ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΛΛΗΝ και ΧΑΟΣ 2 (ΤΟ ΟΠΟΙΟ Η ΓΚΟΥΓΚΛ ΕΧΕΙ ΦΙΜΩΣΕΙ!!!!!!)


ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΑΛΗΘΟΥΣ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΝΟΗΜΟΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΥ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑΣ ΩΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΧΙΑ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΚΡΟΝΟΥ ΔΙΑΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΗ._

ΛΟΓΟ  ΦΙΜΩΣΕΩΣ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΓΚΟΥΓΚΛ  ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ  ΕΔΩ: https://ellhnkaichaos2.wordpress.com/


Friday 18 June 2010

SECOND ULTRA-URGENT TELEGRAM - G.H.REES PRYTANEUM TO THE RUSSIAN GOVERNMENT

WARNING:
THE PRESENT ULTRA-URGENT TELEGRAM FROM THE HELLENIC GROUP OF GEOSTRATEGIC RESEARCH “G.H.REES” (GROUP OF HELLENIC REESTABLISHMENT) TO THE MEMBERS OF THE RUSSIAN GOVERNMENT, CONCERNS THE NATIONAL SECURITY OF ALL STATES.THEREFORE, WE PLEAD TO ALL THE RECIPIENTS OF ALL COUNTRIES, TO DELIVER THE PRESENT TELEGRAM IN THE ENGLISH LANGUAGE, TO THE NATIONAL SECURITY SERVICES OF THEIR COUNTRY, AND ΤΟ THE INTELLIGENCE SERVICES OF THEIR COUNTRY. MATTER OF NATIONAL SECURITY OF ALL COUNTRIES. MATTER OF PLANETARY SECURITY.

ULTRA-URGENT TELEGRAM
OF THE G.H.REES PRYTANEUM – GROUP OF HELLENIC REESTABLISHMENT,
ATHENS 16.06.2010,


TO THE MEMBERS OF THE RUSSIAN GOVERNMENT, MOSCOW, THROUGH THE HELLENIC WEBPAGE http://ellhnkaichaos.blogspot.com/ AND THROUGH THE RUSSIAN EMBASSIES OF GREECE AND REST NATIONS._

STOP


CC: TO THE EMBASSIES OF ALL NATIONS._

STOP


SUBJECT: DANGER FOR THE RUSSIAN NATIONAL SECURITY
ULTRA-URGENT NEED FOR SOLVING THE ENGAGEMENT OVER THE CRITICAL GEOSTRATEGIC NODE – CROSS: NORTHEASTERN PAKISTAN – EASTERN NAPE OF AFGHANISTAN – TAJIKISTAN – KIRGIZSTAN – UZBEKISTAN._

STOP


TEXT:

Estimable Sirs of the Russian Government,

1: According to the G.H.REES department of Geostrategic Analysis, the above mentioned Geostrategic Node is the most crucial of the planet, because in this Node are crossed the borders: of the member of “R.I.C.” (Russia – Islam – China) Russia through Kazakhstan, of the member of “R.I.C.” China, of the leader of “T.I.M.” (Tibet – India – Mongolia) and ally of “NATO” India through the northeastern Pakistan and through the eastern nape of Afghanistan, and finally of the leader of “US.E.J.” (USA – Europe – Japan) and leader of “NATO” United States of America “USA” through the American Military Bases in Northern Kirgizstan._

STOP


2: The information that we are receiving from Greek-Americans of the American Intelligence Services is that the assaults of the Tajikistan Commandos indiscriminately against Kirgizia and Uzbekistani populations of Kirgizstan in order to heat up the tensions between them, are ordered by the Government of Tajikistan with collusion suggestion and advise of Turkey and of China, under the agreed opinion of the American Government, with primary purpose the cancellation of the new Russian infiltration in Kirgizstan, as a former member of “USSR”, and the cancellation of the function of Kirgizstan as a member of “C.I.S.” or Commonwealth of Independent States of the former “USSR”._

STOP


3: The secondary purpose of the assault of the Tajikistan Commandos indiscriminately against Kirgizia and Uzbekistani populations of Kirgizstan, is the finding of pretexts from “USA” of “NATO” in order to reinforce the American Military Bases of Northern Kirgizstan with excuse “the restoration of internal order in Kirgizstan”, and the creation of alibi for China, in order to mobilize Chinese Troops in the border with Kirgizstan and to invade in Kirgizstan with excuses that: A) “is taking measures against the threat of a “NATO” invasion in China in favor of Tibet and in favor of Uyghur, and B) “is taking measures for protection of the Chinese Turkestan population who live in Kirgizstan”._

STOP


4: In case that Russia don’t militarily push back the ongoing invasion of the Chinese Army in Kirgizstan, then it will be cut in four (Kirgizstan, Tajikistan, Afghanistan, Pakistan) the Geostrategic axis Russia – India, as an axis of absolute necessity for the Russian National Security and Survival, with result the Russian Geostrategic and Economical blockade and strangulation from China._

STOP


5: In case that Russia militarily pushes back the invasion of the Chinese Army in Kirgizstan, then it will violate its conventional military obligations towards the “Pact of Shanghai” or “R.I.C.” (Russia – Islam – China), an action that will provoke the armed revolution of Islamic and Chinese populations of Russia against the Central Government of Moscow with incitation of Turkey and of China, and the break-up of Russia from inside, with final result the genocide of Russian, Whites and Mongols, from the Geostrategic Axles “C.J.T.H.S.M.” (China – Japan – Tibet – Hebrews – Saxons – Mongolia) and “R.I.C.” under Chinese leadership._

STOP


6: Therefore, the first Ultra-Urgent action for the Russian National Security, is the use of the Russian Military Hyper-Power for the direct expel of the “USA – NATO” military bases from Northern Kirgizstan._

