ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΛΛΗΝ και ΧΑΟΣ 2 (ΤΟ ΟΠΟΙΟ Η ΓΚΟΥΓΚΛ ΕΧΕΙ ΦΙΜΩΣΕΙ!!!!!!)


ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΑΛΗΘΟΥΣ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΝΟΗΜΟΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΥ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑΣ ΩΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΧΙΑ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΚΡΟΝΟΥ ΔΙΑΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΗ._

ΛΟΓΟ  ΦΙΜΩΣΕΩΣ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΓΚΟΥΓΚΛ  ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ  ΕΔΩ: https://ellhnkaichaos2.wordpress.com/


Tuesday, 7 August 2012

THIRD WORLD WAR – COSMIC ETNA – TOP URGENT SIGNAL – FIRST PRIORITY = PLANET SECURITY AND RUSSIAN NATIONAL SECURITY TELEGRAMME OF G.H.REES. TO THE GOVERNMENT, TO THE CORPS OF THE POLICE, AND TO THE MILITARY OFFICERS, OF ALL NATIONS OF THE PLANET!!!

THIRD WORLD WAR – COSMIC ETNA –

TOP URGENT SIGNAL – FIRST PRIORITY

PLANET SECURITY AND RUSSIAN NATIONAL SECURITY TELEGRAM

FROM G/S – G.H.REES.

GENERAL STAFF
OF
GROUP OF HELLENIC REESTABLISHMENT

GREEK INDEPEDENT PARAMILITARY CORP OF NATIONAL SECURITY

TO THEIR EXCELLENCIES THE:

·        PRESIDENT OF RUSSIA._
·        PRIME-MINISTER OF RUSSIA._
·        MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS OF RUSSIA._
·        PRESIDENTS OF THE COUNTRIES OF “ONU”._
·        PRIME MINISTERS OF COUNTRIES OF “ONU”._
·        MINISTERS OF FOREIGN AFFAIRS OF THE COUNTRIES OF “ONU”._
·        TO THE INTELLIGENCE SERVICES OF ALL COUNTRIES OF “ONU”._
·        MINSTERS OF DEFENCE AND ARMY OFFICERS OF ALL COUNTRIES._
·        THROUGH THE AMBASSADORS AND MILITARY ATTACHES OF ALL EMBASSIES IN ATHENS – GREECE._

TELEGRAMME (ORIGINAL) TEXT: GREEK LANGUAGE
ORIGINAL G.H.REES HANDWRITTEN TEXT LINK:
http://ellhnkaichaos.blogspot.gr/2012/07/third-word-war-cosmic-etna-top-urgent.html

TO THE FOREIGN EMBASSIES IN ATHENS – GREECE: TRANSLATE THE PRESENT TELEGRAMME TO YOUR LANGUAGES AND SEND IT MOST – URGENTLY TO YOUR:

·        PRESIDENTS._
·        PRIME MINISTERS._
·        MINISTERS OF FOREIGN AFFAIRS._
·        MINISTERS OF DEFENCE._
·        INTELLIGENCE SERVICES._

THROUGH YOUR:

·        AMBASSADORS._
·        MILITARY ATTACHES._
·        INTELLIGENCE SERVICE ECHELONS._

ATTENTION !!! THIS TEXT IS RELATIVE TO YOUR NATIONAL SECURITY AND SURVIVAL !!!

THIRD WORLD WAR, DESIGNED BY THE MASONIC OVER-LODGE “HONG” OF CHINA, BY THE JEWISH – SAXON MASONIC OVERLODGES “AOA” + “OTO” OF LONDON, AND BY THE JEWISH CHIEF RABBIS BUROWGS (BARUCH) OF “USA”._

“Honorable Gentlemen: Your excellencies and officers of armed forces of all countries on the planet. STOP._

