ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΛΛΗΝ και ΧΑΟΣ 2 (ΤΟ ΟΠΟΙΟ Η ΓΚΟΥΓΚΛ ΕΧΕΙ ΦΙΜΩΣΕΙ!!!!!!)


ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΑΛΗΘΟΥΣ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΝΟΗΜΟΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΥ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑΣ ΩΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΧΙΑ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΚΡΟΝΟΥ ΔΙΑΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΗ._

ΛΟΓΟ  ΦΙΜΩΣΕΩΣ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΓΚΟΥΓΚΛ  ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ  ΕΔΩ: https://ellhnkaichaos2.wordpress.com/


Sunday 20 November 2011

TOP URGENT GREEK, RUSSIAN, AND PLANET INTER-NATIONAL SECURITY AFFAIR NOT GRADUATED

TOP URGENT
GREEK, RUSSIAN, AND PLANET INTER-NATIONAL SECURITY AFFAIR
NOT GRADUATED

KARAGEORGIOU CHR. CHR. YANNIS

EX CHIEF ANALYST OF:

· GEOECONOMY

· GEOPOLITICS, AND

· GEOSTRATEGICS

OF G.H.REES
“GROUP OF HELLENIC REESTABLISHMENT”
AND OF NATIONAL AND PLANET SECURITY

ELPIDOS – STREET 12, P.C. 38446, N.IONIA, VOLOS, GREECE

VOLOS 14.11.2012

COPY DESTINED FOR THE WORLD WIDE WEB

· 1) TO HIS EXCELLENCY THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, MR. DMITRI MEDVEDEV._

· 2) TO HIS EXCELLENCY THE PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION, MR. VLADIMIR PUTIN._

· 3) TO THE HONORABLE MINISTER OF COMMERCE OF THE RUSSIAN FEDERATION.

· 4) TO THE HONORABLE MINISTER OF INDUSTRY OF THE RUSSIAN FEDERATION.

THROUGH:

· 1) HIS EXCELLENCY, THE AMBASSADOR OF THE RUSSIAN FEDERATION IN ATHENS – GREECE._

· 2) THE HONORABLE COMMERCIAL ATTACHE’ OF THE RUSSIAN EMBASSY IN ATHENS – GREECE._

· 3) THE HONORABLE CHIEF IN CHARGE OF THE ECHELON OF THE “FSB” IN ATHENS._

THEME-1: BY US DEMANDED SUPPORT, FROM THE RUSSIAN GOVERNMENT TO THE GREEK INDUSTRIES, FOR THE PURPOSE OF THE AVOIDANCE OF THE TURKISH, OF THE WEST (NATO), OF THE ARABIAN, AND OF THE CHINESE ECONOMIC AND CONSEQUENTLY POLITICAL INVASION IN GREECE, AS INVASION MADE THROUGH THE STOPAGE OF THE WORKS, AND THROUGH THE REPURCHASE OF THE GREEK INDUSTRIES BY TURKISH – WEST – ARABIAN – AND CHINESE FUNDS._

THEME-2: OUR PROPOSAL FOR THE URGENT RUSSIAN SUPPORT, INITIALY TO THE GREEK INDUSTRY “………”, IN THE INDUSTRIAL AREA OF ……. – CITY, TEL: …………

THEME-3: CORRELATION OF THE THEMES (1) AND (2) OF THE PRESENT LETTER, WITH OUR CONFIDENTIAL WRITTEN REPORT OF “GEOSTRATEGICS – GEOPOLITICS – GEOECONOMY FOR THE RUSSIAN NATIONAL SECURITY AND FOR THE PLANET SECURITY”, DRAWED AND DELIVERED AT 17/2/2010 BY KARAGEORGIOU YANNIS, REPRESENTATIVE OF G.H.REES (GROUP OF HELLENIC REESTABLISHMENT), TO THE RUSSIAN EMBASSY OF ATHENS, FOR THE RUSSIAN GOVERNMENT._

THEME-4: BY US DEMANDED RE-EXAMINATION AND REVISION OF THE RECENT DECISION OF THE RUSSIAN GOVERNMENT, ABOUT THE “INTERRUPTION OF THE RUSSIAN OIL SUPPLY – FLOW TO GREECE”.

