUS SINON YF’ EEGETAN SION – SENTIOU”.

The approximate translation of the above message is:

“DURING THE ARRIVAL TO YOUR PLANET WE WILL ELIMINATE THE ANNIHILATORS INTERSTELLAR AND TERRESTRIAL CHINESE AND THE ALLIES OF THE CHINESE UNDER THEIR LEADER SION – SEDI”.

STOP


POSTSCRIPT 3 (OF THE G.H.REES MAGNESIA):
In 05.09.2010 we are being informed from the Internet that the Hebrew Economist BOB CHAPMAN (SEE LINK: http://www.youtube.com/watch?v=jRWSzuzW0Qk ) is spreading in the Internet news from a foreign Embassy in Athens Greece, about an expected coup d’etat of Military Officers in Greece.

Previously, in the same promulgation of his, CHAPMAN is announcing the joyful occasion of the marriage of the Hebrew-Saxon prince Nikolaos HOLSTEIN GLUCKSBURG and the joyful news of the foundation of the “Royal Party” in Greece. The “Royal Party” of Greece is founded in order to replace the party “LA.O.S.” (People’s Orthodox Alert) of the Turk-Albanian agent-provocateur – traitor G. Karatzaferis, the “LA.O.S.” party, which G.H.REES and the webpage “Hellen and Chaos” completely crashed with their revelations, for the execution of instructions of the Chinese “HONG” through the Lodges “A.O.A.” and “O.T.O.” London, from “LA.O.S.” and from the collusion “PASOK”, for the provocation of the Balkan War of the “B.A.S.T.R.” axis against Greece, and for the provocation of the Third World War with “LA.O.S.” having as its seat the “Byzantine Empire 666 Sufism – ChristianoDodecatheism” in Constantinople, and with assault of the “NATO” armies under the leadership of “LA.O.S.” in Constantinople against the “Shanghai Pact” or “R.I.C.” in order for Greece and the rest White Western Nations to be annihilated by the counter-attacking “R.I.C.”, with final genocide and of the Russians from the axles “C.J.T.H.S.M.” and “C.K.” China and Korea.

The entire above mentioned genocidal program of “HONG” is now undertaking to execute the “Royal Party” of Greece, which due to the G.H.REES revelations, is unable to raise an Election Percentage of above 2%, and thus it has been ordered from abroad, namely from London, to execute an armed coup d’etat in Greece, organized by Greek Theosophists Masons Generals “Epsilon” of the Greek Army and of the Greek Police, who will appoint as a Prime-Minister of Greece the Hebrew-Saxon fallen successor Paul or his brother Nikolaos HOLSTEIN GLUCKSBURG.It has been programmed that the Royal Coup d’etat of the Hebrew-Saxons HOLSTEIN GLUCKSBURG and of the Theosophists Masons “Epsilon” Greek Generals will overthrow the Greek collusion politicians, but will remain in “NATO” in order to execute the scheme of “HONG” for the provocation of Balkan and World War, with 5.000.000.000 dead and with annihilated all the Russians and all the Greeks.

G.H.REES to the Russian Government:

Invade now militarily in the Balkans and in the Aegean and eliminate the “Epsilon” and the Hebrew-Saxons HOLSTEIN GLUCKSBURG, in case that you want to survive you and the 140.00.000 of Russians liegemen of yours, by foiling the entire scheme of “HONG” for the genocide of Russians after 2012.

We highlight that the new designed junta of the Generals of the year 2010 is prepared with the same purpose for which was prepared the junta of the Generals of the year 1967 which had been ordered to execute a military coup d’etat in Greece under the leadership of Konstantinos Karamanlis the elder and the then King of Greece Konstantinos HOLSTEIN GLUCKSBURG, and in continuation to drag Greece as a center of passing armies of “NATO” into a Global War against the axis “R.I.C.” in order for the counter-attacking “R.I.C.” axis to annihilate the west. The above came forward from the then documents of the “Jehovah Witnesses” which predicted the Third World War, namely the “Armageddon”, for the year 1975. Then the foundation of the junta of the Generals and the genocide of all the Greeks and 4.000.000.000 humans was foiled by the honest Greek officer colonel Papadopoulos and the 400 officers of the Greek revolution except 8 traitors Mason’s officers who entirely betrayed the revolution.

The ironic antilogy is that the “bad fascist” colonel Papadopoulos avoided and foiled the Third World War in 1967, and the today democrats Greek-Hebrews and Masons Politicians as murderous male and female treasonous whores against humanity and against their people, are promoting the explosion of the Balkan War against Greece and the explosion of the Third World War with purpose the annihilation of 5.000.000.000 humans over the planet.The above are written and for your reminding and education namely for the education of the prime ministers, of the leaders and ministers of the Russian Government but also and for the education and reminding of the facts towards the Greeks who have lost their memory and are leaded directly to slaughter by the Greek-Hebrew politicians and by the “Royal Party” of GLUCKSBURG.

FOR THE HISTORY OF THE EVENTS (1967 – 1975) READ LINKS:
http://ellhnkaichaos.blogspot.com/2010/07/blog-post_22.html
http://ellhnkaichaos.blogspot.com/2009/09/1999.html
http://ellhnkaichaos.blogspot.com/2010/08/blog-post_28.html

Note: Some of the above webpage LINKS provided are in the Greek Language. Use the automatic Google Translator: http://translate.google.com/ to translate them to your corresponding mother language.
G.H.REES PRYTANEUM

No comments:

26-09-2009

visit counter for blogspot

Δημοφιλείς αναρτήσεις