1)      From Greek Americans of American agencies, from Greek Russians of Russian agencies and Russian military forces, from dissident military officers of former Soviet Republics of the Eastern USSR (now members of the Pact of Shanghai) via Greeks in Uzbekistan etc, from Masons objectors both inactive (sleepers) and active in the USA-England-Greece and other countries, from Jews and Saxons objectors university instructors as members of the American “NSA” “National Security Agency” as main executive body of the 3rd World War, from prostitutes of Shanghai, China whose “customers” are loquacious Chinese generals and politicians, via Greek seamen gone through the harbor of Shanghai and from sources that are not to be named in this telegram for security and survival of those people, the department of “Incoming Information” of G.H.REES “GROUP OF HELLENIC REESTABLISHMENT”  has collected and processed the following information. This has to do with the outburst-conduct –and final purpose of the 3rd World War which has been planned by the Chinese Masonic planet over-lodge “HONG” of China and which is being carried out by the Masonic over-lodges of the West “AOA” and “OTO” of London in cooperation with the “planetary kings” of the Jews, Chief Rabbis Burowgs – Baruch, chiefs of the American Pentagon, the “NSA” and the American governments of the Masonic puppets-straw men politicians of the “USA”, “Democrats” and “Republicans”: STOP:

2)      [Executed mission] of American-English-and Turkish agents in Syria aiming at the incitement of armed riot of the religious minorities of Syria against the Syrian government as well as the assassination of Syrian officers, politicians and military men and the assassination of Syrian and foreign reporters, for the Syrian government refused to allow the armies of Hebrew-Saxon “NATO” to pass through Syria in order to surround and attack Iran from the left, through the Iranian-Turkish and Iranian-Iraqi borders, and from the right through the Iranian-Afghan borders. STOP._

3)      In accordance with the planning of the 3rd World War by Chinese “HONG”, by Hebrew-Saxon “AOA” and “OTO” of London, by the Chief Rabbis “kings” Burowgs – Baruch of the “USA” as well as by the collusive crypto-Jewish Shiite Iranian priesthood, and by the collusive crypto-Jewish government regime of Iran [behold the crypto-Jewish president of Iran: agent provocateur Ahmadinejad, who conspires with the Burroughs – Baruch Chief Rabbis of the USA for the slaughter of the Iranian-Persian people by the Hebrew-Saxon “NATO” and China]. The inception of the 3rd World War will happen in Iran, so as to give China the geostrategic alibi to attack “NATO” for the total genocide and slaughter of the armies and civilians of the countries members of “NATO”._  Behold the public threats of Chinese generals to the mass media that: “If “NATO” conducts military attack against Iran, this will give the Chinese army and the armies of the “Pact of Shanghai” or  "R.I.C." axis = RUSSIA - ISLAM - CHINA reason to attack the armies of “NATO” and this will be the occasion for the 3rd World War.”, according to the planning of Chinese “HONG”, “AOA” and “OTO” of London, and the Chief Rabbis “kings” of the USA, Burowgs – Baruch. STOP._

4)      As opposed to their attitude towards the Iranian issue, the Chinese intelligently silence about the preparation for the attack of “NATO” against Syria, confining themselves to “not voting” for this attack at the Security Council of the “ONU”, precisely because the Chinese government, obeying orders of “HONG” insidiously conspires with the “USA” government for the overthrow of the regime of Syrian president Assad so that Iran is finally surrounded from all directions, and attacked from every border, i.e. also by treacherous Mongolian and of Turkish origin Azerbaijan (Azeris or Khazars of Jewish religion, as the most criminal Mongolian genus of the planet)._ Note that during the reign of the bloodthirsty genocide criminal Mogul Jenkins Han, were unnecessarily slaughtered six million Persian-Iranian civilians._ STOP._

5)      Considering the upcoming invasion of  the “NATO” armies in Iran for the start of the 3rd World War, now is being made an attempt to overthrow the regime of Syrian president Assad who denied the forces of “NATO” the passage through Syria to invade Iran through Iraq going through the South-West borders between Iran and the “NATO”-occupied Iraq, - because strategically, the invasion of such “NATO” forces in Iraq from the region of Basra in the Persian Gulf was considered unsafe by “NATO”, and because on the other hand the passage of “NATO” forces through Jordan to Iraq was considered impossible, since that would tangle Israel or Saudi Arabia openly against Iran in political and military terms._ STOP._

6)      Also considering the overthrow of the regime of Syrian president Assad, ongoing for 22 months, armed agents of American + Turkish + Israeli agencies are going into Syria through the Syrian borders with Turkey-Iraq-Jordan-Israel-and Lebanon and destabilizing the Syrian regime, financing and equipping the Syrian “rebels”, and assassinating Syrian officials and reporters._ STOP._