STOP


7: The second Ultra-Urgent action for the Russian National Security is the development of Russian Army in Kirgizstan alength the borders of China – Kirgizstan._

STOP


8: The third Ultra-Urgent action for the Russian National Security is the invasion of the Russian Army in Tajikistan and the development of the Russian Army in Tajikistan alength the borders of China – Tajikistan, in united strategic operation with those of the previous paragraphs “6” and “7”._

STOP


9: The fourth Ultra-Urgent action for the Russian National Security over the above mentioned Geostrategic Node we consider it Classified and we will not promulgate it in the present unclassified telegram. This will be given by G.H.REES only to the Russian Embassy in Athens, in case the Russian Embassy Athens sends its employees to meet with our G.H.REES representative in Volos._

STOP


10: For the fifth Ultra-Urgent action for the Russian National Security over the above mentioned Geostrategic Node, it is applied the same as in the previous paragraph “9”._

STOP


11: The sixth Ultra-Urgent action for the Russian National Security, is to proclaim immediately the expel of China from the Axis “R.I.C.”, the break-up of the “Pact of Shanghai”, and the foundation of the new axis “R.I.” namely only of Russia and of Islamic States._

STOP


12: The seventh Ultra-Urgent action for the Russian National Security, is the Russian initiative for talks between the Governments of Russia – USA – European Countries - Latin America Countries – Islamic Countries – India – Hindu Countries – African Countries – and Countries of Pacific Ocean, for the foundation of the “Geopolitical Pact 999”, as opposition awe to the coalition of the axis “888 – 777” China – Korea._

STOP


13: In order to succeed the foundation of the “International Pact 999”, all the Countries must isolate and denudate the Satanists Hebrews Rabbis from every Religious – Political – Economical – Military – Academic – Journalistic power, because the above mentioned Rabbis in their Spiritual Sessions are being commanded by Demons – Dark Powers in order to conduct until 2012 the Third World War or “Armageddon” with 5 billion dead people, including ALL the Judeans, and ALL the Saxons, and ALL the rest Mongols of the Planet, with purpose the survival of only 2,5 billion Chinese and Koreans of pure Yellow Race, according to the scheme of the Chinese Hyperlodge “HONG”._

STOP


G.H.REES PRYTANEUM
Through the Messages Server
Karageorgiou Ch. Ch. Yannis
Elpidos 12, Nea Ionia, Volos
Hellas

STOP


POSTSCRIPT 1:

In the past we have asked from the Russian Government their complete support to the eponym and legally exposed G.H.REES members and to the owners of friendly to G.H.REES webpages, through the Russian Embassies of Greece and Germany.

Instead of this support we found Russian Apathy and Silence in levels of Ingratitude and Criminal Carelessness, considering that the eponym members of G.H.REES Hellas, are defending the Greek and the Russian National Security, and are confronting continuously Judicial punishments and imprisonments, professional – economical blockade, confiscation and plot auctions, murders of their relatives, and every kind of Political Persecution from the Greek treasonous Philo-NATO Governments of “New Democracy” and of “PASOK”.

We conclude that the Russian Government is comprised of Russian-Hebrews Politicians obedient to the Satanists Hebrews Rabbis of Russia, who are leading AND the Russian-Hebrews AND the whole Russian people, White Russians and Mongols Russians, to a genocide from the axles “C.J.T.H.S.M.” and “R.I.C.” under Chinese Command._

STOP


POSTSCRIPT 2:

Brothers Russians,

If you wish anywise to commit suicide being annihilated by the Chinese and Koreans, we will not be disposed to continue our attempts of your Awakening, by addressing to ears of deaf and to brains of asleep ungrateful.

In case that the eponym G.H.REES members are not being imprisoned or are not being murdered, or their houses are not being confiscated, or are not being suffered from any biological harm due to a devious action, we will send to you one last multipage report of Russian National Security, after which we will abandon you terminally to the luck of the foolish and ungrateful, and to your genocide by the Chinese and Koreans in 2012. Because this will be your End due to your decision to ignore the Survival Advises of G.H.REES of your intellectually superior Hellenes._

STOP


POSTSCRIPT 3:

The final editor of the present telegram, G.H.REES messages server, and former instructor of G.H.REES Geostrategy, Karageorgiou Ch. Ch Yannis, Volos Resident, might be arrested from the Greek Treasonous Authorities in order to serve 2 imprisonments of thirteen and seven months, accordingly by the two law suits that have been filed against him by the Neo-Nazi philo-NATO political party “LA.O.S.” (Laikos Orthodoxos Synagermos – People’s Orthodox Alert), and possibly his confiscated house might be auctioned from the traitors of the Greek Ministry of Economics for non-existing economical debts of his dead parents, murdered by the Philo-NATO Greek Treasonous State, while he is under continuous Social – Professional – and Economical Complete Blockade, because he defends the Russian National Security.

Same wise the owner of the webpage “Hellen and Chaos” in Germany Mr. Apostolos Papanakos is also threatened by Greek Traitors in Greece with imprisonment through the intervention of the Greek Service of Electronic Crime, because he defends the Russian National Security.

And while all these are happening, the Russian Embassies of Greece and Germany are criminally unconcerned.

It is a Universal Law brothers Russians, that the ungratefulness and lie are murdering the one from which originate.

STOP


G.H.REES PRYTANEUM ATHENS._

ORIGINAL GREEK LANGUAGE TEXT:
http://ellhnkaichaos.blogspot.com/2010/06/2.html

AUTOMATIC RUSSIAN TRANSLATION
Автоматическая Русский перевод

No comments:

26-09-2009

visit counter for blogspot

Δημοφιλείς αναρτήσεις