THEME-5: FOR THE NATIONAL SECURITY OF RUSSIA, TOP-URGENT NECESSITY FOR THE ANNULEMENT OF THE “PACT OF NATO” AND OF THE “PACT OF SHANGHAI”._

· FOLLOWING TEXT WRITTEN IN GREEK LANGUAGE (AND TRANSLATED IN ENGLISH LANGUAGE FOR THE INTERNATIONAL WEB-BLOG “HELLEN AND CHAOS”). WE CALL THE PERSONNEL OF THE RUSSIAN EMBASSY IN ATHENS TO TRANSLATE THE FOLLOWING GREEK TEXT IN THE RUSSIAN LANGUAGE, AND TO PUT THIS TRANSLATION INTO THE FOUR LETTERS SENT BY US TO MOSCOW._

(ORIGINAL HANDWRITTEN G.H.REES GREEK LANGUAGE TEXT: DOWNLOAD FROM HERE: https://rapidshare.com/files/1399726199/RUSSIA_END.pdf )

His excellences,

Mister President,

Mister Prime Minister,

And estimable sirs,

Competent Ministers,

Of Commerce and Industry,

Of the Russian Federation,THEME-1: IF they are sincere your announcements and your actions of your Government against the Turkish and Chinese Economical – Political – and Military expansionism in the Balkan area, in Caucasus, in Central Asia, and in the Eastern Mediterranean, THEN we ask from you to apply urgently those announcements of yours, for the interception of the Turkish and Chinese Economical and Political invasion in Greece, with top priority of interception in the Hellenic Thrace._

We justify the above request of ours with the fact that already the Turkish Banks in Xanthi and Alexandroupoli are buying out the territories and the industries of the Hellenic Public Sector and of the Hellenic Private Sector, while the Chinese Government has given order to Chinese businessmen to buy out the entire Thrace, with first the district of Xanthi._

Already in Xanthi closed the Hellenic Industries, such as the “Sugar Factory”, the “Sebath” of vegetable processing, and others, while Hellenic industries, such as “…….” are close to bankruptcy.

THEME-2: Therefore, in first phase, we call you to take top urgent decisions for the support and bailout of the Hellenic industries, with first the Industries of the Hellenic Thrace, and with absolute priority the Construction Industry “…………………” of the Industrial Area “………”.

The industry “…………….” is property of “…………………”, with corresponding “………………” ._

“………………….” is “……………..” of the district “……………”.

The above mentioned “…….” shareholders of “………” are ignoring our initiative of the present document for the support of “……….” from Russia, and will receive the present document as “communicated CC Letter” two days after the receipt of the present document from the Russian Embassy in Athens._

We suggest to the Russian Commerce and Industry Ministries, three possible ways of support of “…………” and of the rest Hellenic industries:

a) Orders for Russian Supermarkets and Multi-stores chains towards the “……..” of Xanthi, for the production of Carton Containers of Retail Sales.

b) Investments of Russian Capitals towards the “………”, for the expansion of the production of “……….” in new products “…………..” for which there is demand in Russia, with parallel function of (a), and under the term that the percentage of the Russian businessmen in “………..” will not exceed 30% of the total shareholders of the above mentioned industry._

c) Loans of Russian Banks towards the “………” and towards the rest Hellenic Industries with interest rates of 5% (namely similar interest with the inter-state loan of 2.5 billion Euros from Russia towards Cyprus in October 2011), through a small Hellenic Bank which doesn’t have acquired toxic, 50% depreciated bonds of Hellenic Public Sector._

The cooperation method (c) is capable to function in parallel with the methods (a) and (b), as Small Bank with “Zero” portfolio of “Toxic” Bonds of the Hellenic Public Sector, we propose the “………….”. Already we have suggested to the Board of Directors of the Hellenic “……….” to cooperate with the Russian Banks, but we haven’t received an answer._

THEME-3: Please correlate the present document, with the classified written report of ours, of “Geostrategics – Geopolitics – Geoeconomics” for the Russian National and for the Planet Security, which we delivered to you by hand in multiple copies through the Russian Embassy of Athens in 17.02.2010._

We call you again to draw your Geostrategy – Geopolicy – and your Geoeconomy, according to the above mentioned report of ours for the relief of Russia from the Geostrategical and Geoeconomical blackmail of the “T.I.C.” axis: Turkey – Islamic States of the ex-USSR - and China.