7)      Also considering the overthrow of the regime of Syrian president Assad who threatens to ruin the planning of Chinese “HONG”, of the Anglo-Hebrew “AOA” and “OTO”, and of the American Jewish Chief Rabbis Burowgs – Baruch, actual leaders of the USA, for the 3rd World War, the American “Pentagon” as puppet of Burowgs – Baruch, ordered the Turkish Defence to provoke military incident within the territorial sea of Syria, by flying there two photo-spy Turkish aircrafts “Phantom/RF-4E” so as to give rise to tension between Turkey and Syria, and to give Turkey reason to send Turkish forces to the borders of Turkey and Syria, as it happened,  being the first “signal” for the invasion of “NATO” and Turkish armies, from the territory of South-East Turkey to Syria. STOP._

8)      The expected and desired result for the “USA” and Turkey was for the Syrian anti-aircraft defence to shoot down one of the two Turkish spy aircrafts, as it happened, while the Turkish propaganda fraudulently –intentionally- and falsely rumoured that “The Syrians brought down the Turkish aircraft within the international airspace”, and as the Turkish and Syrian coastguards recovered the shot Turkish “Phantom/RF-4E”from the seabed of the territorial sea of Syria (!!!), showing reproach and eternal dishonesty of a country of dishonour and Mongolian, guilty of genocide-assassination, whore Turkey, which, in order to rebuild the hideous guilty of genocide Mongolian Ottoman Empire, does not hesitate to provoke the 3rd World War in which are intended to die by Chinese “HONG” 5 billion people of all earth races: white, black, Mongolian white-yellow and Mongolian black-yellow, during the 3rd World War or “Armageddon” , - with the “Chinese Foreign Army” of 200.000.000 Chinese being the genocide criminal._ Behold the Turkish geostrategic of the Mongolian scared fox Davutoglu or David-oglu, Turkish-Jewish “squash”, Foreign Minister of odious genocide criminal Turkey, who, in cooperation with the Turkish “MIT” and the Turkish-Jewish squashes generals of Ankara, is coordinating and equipping the Azeris or Khazars Turkish-Moguls, the Chechen Turkish-Moguls as well as the other Islamic and Mongolian-“Touranian” minorities within Russia so that they secede from Russia and annex the territories of the Russian Federation and the countries of “C.I.S.”, “Commonwealth of Independent States” of former USSR to the Turkish territory._ (!!!)._ STOP._

9)      The same is being done nowadays by the eternal genocide criminal whore country Turkey, via the theories of the Turkish-Jewish generals of Ankara, of the Albanian-Turkish-Jewish founder of the Turkish State Kemal Atatürk, and of the Turkish-Jewish Foreign Minister or “scared fox” Davutoglu, about Pan-Turkish Pan-Islamism, i.e. Turkish domination upon all Islamic and Mongolian countries and minorities of countries on the planet, Bosnia, Albania, etc in Europe, Islamic countries in Africa and Islamic countries in Asia and about Pan-Turkish Pan-Touranism, i.e. Pan-Mongolism upon the white-yellow and black-yellow countries on the planet._

10)  The same is being done nowadays by the eternal genocide criminal Mongolian whore Turkey against Greece, attempting to annex to Turkey the Hellenic territories of Hellenic west Thrace which is still inhabited by Turkish minorities as remnants of Turkish Mogul Seljuk invaders in the Hellenic Byzantium, in 1453._ STOP._

11)  The same is being done nowadays by the eternal genocide criminal Mongolian whore Turkey in the Balkan countries Albania, Skopje, Bulgaria and the rest, where there are Islamic minorities, with the ulterior motive of annexation of the territories of those countries to the Turkish domination, with the “Defence Bilateral Agreements” between Turkey and the countries previously mentioned functioning as traps, which “agreements” obligate those countries to simultaneous military attack against Greece, as soon as Turkey does so first in 2012 (July-August 2012). STOP._

12)  The same crimes were committed by Turkey as “war criminal” and as “criminal against humanity”, serial and by profession, for the overthrow of the Gaddafi regime in Libya and the Mubarak regime in Egypt, with the criminal insidious complicity of all without exception  Hebrew-Saxon governments of the “USA” and European countries, -with “HONG” as the instigator via the Chinese government, aiming at the overthrow of all the nationally independent Arabic regimes, so that they become homogeneous “Shiite Islamic regimes” of crypto-Jewish Shiite priesthoods and governments, in order for them to become members of the “I” part of the Shiite Islamic countries of the “R.I.C. axis” or the “Pact of Shanghai”. Aim of the constitution of the “R.I.C. axis”: counter attack against the “US.E.J.” and “T.I.M.” axes, of the USA-Europe-Japan and Tibet-India-external Mongolia and genocide of civilians of the USA-Europe-India by the armies of Russia-Islamic countries-China under the leadership of the Chinese Military General Staff and the Chinese “HONG”. Behold the common military exercises of Turkish and Chinese armies in 2011 in the Turkish territory. STOP._

