ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΑΛΗΘΟΥΣ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΝΟΗΜΟΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΥ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑΣ ΩΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΧΙΑ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΚΡΟΝΟΥ ΔΙΑΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΗ._

Wednesday, 29 December 2010

TOTAL COSMIC ETNA - TOP URGENT TO THE GOVERNMENTS OF RUSSIA – USA OR 666 – ENGLAND – FRANCE – AND CHINA OR 888

TOTAL COSMIC ETNA - TOP URGENT - TOP URGENT - TOP URGENT – THIRD WORLD WAR ALARM SIGNAL AND PLANET SECURITY ALARM SIGNAL FROM THE STAFF OF THE PARAMILITARY CORP G.H.REES (GROUP OF HELLENIC REESTABLISHMENT) OF GREECE – HELLAS.

TO THE GOVERNMENTS OF RUSSIA – USA OR 666 – ENGLAND – FRANCE – AND CHINA OR 888, AS MEMBERS OF THE SECURITY COUNCIL OF “O.N.U.” ORGANIZATION OF UNITED NATIONS

TO THE GOVERNMENTS OF NORTH KOREA OR 777 FIRST, AND SOUTH KOREA OR 777 SECOND,

TO THE GOVERNMENT OR COMMISSION OF EUROPE OR 666 IN BRUSSELS OF BELGIUM

AND TO THE GOVERNMENT OF JAPAN OR 666, AS MEMBER OF THE AXIS “USA – EUROPE – JAPAN” OR TRILATERAL OR TRILITERAL 666

THIS ALARM SIGNAL AS TOTAL COSMIC ETNA ALARM SIGNAL, TO BE COMMUNICATED TO THE GOVERNMENTS OF ALL COUNTRIES OF THE WORLD, AND TO THE GENERAL ASSEMBLY OF “O.N.U.” ORGANIZATION OF UNITED NATIONS, THROUGH THE INTERNET SITES http://ellhnkaichaos.blogspot.com/ AND http://hellenandchaos.blogspot.com/ AND THROUGH THE EMBASSIES OF THESE NATIONS.

ATHENS GREECE HELLAS 28.12.2010

THEME OF THE SIGNAL: COLLUSION OF THE MASONIC OVERLODGES: HONG OF CHINA OR 888, KORE FIRST OF NORTH KOREA OR 777 FIRST, KORE SECOND OF SOUTH KOREA OR 777 SECOND, ZEN OF JAPAN OR 666, A.O.A. OR OVERLODGE OF LONDON ORDO ADEPTIS ATLANTIS OF THE HEBREWSAXONS OF ENGLAND OR 666, O.T.O. OR ORDO TEMPLIS OCCIDENTIS OF THE HEBREWSAXONS OF ENGLAND OR 666, GREAT OAK’S LODGE OF THE HEBREWSAXONS OF USA OR 666, AND GOLDEN DAWN OF BRUSSELS OF BELGIUM OR 666, FOR THE START OUTBREAK OF THE THIRD WORLD WAR FROM THE LOCAL WAR BETWEEN NORTH AND SOUTH KOREA WE REPEAT BETWEEN NORTH AND SOUTH KOREA FOR THE FINAL PURPOSE OF THE GENOCIDE OF ALL THE WHITE AND BLACK NATIONS OF THE PLANET, THAT MEANS 5 BILLION HUMAN PEOPLE OR THE 2/3RDS OF THE EARTH’S POPULATION AND OF THE SURVIVAL ONLY OF 2.5 BILLION OF YELLOW POPULATION OF CHINESE AND KOREANS AND OF MONGOLIANS JEWS AND SAXONS IN THE PLANET EMPIRE OF THE JEHOVAH’S KINGDOM OR SIN - OR SION - OR ZION – OR SINA – OR JEDI – OR SEDI – OR JUDE – OR DRAGONIAN – OR LUNAR – OR MOON KINGDOM.


THE FOLLOWING TEXT OF THE ALARM SIGNAL IS WRITTEN IN GREEK LANGUAGE. TO BE TOP URGENTLY TRANSLATED BY THE EMBASSIES RECEIVERS AND TO BE TOP URGENTLY TRANSMITTED TO THE RESPECTIVE GOVERNMENT OF EACH EMBASSY.

(NOTE: FOR URGENT REASONS WE FIRST COMMUNICATE THE SIGNAL AS A SONIC G.H.REES SIGNAL)
RETRANSMIT AND REPRODUCE - SURVIVAL AFFAIR
DOWNLOAD THE G.H.REES SONIC SIGNAL FROM THE FOLLOWING LINK:
http://www.easy-share.com/1913414008/GHREES_FOR_KOREA.WAV

No comments:

26-09-2009

visit counter for blogspot

Δημοφιλείς αναρτήσεις