From 17.02.2011 until today, the already adverse against Russia Geostrategic facts have worsen dramatically against Russia and against “C.I.S.” (Commonwealth of Independent States), because Turkey, after February of 2010, was used from China as the “Long Arm” of China, with the Petroleum of Azerbaijan towards China through Turkey and through the former Soviet Republics of Central Asia (Turkestan – Turkmenistan – Tajikistan), with drills of Chinese and Turkish armies inside the Turkish Territory, with threats of Turkey for the close of the Naval passage of Bosporus, and with other ways._

THEME-4: According to the above, we call the Russian Government to re-examine and to rethink its recent decision, of the first week of November, to cut the supply of Russian Oil towards Greece, because the Greekhebrew and the Greek Masons corrupted politicians of Greece have defalcated 1.100 billion Euros of Greek Public Debt (400 billion of Internal Debt and 700 billion of External Debt), with result for Greece to bankrupt and to not be able to pay out to the Russian “GASPROM” the Oil which imports from Russia.

Considering 1st that Greece imports from Russia the 47% up to 50% of its Petroleum Needs, the interruption of the Russian Petroleum exports towards Greece will mean the destruction of the Greek Agriculture – Farming – Industry – and Defense._

Considering fact 2nd that Greece is the only Geostrategic Arm – Lever of Russia in the Aegean, in the Balkans area, and in the Eastern Mediterranean, in case that the Russian Government will not abort IMMEDIATELY the above mentioned OIL EMBARGO against Greece, then we are forced, due to reasons of Greek and Russian National Security to notify the Russian Generals that the policy of the current Russian-hebrew Government is subverting on purpose and treasonously the Russian National Security, and drives Russia treasonously to a genocide from the Turkish and from the Chinese army, in the frame of the B’ mega-phase of World War III.

At the same time we are forced to denounce to the Greek Armed forces that the above mentioned Oil Embargo of Greece, is a conspiracy of Greek-hebrews politicians of Athens with the Russian-hebrews politicians of Moscow, with purpose the Economical – Political – Military – National Destruction of Greece through the assault of the armies of the “B.A.S.T.R.” axis (Bulgaria – Albania – Skopje – Turkey – Romania) against Greece under the seconding of “NATO” a thing which will prove that the Hebrews of the Russian Government are conspiring WITH the Hebrew-Saxons of the Governments of “USA” and of the “European Union”, namely with “NATO”, against the Russian National Security, and for the final genocide of the Russians from the armies of T.I.C. (Turkey – Islamic “Republics” of Central Asia – China) in World War III.

Already we are suspecting that AND the case of the Russian armament “TOR-M1” AND of the I.F.V.’s “BMP-3” which were never delivered to the Greek Army, AND of the “S-300” which were made useless in Crete out of range from the aviation fronts of the Aegean and of the Northern Cyprian Sea against Turkey, AND the aborted Russian “Pipeline Burgas – Alexandroupoli”, but also and all the other problems which were provoked between Greece and Russia, were pre-designed in collusion between the Greek-hebrews politicians of Greece and between the Russian-hebrews politicians of Russia, in order:

a) On the one hand to delude the Greek and the Cypriot armies with the delusionary hope that “they will have Russian defense hardware to counter the massive assault of the armies of the “B.A.S.T.R.” axis against Greece in 2011 – 2012, on the other hand, …

b) To provoke against Greece a Russian Vindictive rage of Russian Foreign policy, which will put the bases of Anti-Hellenism on behalf of the Russian people and of the Russian Army, for the common military assault of the R.I.C. axis (Russia – Islamic States – China) or “PACT OF SHANGHAI”, after 2012, against the “US.E.J.” axis (USA – Europe – Japan), with purpose the genocide of the unarmed White Race people of “US.E.J.” and with first victims the Greeks, according to the scheme of World War III elaborated from the Chinese Masonic Hyper-lodge “HONG” and from the English (Hebrew-saxons) Hyper-lodge “AOA” London._THEME-5: In our written report of 17/10/2010 (note of the translator: Maybe by typing error it really means the classified report of 17.02.2010) towards the Russian Government, through the Russian Embassy of Athens we provided to you evidence which prove that the Chinese Masonic Hyper-lodge “HONG” (see link: http://hellenandchaos.blogspot.com/2011/10/highest-draconian-masonic-hyper-lodge.html ), has designed the genocide of the 2/3rds of the Terrestrial population, namely of 5 billion people of White – Black – Mongolian Black Yellow – and Mongolian White Yellow race, namely AND the Mongolian white-yellow Hebrew race (“two-races” kingdom of Jerusalem), AND the Mongolian White-yellow Saxon race (“ten-races” kingdom of Samareia), namely AND the Mongols White-yellow Hebrews of Russia, - through the Armies of the pure Yellow Chinese of China and Korea._

Therefore, in order to shield the Russian National Security and your personal security, it is urgent need to cooperate with the Geostrategics Analysis Department of G.H.REES (Founded by the Chief-General and Prime-Minister of Greece, Alexandros Papagos), with purpose the break-up of “NATO” and of the “PACT OF SHANGHAI” or “R.I.C.”, Russia – Islamic States – China, as the two main in collusion adversaries of World War III, (both) founded with orders of the Chinese Hyper-lodge “HONG”, - with purpose the genocide of all the Terrestrial races from the Chinese-Korean Army.