13)  Genocide criminal Mongolian whore Turkey (one leg on “NATO” of “US.E.J.” and the other leg on the enemy of “NATO”, i.e. the “R.I.C. axis” or the “Pact of Shanghai”, with the Chinese-Jewish governments of “NATO” and “R.I.C.” collusively “turning a blind eye” to this Turkish dishonest geostrategic “bigamy”) has already committed the following genocides at the expense of minorities and nations of the old “Ottoman Empire”:
A)    Genocide of the Armenians.
B)     Genocide of the Greek-Pontiacs of North Turkey.
C)    Genocide of the Greeks of Asia Minor._
D)    Genocide of ten million Greeks inhabiting Syria-Persia-Palestine-and Arabic countries of North Africa, as territories of the old “Ottoman Empire”._
E)     Genocide of indefinite number of Arabs of Syria, prior to the contemporary “Turkish” Kemalist Hebrew-Turkish State._
F)     Genocide of indefinite number of Arabs of Persia, prior to the contemporary “Turkish” Kemalist Hebrew-Turkish State._
G)    Genocide of indefinite number of Palestinians, prior to the contemporary “Turkish” Kemalist Hebrew-Turkish State._
H)    Genocide of indefinite number of Arabs of the Arabic countries of North Africa, prior to the contemporary “Turkish” Kemalist Hebrew-Turkish State._
I)       Genocide of indefinite number of residents of the Balkan nations enslaved by the “Ottoman Turkish Empire”._
J)       Genocide of indefinite number of residents of Austria which was enslaved by the “Ottoman Turkish Empire”._

14)  Turkey is currently coordinating the Turkish emigrants in Germany so as to blackmail the economic locomotive of Europe, Germany, via the Turkish minority there and, using Germany this will expand to the whole Europe, -in order to build the “New Ottoman Empire” of the “scared fox” Turkish Foreign Minister Davutoglu._ STOP._

15)  Genocide criminal Mongolian whore Turkey is currently blackmailing all European countries with bankruptcy via Germany, with the criminal conspiratorial complicity of Jewish chancellor of Germany Merkel, of Chinese “Vietnamese” vice-chancellor and Finance Minister of Germany Resler and of the Oster-Goths or Est-Hettaians  white-yellow ministers of Germany and Austria (supposedly “mysteriously extinct from… planet Earth”), who mixed with Mogul invaders who marched on to Caucasus coming from the East side of the Urals and were casus belli for the Trojan War in 1500 before Hebrew-Mogul Pseudo-Messiah “Jesus Christ” or “Rabbi Yahosuva” (“Yah-o-suva” or “O-yah = Jehovah = Je-hova-saves” the… Chinese and Mogul… Jewish and Saxons), - turning the white Pelasgian Trojans against Greeks of contemporary Greece, as racially poisonous genocide criminal Moguls anti-Greek and responsible for the genocide of European nations of the white race, settled in central Europe in Germany-Austria-Hungary-Denmark-Netherlands-Finland. STOP._

16)  Filipe Resler, vice-chancellor of Germany: Chinese of Vietnam, member of the Chinese over-lodge “HONG”, adopted by the German-Jewish Reslers of Germany, - representative of “HONG” to drag via blackmail all European countries, via the EU of Brussels (Hebrew-Mogul leaders: Baroso or Baruch and Van-Robai, also called “lizard”), to world war of European countries-the USA-Japan against the “R.I.C.” axis, so that the latter eliminates the armies and civilians of European countries, the USA and India in response, in 2012-2013. STOP._

17)  Most recent criminal statement of Turkey against Syria, in which Turkey, obeying orders of Chinese “HONG”, makes up non-existent armed men of “Al Qaeda” and “armed Kurdish” within Syria, on the borders of Turkey-Syria, in order to create the false occasion for Turkish, Azeri and “NATO” armies to invade Syria._ STOP._

18)  Most recent criminal statement of Israel against Syria, in which Israel, obeying orders of Chief Rabbis Baruch of the “USA”, makes up non-existent planning and non-existent intentions of the Syrian regime “to hand over the chemical weapons of Syria to the Palestinians against Israel”, in order to create the false occasion for Israeli and “NATO” armies to invade Syria, from the Golan Heights._ STOP._

19)   Most recent criminal act of the Korean=Chinese Secretary General of the “ONU” Ban Ki-moon, member of the Chinese over-lodge “HONG”, via Hebrew-Saxon American-Jewish general, “observer” of the ONU for Syria, Robert Mood: “The Assad regime of Syria is using… immeasurable military force and disproportionate violence against Syrian civilians”. The totally screwed into American lodges ass-general Robert Mood, completely… ignores the use of “military force” and “disproportionate violence” by Syrians, hired by “NATO”, Turkey and Israel traitor Syrian “anti-regimes”, murdering entire Syrian populations loyal to president Assad in order to occupy the Syrian city Aleppo and neighborhoods of Damascus. It is by such obnoxious lackeys Hebrew-Masons screwed in lodges and provocateur “generals” that world wars are incited. STOP._

20)   Most recent criminal act of the Hebrew-Saxon “USA” against Syria: the “USA” sent the aircraft carrier “Eisenhower” and its accompanying ships into the territorial sea of Syria, provoking war, due to substantial embargo of Syria by sea, that is actual siege of Syria by the criminals of the 1st, 2nd and 3rd World Wars, Chief Rabbis Jewish Baruch of the “USA”, answering and serving Chinese “HONG” , while the Russian-Jewish government of Moscow is “intentionally and insidiously sleeping”, confining itself to pacts with the American-Jewish of Washington for the protection of the Russian base in Syrian Tartus from the expected bombings by “NATO” and from the “air exclusion zones” of Syria, as demanded by the collusive Mongolian genocide criminal whore Turkey. Behold the executed mission and consultations of A’ Russian Defence Minister, general Makarov, in the USA with his counterpart American-Jewish A’ Defence Minister, for the exception of the Russian base in Tartus (Ancient Greek Tartissos) from the air exclusion and bombing against Syria by “NATO”, maintaining standards of “NATO” against Libya and the anti-Chinese regime of the planetary hero colonel Gaddafi._ STOP._

21)  Most recent criminal act of the “European Union” except Switzerland against Iran and Syria: trade embargo=exclusion of Iran so that oil export from the Persian Gulf towards Europe and the USA is discontinued and “winter energy” is caused resulting in disaster for industry-agriculture-livestock in Europe and the USA and so that “NATO” has no option but to offend Persia and the rest of Islamic oil producing countries in order for “NATO” to possess their oil wells, because Chinese Resler of “HONG” and Jewish Merkel (former chairwoman of the Communist Youth of Communist Eastern Germany) are arranging the bankruptcy of all European countries and their shift to their previous national currencies, depreciated by 70% of their previous old value, so that European countries are unable to buy oil and gas from Russia, Saudi Arabia, the rest of the Arabic countries and from countries of Africa and South America. STOP._

22)  The above result in death of starvation and cold for tens of millions of Europeans in 2012-2013, unless the patriot civilians-police officers-and military men of Western countries destroy Chinese-obedient Hebrew-Saxon provocateur “NATO” right away , and unless they immediately overthrow and kill the members of the governments of their countries and their Mason generals and their bankers who are all Hebrew-Saxons or artificial Hebrew-Saxons i.e. Masons, - enslaved by Chinese “HONG”, via the “AOA” and “OTO” over-lodges of London and via the Chief Rabbis Baruch of the “USA”. STOP._

23)  Draconian China (during initiations of Chinese and Korean officials in “HONG”, they are taught that they originate from the “Constellation of the Dragon” and arrived on our planet by the hybrid natural-artificial spacecrafts “Moon” and “Lilith” of the Draconian god Sin-Zion-Jade-Jedi-Senti-Jewd- Jed- Judah) awaits like a hungry genocide insidious hyena to devour the corpses of all nations-countries on the planet and to commit genocide on 5 billion people of those nations, including Hebrew-Moguls, Saxon-Moguls, and of course the total idiot Hebrew-Moguls of the kremlin like China has done in the past against the Mongolian white-yellow nations of Indo-China, Vietnam, Cambodia, Laos, Thailand and the rest of its neighbouring countries. STOP._