Therefore, it remains in the Russian-hebrew Government, NO OTHER WAY OUT of the lethal Chinese-Turkish Geostrategic and Geoeconomic encirclement, and NO OTHER WAY of survival of the Russian-hebrew members of the Russian Government, but only the way of every nature of support and usage of Greece as the “Long Arm – Lever” of Russia in the Balkans Area, in the Aegean, and in the Eastern Mediterranean._With exceptional honor,Karageorgiou Chr. Chr. Yannis

G.H.REES representative
Group of Hellenic ReestablishmentP.S.: We received knowledge from the “Pravda” newspaper concerning your proposal towards the collusionary Hebrew-saxonic Government of “USA” for the foundation of a common American-Russian body of Space Defense against … 980 hostile space-ships (“UFO’s”) which are approaching planet Earth. We inform you that you have chosen the wrong Space Camp. Nothing else. (Translator’s note: See: G.H.REES astrostrategics: http://perseysteam.blogspot.com/2006/08/blog-post_31.html )P.S.2: We present to you the Geostrategic Mathematical Codes which has elaborated and assigned the Chinese Masonic Hyper-lodge “HONG” in the below Geostrategic Axles which, without exception, were founded by “HONG” in order to design and to conduct the World War III, and in order to genocide the 2/3rds, namely 5 billion of all terrestrial races of the planet, from the pure Draconians – Yellow armies of China and of United Korea._ The Geostrategic Codes were cross-verified from Electronic eavesdropping executed by passive “Neutrino Receivers” of G.H.REES (technology) over sessions of masonic lodges of Hong-Kong, of Shanghai, of “AOA” – “Ordo Adeptis Atlantis” London, and over the environment of the “Planetary King of Israel”, arch-Rabbi Baruch or Barowghs of “USA”._1): 666/A: US.E.J., USA – Europe – Japan._

2): 666/B: T.I.M., Tibet – India – Mongolia._

3): 777/A: North Korea._

4): 777/B: South Korea._

5): 888:A(+): R.I.C., Russia – Islam – China._

6): 888/B(+): C.J.T.H.S.M., China – Japan – Tibet – Hebrews – Saxons – Mongolia._

7): 888/C(+): C.K., China – Korea._

8): 888/C(-): J.T.H.S.M., Japan – Tibet – Hebrews – Saxons – Mongolia._

9): 888/B(-): Whites of Russia and Islamic States._

10): 888/A(-): Black Race nations._The Mathematical signs (+) and (-) mean that the Geostrategic axis 888/B(+) has been designed to genocide the semi-axis 888/B(-) of Russia and Islamic States, and that the axis 888/C(+) of China and Korea has been designed to genocide the semi-axis 888/C(-) Japan – Tibet – Hebrews – Saxons – Mongolia, namely in order to genocide all the Hebrews and the Saxons of the Planet, as “not pure Yellow”, namely as Mongols White-Yellow._The above means that the Chinese “HONG” has programmed to genocide the White populations of Russia with code 888/B(-), and the Hebrews and the rest Mongols of Russia with code 888/C(-). Therefore, withdraw immediately from “PACT OF SHANGHAI”, and abort immediately the supply of weapons and high technology, oil, natural gas, and space technology towards China and towards the two Korean states.

We (finally) present to you the fronts of the 1st phase of World War III, as those have being programmed from “HONG” of China, from “AOA” London, and from the arch-Rabbis Baruch of “USA”:3rd W.W. “COSMIC ETNA” 2012666/A

666/B

777/BVersus777/A
888/A
and remnants of the armies of “B.A.S.T./R.” Bulgaria – Albania – Skopje – Turkey – Romania – that will seek refuge in China territories.G.H.REES
Paramilitary Corp,

A/A, Karageorgiou Chr. Chr. Yannis (M/HG/G.H.REES)

END OF DOCUMENT._

26-09-2009

visit counter for blogspot

Δημοφιλείς αναρτήσεις