24)  The scheduled genocide of 5 billion people of all purely non-yellow earth races by 200.000.000 of Chinese “Foreign Army”, has been exposed and proved in the previous texts of G.H.REES. in the Greek-speaking website: <http://ellhnkaichaos.blogspot.com>  as well as in the English-speaking website:< http://hellenandchaos.blogspot.com> . STOP._

25)  China is currently preparing this planetary genocide of all nations except Korea using:
·        The hired mercenary Chinese army._
·        The purchase of public debts of all nations with mortgage bonds of all countries by the central bank of China, so that the latter can seize territories of all bankrupt nations._
·        The economic invasion of duty-free and tax-free Chinese products in every country, with the complicity and collusion of the Hebrew-Saxon governments of those countries, aiming at the collapse of trade, industry and manufactory of all countries on the planet._
·        Chinese economic zones. STOP._

26)  Hired mercenary Chinese armies exist in:
·        Canada, 200.000 Chinese._
·        The USA, California, indefinite number._
·        Mexico, 300.000 Chinese._
·        Panama, 700.000 Chinese, as supposedly “security” of Chinese factories._
·        Nigeria, 700.000 Chinese._
·        Other counties._ STOP._

27)  Colonel Gaddafi was assassinated by the Hebrew-Saxon Chinese-obedient “NATO” for, informed by G.H.REES. via the Libyan embassy in Athens, he deported 1.000.000 Chinese out of Libya._ STOP._

28)  Chinese-obedient condemned to death President of the USA, idiot Obama, announced the foundation of three Chinese economic zones within the USA, that is he announced the foundation and annexation to the Chinese territory of three Chinese provinces within the territory of the USA!!! G.H.REES. to American patriot citizens-police officers-army officers: immediately kill traitor President Obama, deport all Chinese and Koreans out of the USA, deport all Jewish out of the USA, overthrow the treacherous Hebrew-Saxon USA government, destroy the treacherous gangs of the “Democrats” and “Republicans” of the USA and enforce embargo against China in the entire West, banning any import of Chinese-Korean products under the threat of death sentence. STOP._

29)  G.H.REES. to the patriot citizens-police officers-military officers of all countries on the planet: do as paragraph 28 says, because if you do not, you will not survive the genocide paranoid madness of the Chinese army in the Chinese “Armageddon” of “Jehovah’s Kingdom” or Sin-Zion-Sina-Senti- Jedi-Jed-Elloch-Allah-Jad-Jud-Judah or whatever his name is, this Draconian criminal son of a bitch”.

30)  Common announcements of American and Russian government agencies, that is Jewish and Saxon Moguls of Washington and Moscow, on the Internet, state that “the Hubble telescope has spotted an enormous fleet of gigantic metal war planets which are heading to Earth with hostile intentions”. Ask Hebrew-Saxon “NASA” how they drew the… conclusion about “hostile intentions”.
… it seems that “the Empire strikes back” and few are the days of the genocide space criminal Jehovah- Sin- Zion- Sina- Jedi- Senti- Jewd- Judah- Elloch- Allah, as few are the days of his slaves: Chinese- Koreans- Moguls- Jewish and Saxons. STOP._

31) It also seems that few are the days of traitors of their nations, national Masons obedient to China and to the Jewish”._ STOP._


 General Staff of paramilitary autonomous body G.H.REES. STOP

Athens  30/7/2012  STOP

Via G.H.REES. representative geostrategic analyst,
Karageorgiou Chr. Chr. Yianni
12 Elpidos Street, N. Ionia, Volos
Greece
STOP._

ID card number: Δ.424.419
STOP


 ATTENTION-ATTENTION-ATTENTION!!!

WE URGE YOU TO TRANSMIT THIS SIGNAL OF PLANETARY SECURITY TO ALL OF YOUR CONTACTS, NEWSPOSTS, NEWS SITES, BLOGS, EMBASSIES' SITES, DIPLOMATIC SERVICES, LOWER RANKING ARMED FORCES OFFICERS, JOURNALISTS, RESEARCHERS, GROUPS ETC. 
 --HELLEN AND CHAOS TEAM--

26-09-2009

visit counter for blogspot

Δημοφιλείς αναρτήσεις